Insolvenční správci Hýsková a Moravec přišli o licence

Státní zástupkyně Jitka Šamanová obžalovala soudkyni po dvou letech vyšetřování Foto: archiv

Právníci Petra Hýsková a Petr Moravec přišli o povolení vykonávat funkci insolvenčního správce. České justici to potvrdil mluvčí Ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Hýsková působila například jako správkyně firmy Heavy Machinery Services (dříve Legios).

Hýskové zaniklo už v polovině loňského roku tzv. zvláštní povolení. Nevykonala totiž společně s řadou dalších správců zvláštní zkoušku insolvenčního správce nutnou pro prodloužení doby trvání povolení. „Obecné povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce jí bylo na konci roku odňato z důvodu, že přestala splňovat jednu z podmínek pro výkon činnosti insolvenčního správce,“ uvedl Řepka. Podle informací České justice o licenci přišla kvůli ztrátě bezúhonosti, kdy měla být statutárním zástupcem ve společnosti, která je v úpadku. To sama Hýsková potvrdila. Uvedla ovšem, že šlo o údajnou bezúhonost, která ji nebyla prokázána a licenci tedy zřejmě získá zpět. „Věc řeším s Ministerstvem spravedlnosti,“ uvedla pouze s tím, že blíže se k celé věci nechce vyjadřovat. Podle insolvenčního rejstříku ji licence zanikla 19.12 2018.

Ve zprávě z 1. listopadu loňského roku si Hýsková coby insolvenční správkyně stěžovala, že z lounské firmy Heavy Machinery Services (dříve Legios) se v posledních měsících ztratily desítky milionů korun. „Zaměstnanci dlužníka pracovali pro Legios Loco v uvedených třech měsících zcela zdarma přesto, že z majetkové podstaty jsou hrazeny jejich mzdy a související odvody, avšak společnost Legios Loco za jejich práci nezaplatí nic,“ uvádí správkyně ve zprávě z 1. listopadu dohledatelné v insolvenčním rejstříku. Tím vznikla ztráta, která se ze srpnových 43 milionů korun zvýšila na říjnových 57 milionů korun.

Hýsková v minulosti také například vedla konkurz bývalé farmy Bolka Polívky v Olšanech na Vyškovsku.

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce Petra Moravce zrušilo Ministerstvo spravedlnosti pro jeho závažná a opakovaná porušení insolvenčního zákona. Podle insolvenčního rejstříku k tomu došlo již v srpnu loňského roku.

Agendu povolení insolvenčních správců vede ministerstvo spravedlnosti, které eviduje veškeré informace k jednotlivým správcům. Obecně platí, že správci může zaniknout povolení buď ze zákona, a to i bez jeho zavinění, nebo mu může povolení zrušit ministerstvo. V druhém případě může být důvodem to, že správce porušuje své povinnosti. „Ani Petra Hýsková ani Petr Moravec nejsou v současné době členy Asociace insolvenčních správců. Neznáme tak důvody zrušení anebo zániku jejich povolení, pokud k němu došlo. Pro ukončení angažmá správce v konkrétním řízení je v každém případě důležité, zda jde o zánik povolení z objektivních důvodů nebo zda jde o zrušení povolení pro zaviněné porušení povinností. Právě podle toho se soud rozhodne, zda správce odvolá z funkce, nebo jej nechá případ dokončit,“ uvedl předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců Michal Žižlavský.

 

Oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce mají v Česku fyzické osoby a veřejné obchodní společnosti (příp. obdobná zahraniční společnost) splňující zákonem stanovené podmínky, na základě kterých získá povolení. Mezi tyto podmínky patří u fyzických osob a ohlášených společníků veřejných obchodních společností především bezúhonnost a kvalifikační předpoklady (dosažené vzdělání a složení zkoušky).
Insolvenční zákon požaduje vysokoškolské magisterské vzdělání a složení náročných správcovských zkoušek. V rozsáhlejším insolvenčním řízení a ve speciálních případech smí funkci vykonávat jen insolvenční správce se zvláštní způsobilostí, splňující ještě přísnější podmínky.

(epa)