Další soudkyně z Uherského Hradiště míří před kárný senát, může přijít o talár

Foto: archiv

Nepomohly ani opakované výtky a částečně pozastavený nápad. Soudkyně Ilona Miklová z Okresního soudu v Uherském Hradišti míří před kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS). Důvodem je podle mluvčí Sylvy Dostálové její „nedostatečná odbornost“. Předseda soudu Tomáš Gargulák navrhuje nejpřísnější trest, tedy odvolání z funkce soudce.

Soudkyně civilního úseku a předsedkyně senátu Ilona Miklová, která byla do funkce jmenována v roce 2012, má průtahy v 87 věcech. „Pochopitelně kárné žalobě předcházela snaha řešit problémy domluvou,“ řekl České justici mluvčí soudu Michal Tománek. Podle materiálů dostupných na internetu byl Miklové už dříve částečně zastaven nápad nových věcí a počet nedodělků se jí podařilo snížit. Pak ale zjevně opět začala mít s tempem své práce opět problémy.

O dočasném zproštění soudkyně z funkce ministr spravedlnosti Jan Kněžínek neuvažuje. „V případech, kde nejde o tak závažná provinění, nebývá věc řešena odvoláním. Což je i tento případ. Efektivnější je, pokud dál dotyčná pracuje,“ reagoval na dotaz České justice mluvčí resortu Vladimír Řepka.

Uherskohradištský soud je vzhledem ke své velikosti v poslední době kárnými žalobami doslova zavalen. U NSS už stanula někdejší předsedkyně Hana Kurfiřtová. Na ni kárnou žalobu podalo vedení Krajského soudu v Brně v reakci na výsledky mimořádné prověrky v Uherském Hradišti, která ukázala problémy na trestním úseku.
Jak již Česká justice informovala, na základě této prověrky byly podány kárné žaloby na všechny tři soudce trestního úseku soudu. Kurfiřtová po prověrce rezignovala na funkci předsedkyně soudu. NSS ji v prosinci udělil důtku. I Kurfiřtová a trestní soudci mají velké problémy s průtahy. Místopředseda KS v Brně Aleš Flídr u soudu popsal, že místopředseda soudu Petr Šťastný na jeden spis nesáhl rok. Z prodlužování lhůt, které by mělo být výjimečné, se podle Flídra stal v Uherském Hradišti běžný nástroj. Situaci na trestním úseku popsal jako Augiášův chlév.

NSS nemusí udělit trest navrhovaný kárným žalobcem. Pokud by však Miklová byla zbavena taláru, soud by to pochopitelně oslabilo. „Pokud skončí jeden soudce, znamená to zásah do chodu celého soudu a je to samozřejmě nepříjemné,“ dodal mluvčí soudu Michal Tománek. Odejmutí taláru hrozí i jednomu z dalších kárně žalovaných soudců.

Soudce v Hradišti v průměru vyřídil 20 trestních věcí měsíčně, civilní soudce pak necelých 40. Jako soud prvního stupně rozhoduje ve všech trestních a civilních věcech, pouze specializovaná agenda jako nejzávažnější trestné činy, insolvenční řízení, spory ve věcech obchodních korporací, hospodářské soutěže, duševního vlastnictví apod. je svěřena  krajskému soudu.

(epa)