Pátek, 22. října, 2021

Advokátní zkouška bude stát 10 tisíc, přibude poplatek za vstupní test

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Advokátní zkouška bude nově stát dohromady 10 tisíc korun. Dosud činil poplatek 8 500 korun a zahrnoval v sobě písemnou i ústní část. Nově ke zkoušce přibyl tzv. připouštěcí test. Změny mají být platné od července tohoto roku. „S ohledem na to, že zavedením písemných testů vzniknout Komoře další náklady, byla tato část advokátní zkoušky logicky zpoplatněna,“ uvedla mluvčí České advokátní komory (ČAK) Iva Chaloupková.

Podle Chaloupkové bude mít Komora zvýšené náklady zejména na softwarové a hardwarové vybavení a se zvýší platby spojené s administrativním zpracováním. Zvýší se i režijní náklady. „Naopak druhá část advokátní zkoušky – ústní a písemná část bude o 500 Kč levnější oproti stávajícímu systému advokátní zkoušky,“ dodala mluvčí.

Zásadní novinkou advokátních zkoušek, kterou avizovala poslední novela zákona o advokacii, je vstupní písemný test, který budou muset absolvovat všichni uchazeči. Jeho splnění bude podmínkou pro připuštění k písemné a ústní části samotné zkoušky. „Legislativní odbor předložil návrh usnesení představenstva ČAK na změnu usnesení představenstva ČAK č. 2/2004, kterou se rozděluje poplatek za advokátní zkoušku na poplatek 2 000 Kč za písemný test a poplatek 8 000 Kč za písemnou a ústní část advokátní zkoušky, a kterou se stanoví poplatek za uznávací zkoušku a za zkoušku způsobilosti ve výši 10 000 Kč,“ uvádí Komora v zápisu z poslední schůzky představenstva. Nový dvoutisícový poplatek bude právě za tzv. připouštěcí test. Poplatek za uznávací zkoušku se má podle ČAK zvýšit kvůli sjednocení poplatků za advokátní zkoušku pro české i zahraniční advokáty.

Advokátní zkouška nyní fakticky bude mít tři části: připouštěcí test, písemné klauzury ze tří předmětů a ústní zkoušku z pěti předmětů. Protože úspěšné vykonání připouštěcího testu je podmínkou pro podání přihlášky k advokátní zkoušce, je na zkoušku stále nahlíženo jako na samostatnou a od „připouštěcího testu“ oddělenou. Poplatek za vstupní test tak nebude součástí poplatku za advokátní zkoušku.

Zdroj: Bulletin advokacie

Vstupní písemný test se bude skládat ze stovky otázek, po dvaceti z každého z pěti zkušebních oborů (ústavní právo a správní právo; trestní právo; občanské, rodinné a pracovní právo; obchodní právo; předpisy upravující poskytování právních služeb), přičemž pro připuštění k písemné a ústní části advokátské zkoušky bude nutné správně odpovědět na 85 z nich.

Důvodem pro zavedení vstupního testu je stoupající zájem o výkon advokacie na straně jedné, na straně druhé však zároveň údajně klesající úroveň základních znalostí uchazečů.

Písemná část advokátní zkoušky se pak skládá dva týdny před ústní. V písemné části se píší klauzury z trestního, občanského a obchodního práva. Ze zbývajících předmětů, z nichž se skládá ústní zkouška – z ústavního a správního práva a z předpisů upravujících oblast advokacie – se klauzury nepíšou. Po dvou týdnech následuje ústní zkouška ze všech pěti předmětů naráz v rámci zhruba dvou hodin.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY