Tajné služby odmítají přístup ombudsmanky k jejich informacím

Ombudsmanka Anna Šabatová o svých výhradách vyrozuměla vládu. Kritiku odmítlo ministerstvo vnitra, podle kterého zpravodajské služby a orgány činné v trestním řízení nejsou ze zákona správní úřady, jejichž činnost může veřejný ochránce práv prověřovat.Foto: VOP

Tajné služby odmítly snahu ombudsmanky Anny Šabatové o přístup ke zpravodajským informacím kvůli posouzení řízení o udělení občanství. Zpřístupnění takových údajů by podle jejich zástupců mohlo vážně ohrozit důležité zájmy, které zpravodajské služby sledují. Dnes to v prohlášení uvedli ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl a ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Veřejná ochránkyně práv není podle nich zákonným příjemcem zpráv tajných služeb.

Varují před tím, že snaha o zpřístupnění zpravodajských informací by mohla vyústit v odmítnutí vydání stanoviska k žádostem o udělení státního občanství.
Šabatová ve středu uvedla, že ministerstvo vnitra brání jejímu úřadu v práci tím, že neumožňuje plný přístup k podkladům svých rozhodnutí o žádostech o udělení státního občanství. Ministerstvo se podle ombudsmanky odvolává na to, že jde o utajované informace. Veřejná ochránkyně práv o svých výhradách vyrozuměla vládu. Kritiku odmítlo ministerstvo vnitra, podle kterého zpravodajské služby a orgány činné v trestním řízení nejsou ze zákona správní úřady, jejichž činnost může veřejný ochránce práv prověřovat.

O události Česká justice podrobně informovala včetně důvodů, které pro svůj postup uvedli jak veřejná ochránkyně práv tak ministři vnitra Metnar a Hamáček. Vzájemnou korespondenci v této věci má Česká justice k dispozici.

Šimandl s Koudelkou v prohlášení uvedli, že tajné služby poskytují ministerstvu vnitra stanoviska k žádostem o udělení státního občanství ČR v souladu s právním řádem. „Naprosto chápeme snahu veřejné ochránkyně práv objektivně posoudit postup při vyřizování některých žádostí. Je ovšem potřeba připomenout, že i zpravodajské služby jsou vázány zákony, které jasně vymezují práva všech zúčastněných,“ poznamenali.

Ombudsmanka podle nich nemůže být adresátem informací tajných služeb. „Zpravodajské služby plní svou zákonnou povinnost a jakékoliv nakládání s jejich informacemi mimo legislativní rámec by mohlo vážně ohrozit důležité zájmy, které zpravodajské služby sledují,“ poznamenali. Dodali, že mezi hlavní zájmy patří bezpečnost Česka a jejich občanů. „Mimo jiné i proto je jednou ze zákonných pojistek skutečnost, že stanoviska zpravodajských služeb se nestávají součástí spisu o vyřízení žádosti o udělení občanství,“ napsali.

Podotkli, že každá zpravodajská služba si chrání své informace i jejich zdroje a velmi citlivě s nimi nakládá. „Snaha veřejné ochránkyně práv o zpřístupnění zpravodajských informací by mohla, a to bychom velice neradi, skončit tím, že v souladu se zákonem o zpravodajských službách odmítneme stanovisko vydat, abychom neohrozili důležité zájmy zpravodajských služeb, a tedy i bezpečnost státu,“ varovali. Dodali, že doufají v to, že k takovému kroku nebudou muset přistoupit.

(čtk,ire)