Pátek, 18. června, 2021

Ekonomický deník: NS zamítl dovolání v případu knihy o islámu. Sáňka bude žádat odškodnění

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nejvyšší soud zamítl dovolání Nejvyššího státního zástupce v případu vydání knihy o islámu. Kauza se týká díla Bilala Philipse s názvem Základy tauhídu – Islámský koncept Boha. Místopředseda Ústředí muslimských obcí Vladimír Sáňka byl na sklonku roku 2015 obžalován ze zločinu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Toho se podle policie dopustil tím, že zajistil překlad, vydání a distribuci knihy. „Do smrti si s sebou ponesu stigma nějakého extremisty, který vydal jakousi radikální knihu. Tu záplavu článků, která se po nepravdivých výrocích policie objevila na internetu, už nikdo nesmaže,“ říká Sáňka.

Další „top“ kauza bývalého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) skončila totální blamáží. Nejvyšší soud v Brně zamítl dovolání Nejvyššího státního zástupce v případu  Vladimíra Sáňky. Toho nejprve zprostil obžaloby Obvodní soud pro Prahu 1, následně odvolací Městský soud. Mimořádný opravný prostředek – dovolání – následně zamítla i soudní stolice nejvyšší. „Dovolání Nejvyššího státního zástupce, které se nikterak přesvědčivým způsobem se skutkovými (a od nich se odvíjejícími právními) závěry v uvedeném směru nevypořádalo tak, aby doložilo jejich zjevnou neopodstatněnost, nemůže být považováno za způsobilé dosáhnout požadovaného zrušení napadených rozhodnutí,“ stojí v rozhodnutí o odmítnutí dovolání, vydaném senátem soudce Ivo Kouřila.

Štára detektivů ÚOOZ v době páteční modlitby z jara roku 2014 vyvolala rozhořčení nejen v muslimské komunitě, ale i mezi příslušníky jiných náboženských skupin v Česku. Podle ministerstva vnitra prý policisté ÚOOZ nepřekročili zákon a podle českého práva prý byl zásah v pořádku. Na zásah si stěžovali mimo jiné modlitbám přítomní indonéští diplomaté. Podle nich byla porušena Vídeňská úmluva o diplomatických stycích v tom smyslu, že diplomaté nesmějí být žádným způsobem zatčeni nebo zadrženi. Detektivové po razii obvinili Vladimíra Sáňku z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Hrozilo mu až deset let vězení. Podle policie byl podezřelý z toho, že v České republice zajistil vydání knihy údajně šířící rasismus a distribuoval ji.

Kniha, kvůli které Útvar pro odhalování organizovaného zločinu vtrhl ozbrojený do islámských modliteben. Repro: Ekonomický deník

„V přesně nezjištěné době nejprve zajistil překlad z anglického originálu do českého jazyka knihy ´Základy tauhídu, islámsky koncept Boha´ od propagátora salafistického učení a reprezentanta salafistického hnutí Dr. Abu Ameenaha Bilala Philipse. Následně zajistil vytištění této knihy a v období nejméně ode dne 20. 11. 2012 do dne 26. 04. 2014, kdy byl zadržen, umístil nabídku prodeje této knihy na veřejně přístupné internetové stránky http://www.infomuslim.cz a www.islamweb.cz a dále její distribuci prováděl zejména prostřednictvím internetového knihkupectví www.kosmas.cz, kde byla anotována mimo jiné slovy ´Povinná četba pro všechny, kdo si přejí správně pochopit náboženství islámu´,“ stojí v v obžalobě Vladimíra Sáňky. Knihu měl podle detektivů ÚOOZ nabízet také v Islámském centru v Praze na Praze 1, v prostorách sídla Muslimské obce v Praze, Islámské nadace v Praze a Ústředí muslimských obcí. Ale i v místě svého bydliště a na dalších přesně nezjištěných destinacích. „Ačkoli vzhledem ke svému postavení předsedy Muslimské obce Praha, ředitele Islámského centra v Praze, člena správní rady Islámské nadace v Praze a místopředsedy Ústředí muslimských obcí a vzhledem ke svému vzdělání a svým znalostem věděl a musel vědět, že jde o knihu, která s cílem získat další stoupence salafistického hnutí šíří salafistické učení, hlásající mimo jiné netoleranci a nenávist k jiným náboženstvím, včetně nenávisti k výkladu islámu odlišnému od výkladu salafistického, jakož i nenávist k demokratickým institucím a principům,“ stojí dále v obžalobě. A to právě proto, jak tvrdili dále detektivové a státní zástupci, že tyto demokratické instituce a principy chrání svobodu vyznání i další základní práva a svobody osob, jejichž způsob života nekonvenuje salafistickému učení. „Potažmo tedy musel vědět, že kniha ´Základy tauhídu, islámsky koncept Boha´, která zcela zjevně nepřipouští život podle odlišných pravidel než salafistických, šíří myšlenky, o jejichž realizaci se salafistické hnutí a zejména pak islamistické hnutí, které je reprezentováno celou řadou organizací, například Hizb ut Tahrír, Džabhat al-Nusra, Emirát Kavkaz nebo al-Kajda, v praxi také zasazuje, a to i prostřednictvím teroristických útoků,“ napsala státní zástupkyně z Prahy 1 Zdeňka Galková.

