Čtvrtek, 28. října, 2021

Spolek „Spravedlnost“ vydává knihu o kauze solárních elektráren bratří Zemků. Podle exsoudce Kučery nešlo o trestný čin

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Spolek „Spravedlnost z.s“ vznikl na základě iniciativy lidí, kteří se domnívají, že bratři Alexandr a Zdeněk Zemkové byli v kauze solárních elektráren nespravedlivě odsouzeni k šesti letům a devíti měsícům vězení a peněžitým trestů. Nyní vydává knihu „Spravedlnost pláče“. „Celou věc, a nejen pro bratry Zemky, odstartovala změna pravidel v průběhu hry. Že se pravidla v průběhu hry nemění, by nemělo platit jen ve sportu, ale i v podnikání,“ uvedl v knize bývalý místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Kučera.

V publikaci se k celé kauze na 180 stranách vyjadřuje několik osobností. Kromě Kučery své pochybnosti nad rozsudky obecných soudů uvedli například výtvarník Milan Knížák, spoluzakladatel spolku Petr Vašát nebo bývalá ředitelka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková. Ta byla sama v kauze obžalovaná, ale vrchním soudem byla zproštěna. Proti tomu však podal Nejvyšší státní zástupce dovolání.
Zástupci spolku vytvořili petici, ve které upozorňují na rozpory v rozsudcích s reálným stavem elektráren. „Na základě dostupných informací máme vážné podezření, že rozsudky v kauze Saša-Sun a Zdeněk-Sun jsou nespravedlivé, a žádáme všechny soudce Nejvyššího soudu, kteří budou rozhodovat v rámci opravných prostředků, aby rozhodovali spravedlivě a bez jakýchkoliv vlivů,“ uvádějí autoři petice s tím, že jsou si vědomi toho, že petice nesmí obsahovat výzvy zasahující do nezávislosti soudů. „Z toho ovšem logicky vyplývá, že pokud žádá spravedlivý rozsudek, určitě se nejedná o výzvu zasahující do nezávislosti, neboť všechny soudy by měly rozhodovat spravedlivě, což nemá s nezávislostí nic společného,“ dodávají zástupci spolku.

Kniha upozorňuje i na reportáž: Nebezpečné slunce

Podle soudu u elektráren Saša-sun a Zdeněk-sun se dopustili přípravy podvodu, když podepsali předávací protokoly k elektrárnám, na základě kterých elektrárny jako dílo přešly z dodavatele na objednatele a to v době, kdy na nich byly nedodělky. Zároveň získali právo na výhodnou výkupní cenu za solární elektřinu dodanou do veřejné sítě, která platila pro elektrárny s licencí do konce roku 2010. Zemkové vinu popírají, což uvedli v dovolání, o kterém Česká justice informovala.“

Podle bývalé šéfky ERÚ Vitáskové, která je nyní ředitelkou Institutu Aleny Vitáskové, je celá podpora a problematika kolem fotovoltaických elektráren tunelem na veřejné finance ze strany státu. „Chybně nastavená výkupní cena byla v závěru roku 2010 snížena pro
rok 2011, a to o cca 50 %. Nebudu hodnotit, co to muselo udělat s investory,
bankami, které poskytly úvěry na tyto investice, mnozí z nich se tuto „sladkou novinku“ dozvěděli až z cenového výměru, který ERÚ vydává v listopadu předcházejícího roku, tj. tento prudký pokles pro rok 2011 se mnozí skutečně dozvěděli až v listopadu 2010,“ cituje spolek Vitáskovou. Kroky státu v té době podle ní způsobily takový chaos, že si jej nezúčastněný člověk nedovede představit a postavil do katastrofální situace celou řadu nevinných lidí, revizní techniky, úředníky, investory, stavební firmy, financující banky, podnikatele a rodiny všech. Předsedkyní ERÚ se Vitásková stala v červenci 2011.

Publikaci si můžete stáhnout zde.

Bývalý místopředseda NS Kučera v knize vzpomíná, jak neslavně skončila jeho soudcovská kariéra v 70. letech. V roce 2010 rezignoval na svou funkci následkem kauzy tzv. „justiční mafie“. „Nejvyšší soud si za mého působení udržel respekt vrcholu soudní soustavy,
což v porevolučním období nebylo lehké, a byl bych zbytečně skromný, kdybych na tom svou zásluhu alespoň nezmínil. Po dvaceti letech úspěšné práce přišel šok. Dvě věty a se zásluhami byl konec. Nechci polemizovat o tom, jestli jsem tyto věty vůbec vyslovil a jak zněly, faktem je, že znamenaly můj odchod do důchodu bez poct. Všechno dobré bylo
zapomenuto a s cejchem nevěrohodnosti jsem byl zbaven i možnosti se k čemukoliv důvěryhodně vyjadřovat,“ píše současný advokát. Podle něj jde ale v kauze bratří Zemků o tak populistické zneužití práva, že by i nevěrohodnému mohlo být uvěřeno a proto se rozhodl po letech promluvit k činnosti tuzemských soudů. „Osobně mám za to, že při pohledu na celý tento případ bratřím Zemkům nejvíc škodí soudem preferovaná důkazní polemika o tom, jestli právem či neprávem licence na provoz jejich fotovoltaických elektráren nakonec udělena byla, třebaže se nikdo z nich na tomto výsledku žádným způsobem nepodílel. Oba své aktivity ukončili 20., respektive 21. prosince 2010, a proto nemohou nést trestní ani žádnou jinou odpovědnost za to, k čemu bez jejich zavinění po tomto datu došlo. Že o licenci požádali, že přitom postupovali podle dispozic ERÚ a že veškerou snahu o její udělení a všechny své aktivity v tomto směru ukončili dnem, kdy se od kompetentní instituce dozvěděli, že licence udělena nebude, je postup odpovídající správnímu řízení a nelze jej posuzovat jako trestný čin v jakémkoliv stádiu,“ dodává Kučera.

Podle výtvarníka Milana Knížáka může kauza bratří Zemků ukazovat na to, že dnešní doba vede „hon na úspěšné“. „Považuji pronásledování pana Dr. Zdeňka Zemka za účelové a neoprávněné. Dobře si pamatuji, jak stát podporoval vznik slunečních elektráren
a po letech, když se změnil politický názor, začal hon na „fotovoltaické čarodějnice“,“ uvádí Knížák v publikaci. Připomíná, že Zemek starší je významným zaměstnavatelem nejen v uherskohradišťském regionu a podporovatel kulturního dění.

Spoluzakladatel spolku Petr Vašát pak vzpomíná na podnikatele Zemka a jeho dlouholetou podnikatelskou snahu, se kterou vybudoval své „impérium“. První, komu jsem oznámil tento záměr, byl pan Miloš Zeman, prezident ČR. Toto sdělení bylo součástí mého dopisu na prezidenta ze dne 20. 8. 2018. V dopise na nejvyššího ústavního činitele kritizuji zejména
českou justici za nestandardní postup v této kauze, že jedná zaujatě
a nespravedlivě. Přitom se opírám o řadu nezávislých analýz předních odborníků
z oblasti justice, stavebnictví, fyziky a elektro. Z odpovědi prezidenta
na můj dopis je pro mě nejdůležitější, že se seznámil s obsahem
dopisu a že dává šanci opravným prostředkům,“ uvádí Vašát s tím, že je optimista a věří, že Nejvyšší soud rozhodne spravedlivě.

Ukázka z publikace „Spravedlnost pláče“

Prostřednictvím autentických výroků soudce Krajského soudu v Brně Aleše Novotného při soudním řízení autoři knihy dovozují, že bylo o výsledku soudního jednání již předem rozhodnuto.


Pejorativní vyjádření předsedy senátu Mgr. Aleše Novotného v průběhu hlavních líčení na adresu obžalovaných a svědků
Výslech obžalovaného Alexandra Zemka u hlavního líčení dne 3. 6. 2014

Dotaz předsedy senátu:
„A v tom spisu, případně od někoho ze spoluobžalovaných, z těch lidí, kteří měli toto na starosti, kterých jste se na to zeptal, proč Vy stojíte tady před soudem, proč Vás mají zavírat, když není problém, jestli jste se obrátil na ty své, nazvěme to spolupracovníky, aby Vám to vysvětlili?“

Odpověď A. Zemka: „Já to beru tak, že máme advokátní kancelář, která nás zastupuje, a ti prostě ten spis mají k dispozici.“

FAKTA: Nebyl důvod po čemkoliv pátrat, když dne 31. 12. 2010 byla licence po provedeném ohledání elektráren na místě řádně udělena.

Komentář předsedy senátu: „Podívejte se, advokáti Vás mohou zastupovat. Advokáti za Vás do vězení nepůjdou. To je obecná fráze, která se u soudu povídá. To znamená, ponechme stranou advokáty, kteří ji vedou jakýmkoliv způsobem, a teď nemluvím dobře nebo špatně. Prostě každý má jiný způsob vedení obžaloby.“

FAKTA: Z vyjádření předsedy senátu Mgr. Novotného vyplývá, že má již
na začátku procesu „jasno“, kdo je vinen, kdo půjde do vězení, a v tomto duchu vede celé dokazování.

Komentář předsedy senátu: „Ponechme stranou to, já jsem to řekl špatně, ještě jste mohl nabídnout třeba poštovního holuba, v tomhletom, co se týče toho přepravního kanálu. Mně jde o to, kdo byl u vás tou osobou, která toto měla na starosti, kdo byl tím, kdo měl tu revizní zprávu, když přijde někomu předat, příp. předat ji přímo na ten Energetický regulační úřad.“

FAKTA: Alexandr Zemek revizní zprávu nezajišťoval a ani nikam nedoručoval. Revizní zprávy zajišťovala odborná společnost ACTHERM servis, a.s. provádějící na klíč výstavbu elektročásti FVE, a to včetně dodávky revizních zpráv.

  • ukázka z knihy „Spravedlnost pláče“

Publikace také v závěrečné obrazové části ukazuje, jak vypadaly elektrárny na sklonku roku 2010, kdy je revizní technik označil za nedostavěné. Jeden z hlavních argumentů bratří Zemků, kteří v kauze podali dovolání je, že na elektrárnách již chyběly pouze drobné nedostatky, které se daly opravit v řádech dnů.

Spolek také připomíná, že případ se výrazně liší od jiných fotovoltaických kauz, kdy výstavba nebyla ani zahájena a na místě bylo možné nalézt pouze prázdné pole bez konstrukcí s panely. V případě bratří Zemků obě elektrárny stály, měly stavebním úřadem povolený zkušební provoz, proběhlo první paralelní připojení výroben k distribuční soustavě a obě elektrárny vyráběly již v prosinci 2010 elektřinu.

(čj)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY