Úterý, 2. března, 2021

Šéfka ostravských žalobců Kornasová skončila ve funkci, podá správní žalobu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ostravské okresní státní zastupitelství (OSZ) přišlo o svou dlouholetou šéfku. Tamara Kornasová totiž neuspěla se svým rozkladem proti rozhodnutí ministra spravedlnosti o jejím odvolání z funkce vedoucí státní zástupkyně. Kornasová podá proti rozhodnutí správní žalobu.

Informaci potvrdil České justici mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka i sama Kornasová. Návrh na odvolání Tamary Kornasové z funkce podala vedoucí Krajského státního zastupitelství v Ostravě Zlatuše Andělová, která tak musela učinit hned nadvakrát, jak již dříve Česká justice informovala.

Druhému návrhu vyhověl až skoro po roce od jeho podání ministr spravedlnosti Robert Pelikán, a to v podstatě již na odchodu z ministerské funkce 14. června 2018. Proti tomuto rozhodnutí podala Kornasová 3. července rozklad, který byl zamítnut a ministr Jan Kněžínek rozhodnutí svého předchůdce potvrdil, což bylo Kornasové sděleno 23. listopadu. „Samozřejmě správní žalobu podávat budeme“, sdělila České justici státní zástupkyně Kornasová, která stála v čele okresního státního zastupitelství třináct let.

Bude to tak již druhý soudní spor, který Kornasová se státem vede. V červnu totiž podala žalobu na Českou republiku pro údajný bossing a šikanu. Tohoto jednání se mělo od roku 2016 dopouštět vůči ní a některým jejím podřízeným vedení KSZ v Ostravě v čele s Andělovou. Také o této žalobě Česká justice informovala.

„Způsob neustálého dohledu, kontrol, prověrek, přípisů a jiných nástrojů ingerence fakticky redukuje rozhodovací prostor pro faktické řízení úřadu, který byl žalobkyni svěřen, protože jí nadřízený stupeň nedává žádnou faktickou možnost o čemkoliv rozhodovat a cokoliv smysluplně řídit, ačkoliv všechny nedostatky, které nadřízené státní zastupitelství identifikuje, přičítá žalobkyni. Postup žalované ve svém celku vytváří pro žalobkyni dlouhodobě velmi napjaté prostředí, vystavuje ji trvalému psychosociálnímu stresu a je formou trvalého psychického nátlaku na ni. Současně zásadně poškozuje i vztahy na jejím pracovišti, které má vést a brání jí tak v efektivním výkonu vedoucí funkce, do které byla jmenována“, uvádí Kornasová v žalobě.

V ní také popisuje, že ačkoliv se snažila své výhrady řešit v rámci soustavy, a to na úrovni Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a Nejvyššího státního zastupitelství, ani jedna složka adekvátně nereagovala a problém neřešila. Soud zatím ještě neproběhl, neboť žalovaná strana, zastoupená vedoucí Krajského státního zastupitelství v Ostravě Zlatuší Andělovou, požádala o prodloužení lhůty pro vyjádření, a to z důvodu nezproštění mlčenlivosti.

Podle informací České justice podali další žaloby dva státní zástupci OSZ v Ostravě, kteří nesouhlasí s udělením výtek, které dostali od vedení KSZ v Ostravě.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY