Soudkyni hrozil zánik funkce, přesto se rýsuje dohoda o vině a trestu v kárném řízení

Foto: archiv

Poté, co kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čele se soudkyní Miluší Doškovou v lednu rozhodl o připuštění dohody o vině a trestu v kárném řízení, přistoupili k tomuto způsobu řešení na dalším soudu. Právě z důvodu jednání o dohodě o vině a trestu bylo totiž zrušeno dnešní jednání kárného senátu o kárné žalobě předsedy Okresního soudu v Uherském Hradišti (OS) na civilní soudkyni tohoto soudu Ilonu Miklovou.

Soudkyně Miklová měla podle předsedy soudu Tomáše Garguláka jednak v šesti věcech opožděně vyhotovit a rozeslat rozsudky, a pak v dalších 81 případech nečinila včasné úkony, které by směřovaly k vyřízení věci. Pro tyto skutky jí kárný žalobce navrhoval zprostit funkce soudkyně.

Soudkyně Miklová však namítala ve svém vyjádření k žalobě u řady skutků porušení subjektivní lhůty. To vedlo předsedu kárného senátu Tomáše Langáška k výzvě kárnému žalobci, aby upřesnil žalobu, vymezil přesně kárné delikty a s ohledem na to případně zvážil svůj návrh na potrestání.

Soudce Langášek ale zároveň dal předsedovi soudu k úvaze možnost uzavření dohody o vině a trestu, a to právě s odkazem na rozhodnutí kárného senátu soudkyně Doškové ve věci soudce OS pro Prahu 8 Martina Valehracha.

Možnost uzavření dohody avizovala poté NSS soudkyně Miklová, která zároveň uznala zčásti své kárné provinění a navrhla trest snížení platu o 10% na dobu jednoho roku. Možnost dohody připustil i kárný žalobce a předseda kárného senátu, soudce Tomáš Langášek tak rozhodl o odročení jednání na duben, do kdy mají obě strany prostor pro uzavření dohody.

Petr Dimun