Soudkyně, která nezákonně prodloužila vazbu: Zpanikařila jsem a udělala obrovskou chybu

Liberecká soudkyně Lenka Zhoufová Foto: ČJ

K neobvyklé situaci došlo u hlavního líčení v případu liberecké soudkyně Lenky Zhoufové, která v roce 2016 v rozporu se zákonem antedatovala vazební jednání, aby nedošlo k propuštění obžalovaného z vazby. U Okresního soudu v Mělníku se jí opakovaně zastala obhájkyně poškozeného drogového dealera Marie Nedvědová. Podle ní už Zhoufová byla dostatečně potrestána kárným senátem Nejvyššího správního soudu (NSS).

U hlavního líčení před senátem soudkyně Renáty Moudré zazněly podobné skutečnosti a argumenty, jako u jednání NSS v roce 2017.

Zhoufová vzpomínala, jak před lety působila jako asistentka na civilním úseku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, když ji v roce 2015 zavolala předsedkyně Okresního soudu v Liberci s nabídkou funkce soudkyně na trestním úseku. V době jmenování soudkyní tak v podstatě neměla zkušenosti s trestní agendou. K tomu pečovala o malé dítě. Převzala senát, kde bylo v tu dobu na sto nevyřešených případů, včetně kauzy 23 obžalovaných libereckých zastupitelů, která hrozila promlčením.

V roce 2016 pak začala řešit rozsáhlou drogovou kauzu, kdy musela vyslechnout mnoho svědků, většinou uživatelů omamných látek. „Prováděla jsem i výslech utajovaného svědka, což jsem dělala poprvé,“ vysvětlovala soudkyně.

V diáři měla upozornění, že hlavnímu obžalovanému drogovému dealerovi musí po třech měsících od únorového vazebního zasedání vazbu prodloužit. Jenže na konci května 2016 tak v rámci hlavního líčení s kolegy ze senátu  neučinila. Obžalovaný si toho byl vědom a o všem přes svou sestru, která je v kauze také obžalovaná, na to upozornil advokátku Marii Nedvědovou.
Díky jejímu telefonátu na soud Zhoufové došlo, že pochybila. Vzápětí proto usnesením rozhodla jako samosoudkyně o prodloužení vazby a dokument o den antedatovala. „Nechtěla jsem nic falšovat a při rozhodnutí senátu bych musela zfalšovat protokol o hlasování. Proč jsem to udělala? Nevím, zpanikařila jsem a neměla jsem se na koho obrátit,“ uvedla Zhoufová s tím, že na soudu došlo ke generační obměně a starší soudci neměli chuť pomáhat nezkušeným kolegům. O tehdejší personální situaci na libereckém soudu již Česká justice dříve informovala. Soudkyně také popsala, že kritická přetíženost panovala v předmětné době i u administrativních pracovníků soudu.

„Udělala jsem obrovskou chybu, zpět to už nevezmu. Nechtěla jsem nikomu škodit. Byla jsem již citelně potrestána,“ reagovala soudkyně na dotazy předsedkyně senátu Moudré, zda ji nenapadlo obžalovaného propustit. NSS ji potrestal ročními srážkami ze mzdy, které celkem činily asi 250 tisíc korun, trest už jí vypršel v loňském roce. Od té doby podle svých slov neměla v práci žádný problém a podobným věcem se snaží předcházet například konzultacemi s kolegy.

Advokátka drogového dealera Nedvědová uvedla, že původnímu rozhodnutí o vazbě z února 2016 se její klient nebránil a ani si nepodal stížnost. „Můj klient si byl vědom toho, že vazební důvody jsou dány a že případná stížnost by neměla smysl,“ řekla obhájkyně v roli svědkyně Její klient ani nežádal o nahrazení vazby jiným institutem. Poté, co advokátka přišla na postup Zhoufové, podala stížnost na úřední postup a poté byl její klient propuštěn. Trestní oznámení na Zhoufovou však s klientem nepodala a policie ji prý odmítla sdělit, kdo tak později učinil.
Z podnětu policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) pak případ pokračoval razií v bytě soudkyně, kdy byly zajištěny počítače soudkyně nebo výpisy telefonních hovorů.
V dané věci se prý advokátce těžko vypovídá. „Vím, že paní doktorka byla kárně potrestána. Trest byl přísný a platí zásada dvojího potrestání. Na soudce je obrovský tlak, můj manžel je také soudce a chybu může udělat každý. Paní doktorka to neudělala úmyslně,“ hájila Nedvědová Zhoufovou. Za stejný čin nemůže být člověk podle trestního řádu dvakrát trestán.
Advokátka dodala, že kauza jejího klienta stále neskončila. Po propuštění z vazby pracuje, snaží se vést řádný život a čeká na trest. Doba strávená ve vazbě se započítává do uloženého trestu.

Soudkyně Moudrá se při líčení také snažila zjistit, zda Zhoufová neměla s dealerem nějaké styky v minulosti, což odmítla jak obžalovaná, tak advokátka dealera Nedvědová.Ta navrch uvedla, že vedení hlavního líčení bylo ze strany Zhoufové i po excesu korektní.

Zajímavé je, že věc nakonec skončila u soudu až po intervenci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. O zastavení stíhání Zhoufové totiž po projednání karným senátem NSS rozhodl někdejší vedoucí státní zástupce z Ústí nad Labem Jan Jakovec. Ten záhy poté ve funkci skončil.
Podle Zemana mělo jednání Zhoufové naplnit znaky skutkové podstaty zločinu zbavení osobní svobody a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby. Dealer byl kvůli jednání soudkyně ve vazbě nezákonně držen osm dní. Státní zástupce Lukáš Borovička podal loni v srpnu obžalobu k Okresnímu soudu v Liberci. Kauza se dostala na Okresní soud v Mělníku kvůli možné podjatosti libereckého soudu.

Soudkyně nyní stále působí na Okresním soudu v Liberci, ministři spravedlnosti ji taláru dočasně nezbavili. Podle jejích slov se jí podařil snížit počet nedodělků v jejím senátu. Soudkyně Moudrá případ odročila na 20. března, kdy by měl padnout rozsudek.

Eva Paseková