Kauza Elischer: Policii zajímá, jak soudci pracují se spisem

Soudce Vrchního soudu v Praze Ivan Elischer. Foto: archiv Ivana Elischera

Kdo nahlíží do soudního spisu, zda se o něj náležitě soudci, kteří jsou v senátu, jež v případu rozhoduje, zajímají a zda v místnosti soudu proběhla porada soudců. To vše zajímá policejní orgán v případu soudce Vrchního soudu v Praze (VS) Ivana Elischera. Vyplývá to z vyhodnocení sledování kanceláře na VS i z textu usnesení, kterým státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) zamítla stížnost obviněných proti zahájení trestního stíhání.

Policie sledovala kancelář soudce Elischera na VS od dubna 2017 do zatčení všech obviněných v březnu letošního roku, a to na základě povolení soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 (OS).
V srpnu mělo dojít k pětidenní proluce, kdy státní zástupce sice podal soudu včas žádost o prodloužení sledování, avšak soudce o ní rozhodl až pět dnů po uplynutí původní lhůty. V tomto období tak měla být sledovací technika v kanceláři podle tvrzení policie, dozorového i dohledového státního zástupce neaktivní, přičemž se údajně vyčkávalo s jejím aktivováním až soudce znovu rozhodne. ČT ve středu uvedla, že Elischer kvůli tomu podává ústavní stížnost.

Ve sledovaném období policii (útvar Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem, NCOZ) zajímalo především to, jak probíhá rozhodování soudců VS, coby odvolacího soudu, o jednom z případů, v němž figurují občané vietnamské národnosti.
Spoluobviněný soudce Elischera N.Q. Hung měl údajně nabízet za úplatu ovlivnění tohoto případu právě skrze soudce Elischera. Ten ve věci předsedal soudnímu senátu VS, v němž spolu s ním zasedali soudci Tome Frankič a Bohumil Kalát. Veřejné zasedání se k věci konalo ve dnech 30. – 31. října 2017.

Policie tak při sledování kanceláře například zaznamenala, kdy byl soudci Elischerovi přivezen z Krajského soudu v Ústí nad Labem příslušný spis, kam byl v kanceláři umístěn i kdy a kdo se o něj zajímal. Vedle toho policii zajímalo ale i to, jaký vztah má soudce k zapisovatelkám či s kým a o čem si v kanceláři telefonuje, včetně například telefonátů s jinými policejními orgány.

Nadto poměrně detailně policie popsala, že soudce má v kanceláři v různých obálkách peníze a jak s nimi manipuloval, aniž by ovšem byl osvětlen jejich původ. „Přibližně od půlky října JUDr. Elischer začíná studovat části zájmového spisu, nahlíží do něj, zjišťuje ohledně případu informace. V průběhu vyhodnocovaného období za ním občas chodí jeho kolegové, zpravidla jej žádají o právní rady ve svých případech, nastiňují mu situace případů. Dále s nimi řeší organizační záležitosti o průběhu soudních jednání, domlouvají se na termínech. Co se týče zájmového spisu, je však komunikace s kolegy minimální, dne 14.8. 2017 se baví s jedním kolegou o stížnostech o vazbách, v této věci teprve až dne 27.10. 2017 probírá případ detailněji se ženou – bruneta, zřejmě soudkyně, která se zdrží přibližně necelou hodinu, tato žena přitom není členkou senátu v této věci. V tomto období však v kanceláři neproběhla žádná hromadná porada členů senátu. Ve dnech, kdy probíhalo rozhodující soudní jednání ve věci 11 To 97/2011 nepřišel za JUDr. Elischerem do kanceláře žádný soudce, se kterým by případ konzultoval, např. o navrhovaných trestech“, stojí v dokumentu NCOZ s názvem „Vyhodnocení sledování osob a věcí ve dnech 24.7. – 31.10. 2017“. Zajímavostí je, že onou „ženou-brunetou“, s níž měl soudce Elischer jako jedinou případ „detailněji probírat“ a o níž se policie domnívá, že je „asi soudkyní“, má být naopak ve věci intervenující státní zástupkyně. Ta šla, lidově řečeno, „na výzvědy“, aby u soudce zjistila, kam se případ bude ve veřejném zasedání za tři dny poté ubírat.

Ve dnech, kdy probíhalo veřejné zasedání, pak – podle policejního vyhodnocení sledování kanceláře soudce – opět nedochází k žádnému většímu zájmu soudců ze senátu o případ i spis. První den navštíví soudce spoluobviněný Hung (jejich konverzace je předmětem samostatného vyhodnocení policie), zapisovatelka a policie konstatuje, že soudce Elischer „píše sám na počítači rozsudek v této věci“. Ani druhý den, kdy byl vyhlášen rozsudek, neproběhne podle vyhodnocení policie žádná porada senátu. „Několikrát za den se v kanceláři objeví zapisovatelka Ulčová, ta si ve 12:53 sedá k počítači JUDr. Elischera k rozepsanému dokumentu. JUDr. Elischer jí diktuje výsledek rozhodnutí (viz příloha tohoto vyhodnocení – den 31.10. 2017). Ve 12:59 hodin vchází muž, který se ptá, zda už skončili, přináší JUDr. Elischerovi něco na podpis. Jedná se zřejmě o soudce, neboť se baví o tom, jak se domlouvali v pátek, zřejmě o nějaké formulaci výroku – kdy JUDr. Elischer říká, že všem zruší větu „o způsobu výkonu odnětí svobody“. Dále hovoří o tom, že je to něco navíc, což je málokdy chybou a bude to pro další praxi. Poté muž odchází a Ulčová pokračuje v sepisování rozsudku, pak protokolu o hlasování a dále usnesení o zamítnutí důkazních návrhů“, zachycuje policejní dokument situaci v den vyhlášení rozhodnutí. Policie si také ve vyhodnocení všímá, že soudce Elischera navštíví v kanceláři advokát jednoho z obviněných, kterému soudce sděluje „v rámci korektních vztahů“, že jeho klient „půjde dneska domů“, ale aby si to nechal pro sebe, že to vyhlásí.

„Je zřejmé, že během období od 24.7. 2017, kdy byl spis do kanceláře JUDr. Elischera doručen, až do 31. 10. 2017, kdy došlo k vyhlášení rozsudku v trestní věci 11 To 97/2011, se nikdo ze soudců nepřišel se spisem blíže seznámit, nikdo si jej z kanceláře nebral k dalšímu prostudování a spis si načítal pouze JUDr. Elischer. Také nedošlo v kanceláři k žádné poradě senátu,“ uzavírá policie své vyhodnocení.

Předseda VS v Praze Jaroslav Bureš nedávno zprostil, v souvislosti s vyšetřováním případu soudce Elischera, několik soudců VS mlčenlivosti, avšak s výhradou týkající se právě okolností rozhodování senátů. Podle informací České justice byl v případu soudce Elischera, byť v jiné části, zproštěn mlčenlivosti předsedou soudu i soudce KS v Ústí nad Labem Ondřej Peřich.

Soudci Elischerovi hrozí až 12 let vězení za přijímání úplatků, zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování obžalovaným, které soudil v drogových kauzách. Zprostředkovatelem korupce měl být Hung Quoc Nguyen, který je stále ve vazbě.

Petr Dimun