ČAK píše Íránu kvůli advokátce Sotúdeové odsouzené k vězení a bičování za obhajobu nezahalování žen

Foto: Hafíz

Čeští a moravští advokáti jsou mezi prvními petenty na podporu íránské advokátky Nasrín Sotúdeové. Právnička byla odsouzena  k 38 letům vězení a 148 ranám bičem za ohrožování národní bezpečnosti, protistátní propagandy, podněcování korupce a prostituce a nenošení hidžábu při soudním líčení, když hájila nezahalené ženy. Urážka lidské důstojnosti a v 21. století nepřípustné, píše do Íránu předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek.

Představenstvo České advokátní komory zásadně odmítá odsouzení, věznění a také výši trestu, který považuje za zcela nepřípustný. V dopise íránskému ministru spravedlnosti to napsal předseda ČAK Vladimír Jirousek. Česká advokátní komora není jedinou stavovskou organizací, která se za íránskou advokátku postavila. Francouzská advokátní komora iniciovala petici, k níž se přidali i čeští a moravští advokáti, kteří právě tím vyzvali představenstvo ČAK k „záchranným“ aktivitám.

Otevřenou petici, kterou již podepsalo více než 295 000 osob, je možné podepsat zde: otevřenou petici. „Mezi petenty jsou i čeští a moravští advokáti, kteří zareagovali jako první a vyzvali představenstvo ČAK k vyjádření podpory íránské kolegyni. Snad bude hromadná mezinárodní podpora jejích práv nakonec úspěšná. O dalším průběhu této kauzy vás budeme informovat,“ sdělila České justici tisková mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

ČAK vyzývá Írán k umožnění výkonu advokacie

Úvodem dopisu Jirousek připomíná, že Nasrín Sotúdeová, nositelka ceny Ludovica Trarieuxe za lidská práva za rok 2018, Sacharovovy ceny Evropského parlamentu za svobodu myšlení za rok 2012 a advokátka bojující za lidská práva byla v Teheránu začátkem března odsouzena k 38 letům vězení a 148 ranám bičem. „Česká advokátní komora absolutně odmítá odsouzení a uvěznění Nasrín Sotúdeové, ke kterému došlo v důsledku jejího řádného výkonu advokacie. