Úterý, 27. července, 2021

Problémový liberecký soudce má průtahy ve 101 věcech. Může přijít o talár

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Liberecký soudce Vladimír Maxa opět míří před kárný senát. Podle zjištění České justice má průtahy v řízení ve 101 věcech. „Navrhováno je odvolání z funkce soudce,“ uvedla mluvčí Nejvyššího správního soudu (NSS) Sylva Dostálová. Už dvakrát přitom Maxa dostal za průtahy srážky z platu. Kárná žalobkyně a předsedkyně soudu Ivana Šoljaková zároveň kárně žaluje za průtahy i soudce Martina Koška.

NSS jednání s Maxou nařídil na 21.ledna příštího roku. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek by mohl vzhledem k závažnosti případu, kdy jsou soudci průtahy vedením soudu vytýkány už roky, přistoupit už nyní k dočasnému zproštění funkce. „V současné chvíli se pan ministr k tomuto kroku nechystá,“ uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
Před dvěma lety NSS Maxovi snížil plat o 30 procent na 18 měsíců, když měl průtahy ve více než dvou stovkách spisů. Už tehdy mu hrozilo odejmutí taláru, ale potíže s průtahy u soudu přiznal a sliboval nápravu.
Kárný senát tehdy uvedl, že odvolání by bylo nepřiměřeně tvrdé a soudce má potenciál, aby změnil svůj styl práce. Senát přihlédl také k tomu, že soudce byl hodnocený jako nekonfliktní a lidsky bezproblémový.
Vedení soudu se už dříve Maxovi snažilo opakovaně pomoci. Šoljaková uvedla, že mu dokonce byl na rok a půl zastaven přísun nových spisů, aby stihl vyřídit starší věci. Rezervy má mít soudce v technice, organizaci práce, tempu, ale i kvalitě rozhodnutí.

Maxa působí na civilním úseku. Je už v důchodovém věku a pobírá penzi. Funkce soudce zaniká podle zákona koncem roku, v němž dovrší 70 let.

Šoljaková podala kárnou žalobu i na soudce Martina Koška z důvodu četných zaviněných a neodůvodněných  průtahů v řízení v 67 věcech. Ani ten není u kárného senátu nováčkem. Od potrestání formou důtky v roce 2013 se podle nynějšího návrhu práce soudce nezlepšila. „Kárná navrhovatelka navrhuje kárné opatření snížení platu o 20% na dobu jednoho roku,“ uvedla mluvčí NSS Dostálová. Senát žalobu projedná 9. ledna 2019.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY