Velký problém Starostů pro Prahu: neprůhledné financování, dluh a podivné sestavování kandidátek

Logo Starostové pro Prahu (Metropolitní hnutí). Zdroj: Wikimedia - Autor: MiroslavBuchta – Vlastní dílo, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34506687

Hnutí Pro Prahu, respektive Starostové pro Prahu, sestavené z Pražanům relativně známých politických tváří, má velkou šanci uspět v blížících se komunálních volbách v metropoli. V pozadí tohoto politického uskupení ovšem bublají zásadní trable. Hnutí nepředkládá řádně finanční zprávy a podle interních informací nemá řádně vypořádán dluh z posledních komunálních voleb. Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pak hnutí neoznámilo internetovou adresu zvláštního účtu. Dostalo za to pokutu, odvolalo se a vyšetřování běží dál. Skončí nejspíš ale až po volbách.

Zářijový průzkum společností Kantar TNS a Median pro Českou televizi necelý měsíc před komunálními volbami přisoudil kandidátkám Starostů pro Prahu velmi slušný úspěch. Kandidáty hnutí by podle průzkumu volilo 12,5 procenta Pražanů, což by v případě reálně utržených hlasů mohlo představovat šesté místo v souboji o pražský magistrát.Výsledky průzkumu potvrdily, že Pražané vnímají negativně působení celostátních stran v Praze a chtějí na magistrátu lidi se zkušenostmi z komunální politiky,” okomentoval zjištění lídr Starostů pro Prahu Karel Fischer. Nešlo o zanedbatelný průzkum, trval přes týden, a zúčastnilo se jej 1.219 dospělých respondentů.

Negativní zprávy ale vysílá vedení hnutí svým členům a voličům. V kostce shrnuto, z veřejně dostupných informací vyplývá, že v demokratických volbách kandiduje hnutí, jehož předseda může porušovat stanovy a ignoruje vůli členské základny. Mnohem větším problémem pak ještě je neprůhledné financování a osoby v pozadí hnutí.

Na podivné dění uvnitř hnutí se zaměřil před necelými dvěma měsíci Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který dostal podnět na konci července. „Úřad momentálně vůči politickému hnutí vede správní řízení pro přestupky podle zákona o sdružování – neoznámení internetové adresy zvláštního účtu, nepředložení výroční finanční zprávy za rok 2017. Příkazem byla uložena pokuta 30 tisíc korun,“ potvrdil informace Ekonomického deníku odborný rada úřadu Ivo Kousal.

Proti tomuto příkazu podalo politické hnutí v zákonné lhůtě odpor, a bude tedy vedeno standardní řízení. „Další kroky lze zvážit až po nabytí právní moci rozhodnutí. Hnutí nepředložilo výroční finanční zprávu Poslanecké sněmovně ani za rok 2016. Pokud se týče dluhů po volbách v roce 2014, je třeba vzít v úvahu, že úřad může kontrolovat hospodaření politických stran a politických hnutí až od roku 2017; do roku 2016 byla věcně příslušným orgánem ke kontrole výročních finančních zpráv Poslanecká sněmovna. K řešení dalších problematických aspektů – nedodržování stanov hnutí- není úřad věcně příslušný,“ dodal Ivo Kousal.

Transparentní účet u Fio Banky na webových stránkách hnutí už k nahlédnutí na webu hnutí je. Není na něm ovšem ani jeden milion korun. 200 tisíc korun na svou senátní kampaň na něj poslal bývalý politik TOP 09 Jiří Nouza, stejnou sumu daroval i předseda Karel Fischer. Mezi dalšími donátory se objevují někdejší starostka Prahy 3 za TOP 09 Vladislava Hujová (necelých 90 tisíc), nebo kontroverzní postava, původně z ODS na Praze 4, Pavel Caldr (50 tisíc). Z transparentního účtu bylo 25. září na neidentifikovatelný běžný účet odesláno 300 tisíc korun. Aktuální zůstatek činí necelých 375 tisíc korun.

Dluhy, nebo čistý štít?

Co se týče dluhů z poslední kampaně v roce 2014, jsou k dispozici kusé informace. Hnutí mělo dlužit zhruba 6 miliónů korun svému bývalému členovi Zbyňku Passerovi, bratrovi miliardáře Radima Passera. „Včetně úroků a pokut by to mělo činit zhruba 13 miliónů korun,“ řekl Ekonomickému deníku jeden z členů hnutí. „Možná už ale v tichosti podepsali dohodu a část dluhu uhradili,“ podotkl zdroj. Passer byl v posledních volbách lídrem hnutí, od ledna 2014 výkonným místopředsedou hnutí. Byl také dlouholetým zastupitelem městské části Praha-Koloděje, v letech 2012–2015 zde byl starostou a v letech 2005–2012 místostarostou.

Přestože má hnutí problémy s financováním, vede velice náročnou kampaň. Záhadou proto je, kde na ni hnutí bere finance. Další peníze, ovšem v mnohem menším objemu, má hnutí dlužit i bývalé předsedkyni strany Petře Venturové, sestřenici Zbyňka Passera. „Měli jsme dohodu, že vypořádají všechny pohledávky a závazky. Zejména vůči naší rodině je však nevypořádali a netuším, jak se s tím vypořádali účetně. U mě šlo o sumu v řádu desítek tisíc korun, vůči Zbyňku Passerovi, což je můj bratranec, to bylo v řádech milionů,“ sdělila současná starostka Prahy-Šeberova Venturová deníku MF Dnes. „Já už se za hnutí Pro Prahu necítím zodpovědný, řádově jsou to roky. K tomuhle tématu se proto nebudu žádným způsobem nevyjadřuji. Neposkytnu vám žádný komentář,“ řekl Ekonomickému deníku Zbyněk Passer. Ekonomický deník se proto obrátil na stávajícího šéfa hnutí Karla Fischera. Ten ale na otázky, zaslané už 14. září, do vydání tohoto textu nezareagoval. Před pár dny se vyjádřil pro deník MF Dnes, kde nezaplacené dluhy odmítl. „Po volbách v roce 2014 jsme vybrali od dárců příspěvky a uhradili jsme kampaň. Nemám žádný dluh vůči předsedkyni ani místopředsedovi,“ prohlásil právník Fischer, který je lídrem hnutí do voleb na pražský magistrát.

Spor o kandidátky

Jenže to nejsou jediné problémy hnutí pod vedením Karla Fischera. Někteří členové hnutí totiž podali žaloby na kandidátky, které údajně nebyly schváleny dle stanov hnutí. „Podali jsme je na všechny Prahy. Bohužel byly zamítnuty z důvodu, že nemám žalobní petit, ten mají jen ti s oprávněním podepisovat, to znamená předseda. Z právního hlediska je zajímavé, že jako člen statutárního orgánu politické strany mám horší postavení než například menšinový akcionář v akciovce. Připravujeme ústavní žalobu,“ potvrdil člen vedení hnutí Martin Píša.

Píša kvůli tomu dokonce podal stížnost České advokátní komoře, jíž je lídr hnutí Karel Fischer členem. „Váš člen Mgr. Karel Fischer, coby předseda politického hnutí Pro Prahu, jedná v příkrém rozporu se stanovami hnutí, když absolutně nerespektuje ustanovení těchto stanov a zcela úmyslně je porušuje k osobnímu prospěchu, přičemž takovým jednáním zasahuje i do veřejnoprávního života dalších osob,“ tvrdí Píša. Kandidátní listiny do zastupitelstev jednotlivých městských částí podle Píšy nebyly předsednictvem nikdy projednány, natož pak schváleny. Nadto podle něj hnutí nikdy nezmocnilo paní Janu Zbořilovou, Petra Vilguse, Martina Černovského ani jiného zmocněnce k podání kandidátních listin. „Předsednictvo politického hnutí se naposledy sešlo 17. 7. 2018, přičemž nebylo usnášeníschopné, a tedy žádné shora uvedené potřebné usnesení nepřijalo a přijmout nemohlo, a to ani kdykoliv dříve. O této skutečnosti svědčí absence jakéhokoliv zápisu z jednání předsednictva, na kterém by byly kandidátní listiny a osoba zmocněnce jakkoliv projednávány, natož aby při této schůzi bylo v této věci přijato jakékoliv rozhodnutí předsednictva hnutí,“ tvrdí Píša. A přiložil další polínko: „Musím konstatovat, že politické hnutí Pro Prahu již delší dobu řádně nefunguje, zejména nevykonává svou činnost v souladu se zákonem o politických stranách a přijatými stanovami. Předseda hnutí Karel Fischer dlouhodobě odmítá předsednictvu poskytovat podstatné informace a svévolně činí kroky, které jsou v rozporu se stanovami hnutí.

Píša proto předsedovi poslal souhrn požadavků, aby na ně do voleb odpověděl: Kolik má hnutí k dnešnímu dni členů a kde (očekávám doložení k termínu placení příspěvků výpisem z účtu)? Předložení návrhu kandidátek předsednictvu ke schválení. Rozpočet kampaně a přehled financování hnutí za poslední čtyři roky, včetně informace, kdo a jak uhradil závazky z fungování do roku 2014. Jak, a kdo je zván na volební schůzky za Prahu 4 a na jakém základě? „V průběhu jednání o koalici na Praze 4 jsem, vzhledem k nedostatku informací z tvé strany, nedokázal věrohodně vyvrátit fámy, že za hnutím stojí pražský kmotr a hnutí má neuhrazené závazky ve výši milionů korun. Jistě chápeš, že nedůvěryhodnost je pro jednání eliminující faktor, proto prosím o urychlenou odpověď,“ vyzval Martin Píša předsedu hnutí Karla Fischera. Podle informací Ekonomického deníku ale žádné odpovědi ani požadované informace do vydání textu neobdržel.

V minulých komunálních volbách získalo uskupení v jednotlivých městských částech celkem 88 zastupitelů, včetně osmi starostů, mimo jiné v Uhříněvsi nebo v Čakovicích. Do zastupitelstva celé Prahy se ale hnutí proniknout nepodařilo

Letos celopražskou kandidátku vede předseda hnutí, advokát Karel Fischer. „Na rozdíl od minulých voleb letos postavíme kandidátku ve všech 57 částech Prahy včetně těch největších, kde nasadíme několik bývalých nebo současných starostů, z nichž někteří minule reprezentovali jiné subjekty. Konkrétní jména zveřejníme, až budou kandidátky kompletní,“ řekl před časem Pražskému deníku Fischer. Podle něj je podmínkou pro zapsání na jakékoliv místo celoměstské kandidátky předchozí zkušenost z komunální politiky.
Karel Fischer začínal politickou dráhu už v devadesátých letech letech, kdy vstoupil do ODA. Na začátku nového století Fischer úspěšně kandidoval do pražského zastupitelstva, ve kterém byl místopředsedou legislativně právního a členem bezpečnostního výboru. Zastupitelem byl v téže době i na radnici Prahy 1, kde působil v několika odborných komisích. Předsedou metropolitního hnutí Pro Prahu je Fischer od roku 2015. Hnutí založili o dva roky dříve starostové pražských městských částí.

Kandidátky Starostů pro Prahu se znelíbily TOP09, STAN a KDU-ČSL. Tyto subjekty podaly ústavní stížnost, ve které se domáhají zrušení komunální pražské kandidátky, která reprezentuje 15 starostů městských částí. TOP09, STAN a KDU-ČSL, tedy celostátní strany, které uplynulé čtyři roky držely v pražské koalici ANO ve vedení Prahy, po celé čtyři roky podporovaly primátorku Adrianu Krnáčovou, teď, 14 dnů před pražskými komunálními volbami, nectí rozhodnutí registračního úřadu. Tedy magistrátu hlavního města Prahy a nectí ani rozhodnutí Městského soudu v Praze. Ten smetl jejich žalobu o zrušení naší kandidátky. Je velmi nefér, snažit se vyhnout žalobami volebnímu souboji o hlas každého Pražana. O to podlejší je, když se o to pokouší 14 dnů před volbami, a hlavně v situaci, kdy nezávislé volební průzkumy přisuzují naší kandidátce přes deset procent, tedy téměř stejný výsledek, který TOP09 očekává pro svou kandidátku slepenou z přisluhovačů primátorky Krnáčové z ANO. Tito lidé právě nesou odpovědnost za současný stav našeho města,“ stojí na webu hnutí.

Jan Hrbáček