Ministerstvo navrhuje úplný zákaz nepřiměřených sankcí za neplnění smluvních povinností

Zcela nové ustanovení zakazující podnikatelům vtělovat do smluv nepřiměřené sankce a smluvní pokuty za neplnění smlouvy ze strany spotřebitele obsahuje návrh novely občanského zákoníku. Podobně budou nově zakázaná i další tzv. zneužívající ujednání, například odprodej pohledávky bez souhlasu klienta, pokud by zhoršil jeho postavení spotřebitele. Ministerstvo spravedlnosti chce takto regulovat nečestné, nezodpovědné a neohleduplné jednání podnikatelů.

Vyplývá to z navrhované novely občanského zákoníku respektive jeho části týkající se spotřebitelských smluv. O některých novelizovaných ustanoveních, která jsou implementací evropské spotřebitelské směrnice,  Česká justice  již dříve informovala. Stát chce mimo jiné například zrušit uzavírání smluv po telefonu.

Podnikatel má naplňovat očekávání

Úplnou novelizací má projít ustanovení o tzv. zneužívajícím jednání. Až dosud bylo ustanovení uvozeno vyvratitelnou právní domněnkou o jednání, o kterém se „má za to, že“. Nyní bude zakázáno: „Jedná se o transpozici čl. 3 odst. 1 a čl. 4 směrnice č. 93/13/EHS. Stávající textaci § 1813 OZ předkladatel navrhuje upřesnit. Předně se navrhuje odstranit vyvratitelnou právní domněnku (,má se za to, že´). Ujednání, která naplní danou hypotézu, musí být zakázána vždy. Vyloučení aplikace tohoto ustanovení na konkrétní ujednání je možné, není-li naplněna hypotéza této normy,“ uvádí k tomu důvodová zpráva.

Současně výraz přiměřenost bude nahrazen výrazem poctivost. „Poctivost ve smyslu ustanovení § 6 občanského zákoníku je právním principem, který vyjadřuje objektivní standard chování. Lze jej definovat jako požadavek chovat se k ostatním v právním styku čestně, odpovědně a ohleduplně, tj. zejména zohledňovat očekávání, jež v ostatních jednající vyvolává a usilovat o naplnění účelu společného úsilí,“ upozorňuje ministerstvo spravedlnosti v důvodové zprávě. Nový § 1813 bude vypadat takto:

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová