Pirát Michálek chce zveřejňovat jména kárně stíhaných soudců. Předseda NSS souhlasí

Pirát Jakub Michálek Foto: Facebook

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek vyzval dopisem předsedu Nejvyššího správního soudu (NSS) Michala Mazance, aby u kárně stíhaných soudců nedocházelo k anonymizaci jejich jména a příjmení. Předseda NSS s požadavkem souhlasí a připravuje změnu vnitřních předpisů soudu, aby již během roku 2019 k anonymizaci nedocházelo. „Jména soudců, státních zástupců a exekutorů budou v rozhodnutích na webu soudu od příštího týdne zveřejňována v plném znění,“ sdělila Česká justici mluvčí Sylva Dostálová.

Dosud jsou v kárných řízeních jména soudců, ale i dalších kárně stíhaných zástupců justice při publikací rozhodnutí standardně anonymizována jako v běžných trestních řízeních. Trochu paradoxní je, že jména jsou ale vždy zveřejněna na webu NSS v rozpisu nařízených jednání. Z něj se ovšem nelze dozvědět, čím se dotyčný měl provinit, za co je kárně žalován a jaký mu hrozí trest.

Rovněž samotný návrh na kárné řízení nelze získat žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jak se v minulosti přesvědčila Česká justice. NSS takovou žádost odmítl s tím, že návrh se dá přirovnat k živé části trestního spisu. „Piráti prosazují vysokou transparenci v justici. Rozhodnutí v kárných řízeních jsou dnes anonymizována o jména soudců. Nelze tedy ani zjistit, který soudce byl za co odsouzen. Přitom pro anonymizaci není žádný důvod. Veřejnost má naopak právo znát jméno a příjmení soudce, který ve své funkci závažně pochybil a jak za to byl potrestán. Právě na dobrých soudcích totiž stojí důvěra veřejnosti v právní stát. Zákon o ochraně osobních údajů má pro úředníky státu zvláštní výjimku. Proto jsem rád, že mé stížnosti Nejvyšší správní soud vyhověl. Datová sada odsouzených soudců bude vítaným doplňkem do námi chystané veřejné karty soudce,“ uvedl nyní Jakub Michálek. Piráti navrhují zavést záznamy o výsledcích a kvalitě rozhodování jednotlivých soudců, kdy bude hodnocena například předvídatelnost rozhodování, chování k účastníkům, zákonnost rozhodnutí, procento potvrzených rozsudků v odvolacím řízení atd. O záměru už dříve pro Českou justici promluvil předseda strany Ivan Bartoš.

Piráti také považují v některých případech uložené tresty soudcům
za nedostatečné. „Adekvátnost postihu nelze plně zhodnotit bez znalosti konkrétního nápadu, výkonu a přidělených zdrojů. Nicméně je zjevné, že opatření přijatá v návaznosti na excesy soudců veřejnost vnímá jako neadekvátně mírná,“ doplnil Michálek s tím, že soudnictví, které má chránit práva občanů a další ústavní hodnoty, má aspirovat na tu nejvyšší kvalitu, což platí i pro samotné soudce.

Naposledy NSS řešil případ bývalé předsedkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti Hany Kurfiřtové, která nestíhala v zákonných lhůtách vyhotovovat rozsudky. Kárný senát ji za prohřešky udělil důtku.

Přitvrzení při ukládání trestů dlouhodobě prosazuje i ministerstvo spravedlnosti. Šéf resortu Jan Kněžínek v rozhovoru pro Českou justici uvedl, že by chtěl systém kárných řízení upravit v rámci rozsáhlejší novelizace zákona o soudech a soudcích.

(epa)