Udání a policejní zvůle

Vladimír Sáňka od počátku stíhání tvrdil, že je nevinný. Navíc jeho zapojení do vydání kontroverzní knihy bylo prokazatelně výrazně nižší intenzity, než jak s ním operovala policie a žalobci. „Zajišťoval jsem kroky, které vedly k vydání knihy Základy tauhídu. Ten titul vybral odborník, který se vyznal v teologii a umí dobře i řadu jazyků. Poté, co byla kniha schválena vedením naší organizace, ji v roce 2004 přeložil překladatel, anglikanista,“ vysvětluje Sáňka. Když pak Sáňka od anglikanisty dostal překlad, rozdal jej k přečtení a kontrole patnácti lidem a poté ještě dalšímu odborníkovi na důkladnou odbornou korekturu a kontrolu s anglickým originálem. „Ta trvala téměř dva roky. Na závěr jsem dal text k přečtení i našemu imámovi, aby zkontroloval, jestli je v něm především z věroučného hlediska vše v pořádku. Potom jsem nechal udělat obálku ke knize, grafické studio připravilo text do tisku, vybral jsem tiskárnu a v roce 2012 byla kniha na světě. Koncept Boha je pro nás důležité téma, proto jsme knize věnovali velkou pozornost. Nikoho z více než dvaceti lidí, kteří na vydání knihy spolupracovali, nenapadlo, že by kniha měla propagovat nějaký konkrétní směr islámu. Snad kromě jednoho odstavce popisuje základní koncept Boha a otázky monoteismu, že bychom neměli věřit v různé pověry, magii, horoskopy, věštce a podobně,“ pokračuje Sáňka.

Vladimír Sáňka. Repro: Youtube

A připomíná, že poměrně brzy po vydání knihy na ni „v podstatě kvůli jedinému slovu začal upozorňovat jeden z aktivních odpůrců islámu, který je známý tím, že neustále někoho napadá“. Trestní oznámení podával podle zjištění médií někdejší muslim Lukáš Lhoťan. „Jak se později ukázalo, policie udání vzala vážně, respektive jej využila a v dubnu 2014, v době našich svátečních bohoslužeb, podnikla ozbrojené razie ve dvou hlavních pražských modlitebnách a v mém bytě,“ popisuje následný děj Sáňka.

Podle Sáňky byla tato kniha pro provedení policejních razií pouze záminkou a jednalo se tedy o policejní zvůli. „V důsledku toho jsem zcela ztratil důvěru v Policii České republiky a orgány činné v trestním řízení všeobecně. Toto přesvědčení jsem nabyl mimo jiné ze způsobu, jakým přistupovaly orgány činné v trestním řízení k vyšetřování předmětné trestní věci, které započalo zcela nepřiměřeným a dehonestujícím zásahem policejního orgánu v dubnu 2014 v mém bytě a ve dvou modlitebnách v Praze,“ říká po zamítnutí dovolání Nejvyššího státního zástupce Sáňka.

„Jsem rád, že soud dospěl k jednoznačnému závěru, že trestní stíhání bylo nezákonné, i když to trvalo téměř pět let. Nepřiměřená délka řízení byla zapříčiněna především kroky státní zástupkyně paní JUDr. Zdeňky Galkové, která přicházela s velmi nestandardními a až absurdními návrhy, které byly v rozporu se všemi znaleckými posudky a také se neustále odvolávala,“ říká dále Sáňka.

Bude žádat odškodnění

Ozbrojení detektivové ÚOOZ vtrhli do islámských svatostánků na konci dubna roku 2014. „Detektivové ÚOOZ začali provádění úkonů trestního řízení, které je vedeno pro podezření z trestné činnosti konkrétní osoby spočívající ve vydání a distribuci knihy šířící svým obsahem rasismus, antisemitismus, xenofobii a násilí proti takzvaně méněcenným rasám,“ prohlásil krátce po razii mluvčí ÚOOZ Pavel Hanták. A ujišťoval, že policisté konali „s nejvyšší možnou ohleduplností proti zúčastněným osobám a respektováním jejich svobody vyznání“. Páteční modlitby mají pro muslimskou obec mimořádný význam coby hlavní bohoslužba, k níž se shromažďují v mešitě. K zásahu prý došlo před začátkem modlitby, takže nemohla být přerušena, vysvětlovala po zásahu policie.

Jak se později ukázalo, celá akce byla značně přehnaná, zveličená. Ale především bylo trestní řízení se Sáňkou bylo vystavěno na tvrzeném skutku, který se tak, jak jej interpretovala policie a státní zastupitelství, nestal. Jak nalézací, tak odvolací, soud proto Sáňku zprostily obžaloby.Ten přitom kvůli obvinění strávil nějaký čas ve vazbě.

Nyní bude proto za zpackané trestní řízení a následnou mediální dehonestaci vymáhat škodu po státu. „Celé řízení nás jen za advokátní služby stálo dost peněz, ze kterých mám podle našich zákonů nárok jen na malou část. Co se týká nemajetkové újmy, tam je to mnohem víc subjektivní a zde bude záležet na tom, jak věc posoudí ministerstvo spravedlnosti. Proto se k tomu v tuto chvíli nebudu blíže vyjadřovat,“ uvádí aktuálně po rozhodnutí Nejvyššího soudu Sáňka.

„Kladu si otázku, jestli někdo za rozpoutání té kauzy ponese odpovědnost. Pokud ne, je to dost tristní výsledek. Musíme se asi smířit s tím, že některé policejní složky si mohou, nebo v té době mohly, dovolit téměř všechno. Pro mě to znamená, že si až do smrti s sebou ponesu stigma nějakého extremisty, který vydal jakousi radikální knihu. Tu záplavu článků, která se po nepravdivých výrocích mluvčího ÚOOZ pana Pavla Hantáka objevila na internetu, už nikdo nesmaže,“ pokračuje.

Závěrem podotýká: „Nechci specifikovat nějaké finanční částky, které jsme spolu s právní kanceláří vyčíslili jako požadované náhrady za nezákonné stíhání. Nakonec to bude všechno stejně úplně jinak a ta čísla by byla jen předmětem dohadů, závisti nebo něčeho jiného.“

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY