Omezení kasační stížnosti se přiblížilo, Mazanec ho podporuje

Budova Nejvyššího správního soudu Foto: archiv

Poslanci by se na dnes začínající schůzi Poslanecké sněmovny (PS) měli již dostat k projednání novely soudního řádu správního, která má rozšířit institut tzv. nepřijatelnosti kasační stížnosti. Tu předložila v minulém roce skupina poslanců v čele s předsedou Ústavně právního výboru PS (ÚPV) Markem Bendou a její projednání bylo z různých důvodů odkládáno. Jak sdělil Benda České justici, požádá sněmovnu o předřazení návrhu tak, aby jí stihli poslanci projednat na této schůzi alespoň v prvním čtení.

Ačkoliv se jedná o poslaneckou novelu, iniciativa přišla z Nejvyššího správního soudu (NSS) ještě za předsednictví Josefa Baxy, který toto řešení rostoucího nápadu kasačních stížností prosazoval. Podle statistiky nápadu věcí na NSS se totiž čísla přiblížila úrovně přesahující 4100 kasačních stížností za rok 2018 a trend je za poslední období setrvale rostoucí. Většinu přitom tvoří hlavně věci daňové, stavební, regulace podnikání, územní plány, přestupky či pobyt cizinců, tedy věci náročné na nastudování a rozhodnutí. Ze soudu navíc letos odejdou 3-4 soudci, což ho ještě více oslabí.

Pokud by byl návrh skupiny poslanců přijat, umožnil by soudcům NSS odmítnout jakoukoliv kasační stížnost, která nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele.

Proti návrhu se v rámci připomínkového řízení minulý rok zvedla vlna odporu. Své negativní stanovisko vyjádřil předseda Ústavního soudu (ÚS) Pavel Rychetský, ministerstvo vnitra i spravedlnosti, stanovisko vlády bylo v podstatě také negativní. K nedorozumění, diplomaticky řečeno, došlo i na NSS, kdy původní negativní stanovisko bylo posléze nahrazeno stanoviskem pozitivním.

Své obavy vyjádřili i představitelé advokátské obce či daňoví poradci.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun