Případ tragické rallye v Lopeníku: Podle státního zástupce není soudce Přibyl podjatý

Pohled z auta těsně před tragickou nehodou Reprofoto: Blesk.cz

S rozhodnutím o vyloučení uherskohradišťského soudce Jiřího Přibyla pro podjatost v případu pěti osob, podezřelých z podílu na tragické nehodě v obci Lopeník, nesouhlasí jak státní zástupce, tak i advokáti obžalovaných. Ti naopak namítají možnou podjatost místopředsedy Krajského soudu v Brně (KS) Aleše Flídra. Vyplývá to ze stížností, které má Česká justice k dispozici.

Soudce Přibyl, který je předsedou příslušného senátu, namítl svoji podjatost sám. V rozhodnutí, které má Česká justice k dispozici, se jako důvod pro vyloučení uvádí, že soudce Přibyl již v minulosti o věci rozhodl, během líčení neshledal zavinění nyní obžalovaných osob, což měl prezentovat i na veřejnosti, a proto se ve věci cítí podjatý.

Přibylův senát totiž v minulosti rozhodoval o obžalobě na jednoho z traťových komisařů, přičemž jej v roce 2015 shledal vinným a uložil mu podmínku. Senát odvolacího soudu, jehož členem byl i místopředseda KS Flídr, však věc vrátil státnímu zástupci k došetření možného zavinění dalších osob. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán však proti rozhodnutí podal k Nejvyššímu soudu (NS) stížnost pro porušení zákona v níž tvrdil, že KS rozhodl nezákonně ve prospěch původně odsouzeného. NS se s názorem ministra ztotožnil, jeho rozhodnutí však bylo pouze akademické. Státní zástupce nakonec podal v září minulého roku k OS v Uherském Hradišti již zmíněnou žalobu na pět osob, čímž v podstatě vyhověl názoru odvolacího senátu.

Státní zástupce Tomáš Pindur z Okresního státního zastupitelství v Uherském Hradišti (OSZ) argumenty pro vyloučení odmítá nejen proto, že ve věci byla podána zcela nová obžaloba. „To, že předseda senátu prvostupňového soudu má jiný názor na provedené dokazování při hodnocení důkazů než soud odvolací, jej však automaticky nestaví v případě dalšího projednávání věci do role podjatého soudce, byť tento svůj názor prezentoval veřejně v médiích. To by poté znamenalo, že ve všech případech při novém projednání věci po zrušení rozsudku odvolacím soudem, by byli automaticky vyloučeni všichni soudci, kteří danou věc v prvním stupni projednali“, upozorňuje Pindur.
Podle něj by pochybnosti o nestrannosti soudce měly vyplývat z faktických a zřejmých okolností svědčících o jeho neobjektivním přístupu, přičemž nejde o odlišný právní názor. Samotný subjektivní pocit soudce podle Pindura nezakládá jeho podjatost, musí k němu přistupovat i objektivní zákonné podmínky.

Tato argumentace je shodná se stížnostmi obhájců obžalovaných. Ti navíc uvádějí odkazy na judikaturu Nejvyššího soudu a citují z nálezů Ústavního soudu, které mají postup soudce Přibyla rozporovat.

Jeden z obhájců v doplnění stížnosti nadto tvrdí i možnou podjatost místopředsedy KS Aleše Flídra, který se měl před kárným senátem Nejvyššího správního soudu (NSS) na konci minulého roku dopustit negativního osobního hodnocení soudce Přibyla. Konkrétně jde o výrok „paní magistra jen spadla do stejné žumpy, v jaké se nachází magistr Přibyl“, kterým Flídr, zástupce kárného žalobce, popisoval stav na trestním úseku uherskohradišťského soudu při kárném řízení s bývalou předsedkyní soudu Hanou Kurfiřtovou. Místopředseda Flídr kritizoval Přibyla i na konci ledna letošního roku, kdy tentokrát zastupoval před NSS kárného žalobce při žalobě na něj samotného. Pro Českou televizi (ČT) se Flídr u soudu kriticky vyjádřil i na adresu Přibylova vyloučení pro podjatost. „Ve chvíli, kdy se mu to vrací, on se vyhýbá odpovědnosti a vyloučí se z té věci. Jinými slovy to bude muset od počátku dělat někdo jiný. Takhle se soudce ke svým kolegům nechová“, prohlásil pro ČT Flídr.

Petr Dimun