Novým generálním sekretářem Ústavního soudu je Göttinger

Funkce generálního sekretáře je spojená s výkonem správy Ústavního soudu Foto: ÚS

Novým generálním sekretářem Ústavního soudu je Vlastimil Göttinger, dosavadní šéf protokolu a vnějších vztahů. Nahradil Ivo Pospíšila, který je od začátku prosince soudcem Nejvyššího správního soudu.

Funkce generálního sekretáře je spojená s výkonem správy Ústavního soudu. Odpovídá za chod sekce soudních agend, která se člení na analytický odbor, soudní odbor a odbor vnějších vztahů a protokolu. Generálnímu sekretáři, kterého vždy jmenuje předseda Ústavního soudu, je také podřízena sekce soudní správy.

Göttinger je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Po vojenské službě několik let působil jako legislativec na ministerstvu obrany. Na Ústavním soudu pracoval nejdříve jako poradce, zabýval se zahraniční judikaturou, postupně začal stále více řešit protokol. V posledních letech vedl útvar, který se stará o mediální komunikaci, vztahy k veřejnosti, protokol i přípravu akademické, vědecké a zahraniční spolupráce Ústavního soudu.

Pospíšil vykonával funkci generálního sekretáře od roku 2013. Letos se ale stal soudcem a přešel k Nejvyššímu správnímu soudu, kde působí také Tomáš Langášek, který vykonával funkci generálního sekretáře Ústavního soudu před Pospíšilem.

(čtk)