Samková uspěla u soudu, ČAK podle ní dává přednost stavovským předpisům před svobodou slova

Klára Samková je česká advokátka se specializací na občanské a rodinné právo, obchodní právo, ústavní právo a lidská práva Foto: Facebook

Advokátka Klára Samková zažalovala Českou advokátní komoru (ČAK) za uloženou pokutu ve výši 50 tisíc korun, jež jí byla vyměřena v kárném řízení mimo jiné za výroky pronesené na adresu orgánů činných v trestním řízení. U soudu z větší části uspěla. Senát soudkyně Městského soudu v Praze Karly Cháberové ve středu zrušil pravomocné rozhodnutí odvolacího kárného senátu ČAK a vrátil věc k novému rozhodnutí kárným orgánům. Nárok má také na úhradu nákladů řízení. Samková se nyní chce s ČAK pokusit o smír.

Samková na úvod jednání u soudu upozornila, že projednávané záležitosti jsou už staršího data, což je dáno i velkou vytížeností správního úseku Městského soudu v Praze, kdy se na nařízení jednání čeká už v řádu let. „Žaloba byla podána před třemi lety a ČAK se vyjádřila až nyní, což mě mrzí,“ uvedla advokátka. O vyjádření k žalobě Česká justice informovala.

Advokátka se u soudu při své úvodní řeči tázala, zda  má coby obhájkyně primárně hájit zájmy klienta či spíše respektovat stavovské předpisy, jak ČAK zdůrazňuje ve své reakci na žalobu.
Podle Samkové Komora dává přednost znění stavovských předpisů před ústavně zaručenými právy na svobodu slova. „Podle ČAK jsou advokáti speciální skupinou obyvatel, kterým je možno upřít protiústavně základní lidská práva a pouze za předpokladu, že se těchto práv vzdají, mohou vykonávat advokacii,“ uvedla.

Komoře vadily například výroky Samkové ke kauze Opencard, kdy pochybovala o činnosti orgánů činných v trestním řízení tím, že si kladla otázku, zda jsou „pitomé či podplacené“. Vinnou byla kárným senátem ČAK Samková uznána i za výroky v kauze „Mačetového útoku“: „Nejvyšší státní zastupitelství systémem padajícího exkrementu odeslal můj podnět na Vrchní státní zastupitelství v Praze, proti kterému jsem protestovala“ a další. Problematickými ČAK shledal i její výroky na adresu nájemníků SVJ Španělská, kdy jim posílala emaily plné vulgarit.

Samková u soudu žádala, aby bylo zjištěno, jaký je vývoj v případu státní zástupkyně dočasně zproštěné funkce Dagmar Máchové. Advokátka je totiž přesvědčená, že výroky, za které byla kárně stíhána, jsou pravdivé. „Soustavu státního zastupitelství jsem podle mého názoru znevážila zcela oprávněně,“ míní Samková. Zcela oprávněná podle ní byla i slova pronesená na člena SVJ Španělská. „Mohla jsem je říci méně vulgárně,“ uznala Samková, která dotyčného označila v emailu jako „podrazáka a sráče“.

Přísedící soudce zrekapituloval verdikt kárného senátu, podle kterého Samková svými výroky poškozuje vážnost celého advokátského stavu a zpochybňuje činnost OČTŘ v právním státě. Advokát je podle stavovských předpisů povinen držet úroveň svého projevu. „Pokud se nedokáže žalobkyně zdržet vulgarit, hrubostí a nedůstojného vyjadřování, má možnost se uplatnit v jiném odvětví, například v showbyznysu, v bulvárních médiích nebo politice. Na půdě advokacie však podobné projevy nelze tolerovat,“ uvedl.

Senát Karly Cháberové dal Samkové za pravdu převážně z procesních důvodů, když konstatoval, že v každé námitce podjatosti členů odvolacího kárného senátu je třeba rozhodnout a takové rozhodnutí alespoň stručně odůvodnit, byť šlo o námitky opakované. „Pokud soud posuzoval jednotlivé skutky, pak dovodil, že profese advokáta vyžaduje od advokátů určitou míru zdrženlivosti v projevech, kdy je třeba dbát na zachování důstojnosti advokátního stavu,“ reagovala mluvčí ČAK Iva Chaloupková. Komoru u soudu zastupoval Ladislav Krym.
U jednotlivých skutků konstatoval, že v jednom případě použité výrazy byly sice silné, nedosáhly však intenzity kárného provinění.

Ve druhém případě, který se týkal „pitomých orgánů činných v trestním řízení“ konstatoval že si kárný senát neobstaral všechny možné důkazy, zejména záznam z tisové konference na Magistrátu hl. m. Prahy, tudíž nelze posoudit, zda výrazy použité advokátkou na této konference nebyly vytrženy z širšího kontextu, a tím jejich význam zkreslen (pochybení procesního rázu).

Ve třetím případě, který se týkal vulgárních emailů, dal soud zcela za pravdu napadenému rozhodnutí, kdy se neztotožnil s námitkami advokátky. Zástupce ČAK zdůraznil, že Samková v emailech uvedla odkaz na své webové stránky ze kterých je jasné, že je advokátkou, takže neobstojí její argument, že se nejednalo o činnost v souvislosti s výkonem advokacie.

Eva Paseková