Obrana hledá právní kancelář pro tendr na obrněnce za 52 miliard, právníkům dá 14 milionů

česká armáda - ilustrační foto Foto: army.cz

Ministerstvo obrany vyhlásilo již druhou veřejnou zakázku na právní poradenství při dosud největší armádní zakázce na 210 pásových bojových vozidel pěchoty. První zakázka byla neúspěšným uchazečem napadena a poté ministerstvem zrušena.

Na enormní publicitu a časový stres se podle plánovačů ministerstva obrany musí připravit právní kanceláře, které by měly zájem radit při dosud největším armádním tendru. MInisterstvo obrany je připraveno zaplatit až 13.958.678,- Kč bez DPH za právní konzultace a analýzy při hledání nejlepšího dodavatele pásových obrněných transportérů. Těch by měli vojáci v následujících letech dostat 210 v sedmi modifikacích. Nejvíce bude bojových obrněnců, dále vozy pro velitele, průzkumné, ženijní, zdravotní, vyprošťovací vozy a dělostřelecká pozorovatelna.

„Mezi specifika VZ na dodávky patří zejména: technologická komplexnost; dlouhý životní cyklus (cca 30 let); enormní předpokládaná hodnota; specifika související s hlediskem obrany a bezpečnosti; komplexní odběratelsko-dodavatelské a výrobní vztahy; mezinárodní prvek; publicita a časový stres,“ píše se v zadávací dokumentaci zveřejněné na Národním elektronickém nástroji. Podle podmínek základní způsobilosti se do tendru mohou přihlásit jen takové kanceláře, které v posledních letech měly (a dostaly zaplaceny) alespoň dvě zakázky za 20 milionů korun. Musí také splňovat podmínku vyhotovení alespoň 4 smluv v níž byla každá strana z členské země EU a její hodnota 50 milionů korun. Podmínkou je také prokázání zkušeností s poradenstvím při zakládání alespoň jednoho podniku „joint-venture“ (domácí a zahraniční firma založí spolu firmu v ČR). Právní kancelář, která by se o tuto zakázku chtěla ucházet musí být zároveň musí členem České advokátní komory. O tom, že byla zakázka opět vypsána informovaly v sobotu Lidové noviny.

Cena ne vyšší, než 1.652 korun za hodinu

Autoři zadávací dokumentace také výslovně upozorňují na to, že nebudou akceptovat cenu vyšší, než 1.652 korun bez DPH na hodinu. „Zadavatel upozorňuje dodavatele, že při ceně za poskytování jedné hodiny právních služeb vyšší než 1.652,- Kč bez DPH zadavatel nevylučuje postup o jednání o nabídce ve smyslu § 129 odst. 7 zákona za účelem snížení nabídkové ceny u účastníka, který se umístil jako první v pořadí,“ uvádí se v zadávací dokumentaci. Pokud by tuto cenu, tedy 1.652 korun bez daně na hodinu překročily všechny právní kanceláře, nevylučuje vedení ministerstva obrany zrušení celé zakázky s odkazem na ekonomickou nepřijatelnost nabídek.

§ 127 paragraf 127 Zákon o zadávání veřejných zakázek č 134 2016 Sb – zdroj www.zakonyprolidi.cz

Zajímavostí je, že při otevírání obálek na konci srpna loňského roku, překročila nyní stanovenou hranici pouze jedna advokátní kancelář a to Advokátní kancelář Brož, Sedlatý. Ta nabídla cenu 1.749 korun bez DPH. Vybrána však byla advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS, která nabídla cenu 1.100 Kč na hodinu. Druhý v pořadí měl cenu 1.150 korun, další se pohybovali v rozmezí 1.440 – 1.479,- korun za hodinu bez DPH. Jeden z neúspěšných uchazečů se proti výběru dodavatele obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s tím, že nabídnutá cena je dumpingová. Ministerstvo obrany posléze tendr zrušilo.

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou (ode dne uzavření smlouvy do 31. 12. 2023). Přihlášky do tendru je možné podat pouze elektronicky přes Národní elektronický portál do 22. 2. 2019 11:00.

Jaké bude zapojení domácího průmyslu?

Ve hře o největší armádní zakázku v hodnotě 53 miliard jsou čtyři firmy. Německý výrobce PSM s vozidlem Puma, britský BAE Systems (vozidlo s označením CV-90), španělský General Dynamics European Land Systems (Ascod) a Rheinmetall Landsysteme (Lynx).

Ministerstvo obrany by je mělo v nejbližších týdnech či měsících vyzvat, aby se oficiálně do soutěže přihlásily a zveřejnit také technické podmínky, které musí bojová vozidla pěchoty splňovat. To bude klíčové například pro španělského výrobce General Dynamics, který se podle těchto požadavků rozhodne, s kterým ze subdodavatelů do tendru půjde. Jednou z variant je, že věžový systém na španělské vozidlo Ascod bude dodávat největší izraelská zbrojovka Elbit Systems. Ta slibuje, že by téměř kompletní výrobu této klíčové součásti obrněnce převedla do České republiky. Podrobně jsme o tom psali v textu Největší izraelská zbrojovka chce dodávat věže bojových vozidel pěchoty pro českou armádu. Zástupci General Dynamics European Land Systems (GD) loni v létě cestovali po několika českých krajích, aby se setkali s představiteli různých českých státních i soukromých průmyslových podniků a jednali s nimi o možné budoucí spolupráci. Jejich obrněnec ASCOD 2 už totiž na rozdíl od konkurentů součástky vyrobené českým průmyslem obsahuje. Jedná se například o moderní přední i zadní světla, která vyvinula a vyrobila společnost Ray Service ze Starého Města u Uherského Hradiště. Při své letní tzv. industrial tour, manažeři GD navštívili tři české průmyslové regiony (Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj), kde jednali se stávajícími dodavateli a zároveň se jejich prostřednictvím seznamovali s novými potenciálními partnery, a hledali další možnosti, jak český průmysl využít. Podrobně jsme o plánech na zapojení domácího strojírenského průmyslu psali v textu Podpora českého zbrojního průmyslu ze strany státu? Zatím jen proklamace

Jiří Reichl