Bradáčová podala kárnou žalobu na státního zástupce Karabce, žádá jeho odvolání

Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová Foto: archiv

Rozhodovat zejména o tom, zda lze nebo nelze odvolat státního zástupce z funkce za použití služebního počítače k soukromé záležitosti, bude kárný senát Nejvyššího správního soudu. Kárnou žalobu s návrhem na odvolání z funkce podala vrchní státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze Lenka Bradáčová na někdejšího náměstka VSZ v Praze a dnes řadového státního zástupce Jana Karabce.

O složitosti této pracovně právní věci svědčí její časový vývoj: „Jedná se o dvě kárné věci, které byly spojeny ke společnému projednání. Kárně obviněnému je kladeno za vinu, že ve své pracovní době vytvořil několik desítek konceptů podání v právních věcech, které nesouvisely s plněním jeho pracovních úkolů. Navíc v jedné trestní věci měl působit na státního zástupce nižšího státního zastupitelství, aby v ní činil určité úkony. Navrhováno je odvolání z funkce státního zástupce,“ uvedla na dotaz České justice mluvčí Nejvyššího správního soudu Sylva Dostálová.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka uvedl, že ministr Jan Kněžínek návrh na dočasné zproštění funkce Karabce nedostal.

Podle databáze Nejvyššího správního soudu byla kárná žaloba podána už 17. květnu 2018, v červenci 2018 k ní byla připojena další a ke spojení obou věcí došlo usnesením Nejvyššího správního soudu dne 9. října 2018. První jednání je nařízeno na 16. duben 2019.

Jde zejména o rodinnou tragédii

Jak vyplývá ze slov kárně obviněného státního zástupce, v návrhu jde zejména o výpomoc v rámci rodiny. Blízká příbuzná byla vzhledem ke svému psychickému stavu umístěna do psychiatrické nemocnice. Kdykoli byla propuštěna, začala jezdit po Praze veřejnou dopravu načerno. Tak vznikly desítky exekučních řízení. Nemajetné a jakékoli činnosti neschopné ženě pomáhal Jan Karabec podávat návrhy. Jenže si je vytiskl ze služebního počítače.

K věci se Jan Karabec odmítá více vyjadřovat s tím, že nehodlá rodinnou tragédii ventilovat veřejně. K druhé části žaloby podotýká, že neodráží faktický stav věci, tedy co se skutečně stalo. K celém spojenému návrhu pak zaujímá stanovisko: „Tvrzení v kárné žalobě jsou dílem zcela nepřesná a vycházejí ze zjištění, která jsou interpretována v přímém rozporu se skutečným stavem věci,“ sdělil Karabec České justici.
Dále podle svých slov už nebude nic komentovat. O verdiktu bude rozhodovat kárný senát Jiřího Pally, říká s tím, že nikomu jinému nepřísluší věc posuzovat.

Bez kázeňského prohřešku rovnou odvolání

Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová navrhuje podle kárné žaloby pro Jana Karabce rovnou nejvyšší možný trest – zbavení funkce státního zástupce. A to přesto, že jde o státního zástupce s dlouholetou praxí, který ve své kariéře nebyl dosud nikdy před tím kázeňsky projednáván.


Podle zákona o státním zastupitelství lze provinění státního zástupce řešit dalšími čtyřmi způsoby:

Par. 30

(1) Za kárné provinění lze státnímu zástupci uložit podle závažnosti kárného provinění některé z těchto kárných opatření:

  1. a) důtku,
  2. b) snížení platu až o 30 % na dobu nejdéle 1 roku a při opětovném kárném provinění, jehož se státní zástupce dopustil v době před zahlazením kárného postihu, na dobu nejdéle 2 let,
  3. c) odvolání z funkce.

(2) Od uložení kárného opatření lze upustit, pokud projednání kárného provinění státního zástupce je postačující.

(3) Drobné nedostatky a poklesky může vedoucí státní zástupce státnímu zástupci písemně vytknout, aniž by podal návrh na zahájení kárného řízení.


Ve sporu došlo k angažmá Bradáčové, Rampuly a Karabce

 

Zajímavý je na celé věci ovšem fakt, že v předmětném sporu jsou nějakým způsobem angažováni celkem tři bývalí a současní vysocí funkcionáři státního zastupitelství.

Před Nejvyšším správním soudem bude Jana Karabce zastupovat někdejší vrchní státní zástupce v Praze a současný advokát Vlastimil Rampula. Jan Karabec je bývalý  náměstek Vlastimila Rampuly pro mezinárodní věci a do své rezignace v září 2012 působil rovněž jako náměstek současné kárné žalobkyně vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Bradáčová byla do funkce po odvolaném Vlastimilu Rampulovi jmenována v červenci 2012.

V roce 2014 se odehrál pokus zdiskreditovat Jana Karabce prostřednictvím šíření odposlechů, kde je Karabec policií nikdy neztotožněnými osobami označen za „černou vdovu“ a „atentátníka“, který má z pozice náměstka Bradáčové na Bradáčovou zaútočit. Jenže nikdy neodhalení mluvčí na záznamu se zmýlili takřka o rok. Útok se měl odehrát v roce 2013, kdy už Karabec nepůsobil v žádné funkci. Pro Českou justici tehdy celou věc označil za sci-fi, se kterou odmítá být jakkoli spojován.

Irena Válová