Sobota, 28. května, 2022

Samková žaluje advokátní komoru. Nesouhlasí s trestem za výroky o OČTŘ a „systému padajícího exkrementu“

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Advokátka Klára Samková nesouhlasí s tím, že dostala od České advokátní komory (ČAK) pokutu 50 tisíc korun za výroky pronesené na adresu orgánů činných v trestním řízení v kauze Opencard. Komoru proto zažalovala. Odvolací kárný senát byl podle ní složen z podjatých osob. Její potrestání je podle ní také porušením ústavním pořádkem zaručeného práva na svobodu slova a porušením čl. 1 Listiny základních práv a svobod. „Napadená rozhodnutí jsou důsledkem přepjatého formalismu, jsou ve vztahu k žalobkyni šikanózní a jdou proti smyslu zákona o advokacii a etického kodexu advokáta,“ uvádí Samková v žalobě, kterou má Česká justice k dispozici.

Samková, která Prahu ve sporu Opencard zastupovala, na společné tiskové konferenci s trestně stíhaným primátorem Tomášem Hudečkem a radní Evou Vorlíčkovou (oba TOP 09) v září 2013 řekla, že bude v souvislosti s Opencard žádat přerušení trestního řízení. Podle ní totiž bylo chybně zahájeno ještě předtím, než bylo ukončeno správní řízení, a policie nepostupovala v souladu se zákonem. Podle jejích tehdejších slov existuje podezření, že pracovala na polickou objednávku. „Kladu si otázku, zda jsou orgány činné v trestním řízení úplně pitomé nebo jsou podplacené,“ řekla Samková novinářům.

V prvním stupni kárného řízení ČAK udělila advokátce pokutu 100 tisíc korun. „Na dr. Samkovou byla v r. 2012 podána kárná žaloba pro více skutků, za některé skutky byla zproštěna kárného obvinění, některá kárná obvinění vzal v průběhu času zpět kárný žalobce a kárný senát prvního stupně nakonec vyslovil 4x výrok o kárné vině s uložením kárné pokuty ve výši sto tisíc Kč. Mimo jiné za způsob vyjadřování paní advokátky směrem orgánům činným v trestním řízení při obhajobě klientů v tzv. kauze Opencard.“ komentovala tehdy pokutu mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

Vinnou byla Samková uznána i za výroky „Nejvyšší státní zastupitelství systémem padajícího exkrementu odeslal můj podnět na Vrchní státní zastupitelství v Praze, proti kterému jsem protestovala.“ a „Ve skutečnosti to svědčí o tom, že soustava státního zastupitelství je zkostnatělá instituce, ve které platí pouze in-siderovské vztahy a občan, byť i v roli obhájce, má právo maximálně na kus papíru, kterým si tak může vytapetovat.. tím jeho použitelnost končí.“ uveřejněnými na internetu v souvislosti s obhajobou klientů v kauze tzv. „mačetového útoku“.
ČAK se nelíbily ani výroky na adresu členů SVJ Španělská, kterým advokátka psala emaily s užitými výrazy: „u prdele, kurvou, kope se do zadku, hýká debilitou, hovno v trávě, zatančit striptýz, trapný ubožáci, nasrat“, dne 31. 10. 2013, kde JUDr. M. S. označila jako „velkého Maa Ma, který by měl využít psychoterapii pro kompenzaci psychických poruch, jimiž evidentně trpí“ a dne a 31. 10. 2013, kde JUDr. M. S. označila jako „podrazáka a sráče“.

Právě u tohoto jednání si Samková nemyslí, že by se dopustila vyjadřování, které bylo shledáno nevhodným, v rámci nebo v souvislosti s výkonem advokacie. „Svým rozhodnutím Česká advokátní komora významně zasáhla do soukromého života žalobkyně i do budoucna, neboť „nastavila situaci“, kdy jakékoliv jednání jakéhokoliv advokáta ve sféře mimo advokacii může být podrobeno kritice ČAK a také postiženo. Advokát se tak stává fakticky rukojmím České advokátní komory, což na příklad v exponovaných případech, kdy může být na výsledcích určitých sporů „státní zájem“, může být přímo fatální,“ uvádí advokátka s tím, že kvůli rozhodnutí ČAK je do budoucna diskvalifikována z jakéhokoliv podobného veřejného jednání například v rámci SVJ.

Samková ve správní žalobě do detailů vysvětluje, proč považuje členy odvolacího kárného senátu za podjaté. Veřejně se například často vymezuje proti komunismu a proto má pochybnosti o nepodjatosti členů senátu kárné komise, kteří byli členy ČAK před rokem 1989. „Podle myšlenky, že soudce musí být především dobrý (morální) člověk a že členství v komunistické straně po zvěrstvech páchaných komunisty v letech padesátých a po okupaci v roce 1968, je možno považovat za morální selhání, má žalobkyně za to, že ani členy kárné komise České advokátní komory by neměly být osoby, kterým se podobné morální selhání nevyhnulo. Tím méně by takové osoby neměly posuzovat chování a jednání někoho, kdo se proti bývalým členům komunistické strany vymezuje natolik důsledně a hlasitě, jako to činí žalobkyně, neboť je evidentní, že takové osoby nemohou být v přístupu k žalobkyni nestrannými,“ uvádí Samková.

V případě výroků v souvislosti s mačetovým útokem šlo podle Samkové o strategii obhajoby. „Jednalo se o součást zvolené taktiky v rámci obhajoby klientů žalobkyně, kdy obě kauzy byly široce mediálně sledované a text i prohlášení nebyly primárně určeny právnické veřejnosti, ale naopak veřejnosti laické, u které se právní vzdělání nepředpokládá. Srozumitelnost a lapidárnost vyjádření tedy byla dle názoru žalobkyně zcela na místě,“ uvádí v žalobě advokátka.

Čtěte také: Čarodějnický proces, hodnotí Samková pokutu za proklínání tureckého velvyslance

Zájmem klienta vysvětluje Samková i výroky o „pitomých“ orgánech činných v trestním řízení, které rovněž měla podle svého vyjádření uvést v zájmu klienta a v rámci strategie obhajoby. „Žalované nepřísluší hodnotit, zda žalobkyně zvolila či nezvolila ten nejvhodnější způsob ochrany práv svého klienta, natož ji za důslednou a důraznou ochranu práv klienta penalizovat.  Zároveň nelze přehlédnout skutečnost, že „oznamovateli“ rozporovaného kárného provinění byly fakticky protistrany!,“ uvádí Samková. ČAK podle ní fakticky manipuluje obhajobou v mediálně sledovaných kauzách a svým jednáním zastrašuje obhajobu a ztěžuje žalobkyni její práci advokátky a působí tak proti nezávislosti advokáta.

Žalobu projedná příští týden Městský soud v Praze. Samková žádá zrušení rozhodnutí kárného senátu ČAK a náhradu nákladů řízení.

Samková také čelila stížnosti, která souvisela s jejím projevem o islámu na půdě Sněmovny v květnu 2016. Tato stížnost ale byla shledána nedůvodnou – podle ČAK šlo o projev na půdě Poslanecké sněmovny, kde by měly být podobné projevy tolerovány, protože jde o místo, kde dochází k politickým střetům a debatám. Na následné akci proklela tureckého velvyslance a čelí kvůli tomu další kárné žalobě.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY