Zvýšení daní herního průmyslu? Ministerstvo bude tři roky analyzovat trh

Předloha se nyní nachází před druhým čtením ve sněmovně Foto: archiv

Až do roku 2021 potrvá projekt ministerstva financí na hodnocení zákonů týkajících se hazardního hraní. Výsledkem by měla být řada analýz tohoto sektoru. Zadávací řízení na registr vyloučených hráčů stále neskončilo a pro zvýšení zdanění herního průmyslu je málo podkladů, vyplývá z odpovědi ministerstva financí pro Českou justici. Ve zprávě za rok 2017 nebyla data z roku 2017 o počtu technických zařízení.

Úvahu o zvýšení daní herního průmyslu zveřejnil předseda vlády po jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jehož součástí bylo projednání Výroční zprávy o hazardním hraní za rok 2017. „Radě byla v průběhu jednání prezentována také Výroční zpráva o hazardním hraní za rok 2017, která byla Radou schválena formou per rollam a již byla předložena pro informaci vládě České republiky. V rámci následné diskuze byl stanoven úkol pro ministerstvo financí ke zpracování analýzy výběru daní z hazardního průmyslu,“ uvádí se ve zprávě o výsledcích jednání Rady dne 13.srpna 2018.

K dotazu České justice, zda už byla Babišova myšlenka zvýšit daně hernímu průmyslu dále rozpracována a jak, finance potvrdily, že na úkolu od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pracují: „K vašemu dotazu ohledně zdanění hazardu sdělujeme, že Ministerstvo financí momentálně v souvislosti s daným tématem zpracovává analytický podklad určený pro paní ministryni a pana premiéra.“

Herní průmysl čeká tříletá kampaň

V odpovědi pak ministerstvo financí zdůrazňuje, že zvýšení daní některé skupině obyvatel nebo korporací je politickým rozhodnutím, nikoli rozhodnutím ministerstva. V předmětné zprávě o hazardu za rok 2017 nebyl navíc podchycen rok 2017, co se týče technické hry: „Rozhodnutí o výši sazeb je čistě politickým rozhodnutím, které Ministerstvo financí nemůže předjímat. Lze nicméně konstatovat, že v prezentaci na jednání Rady vlády pro protidrogovou prevenci, na kterou pan premiér reagoval, byla uvedena data týkající se mezinárodního srovnání dostupnosti technických zařízení technické hry pouze v letech 2014 až 2016, a nebyl tedy zachycen aktuální vývoj v počtu technických zařízení, který naopak bude zohledněn v připravovaném podkladu,“  uvedl v odpovědi pro Českou justici Filip Běhal z tiskového odboru ministerstva.

Podle dalšího vyjádření ministerstva financí si je ministerstvo „zároveň vědomo potřeby sledovat budoucí vývoj na trhu hazardních her a průběžně vyhodnocovat vhodnost současného nastavení legislativy“. „Z těchto důvodů zahájilo projekt zaměřený na ex post hodnocení regulace hazardních her, který probíhá od roku 2018 do roku 2021 a jehož výstupem bude řada analýz zaměřených na trh hazardních her,“ uvedlo pro Českou justici ministerstvo financí.

Seznam hráčů, kteří pobírají dávky, stále není

O Výroční zprávě o hazardním hraní za rok 2017 Česká justice opakovaně informovala. Ve zprávě se mimo jiné uvádí, že mezi Romy je osmkrát více problémových hráčů, než ve zbytku obyvatel. Celkem má být rizikových hráčů, což je předstupeň k patologickému hráčství, více než půl milionu.  Zatímco firmy musejí podle nového nařízení zanést do registrace každého, kdo si chce byť i jednorázově zahrát nebo příležitostně vsadit například na volby, registr těchto notorických rizikových hráčů, kteří jsou současně příjemci státních podpor pro chudé a nezaměstnané, stále neexistuje.

Podle informace ministerstva financí nemohlo být ukončeno zadávací řízení, protože jeden ze soutěžících uplatnil námitky: „Co se týká IT systému k hazardu (jehož součástí bude) registr vyloučených hráčů, druhé výběrové řízení na dodavatele bylo zahájeno v dubnu 2018. Dodavatelé mohli podávat nabídky do 5. června 2018. Ministerstvo financí obdrželo námitky od jednoho z dodavatelů, proto zadávací řízení dosud nebylo ukončeno,“ uvedlo na dotaz pro Českou justici ministerstvo financí.

(ire)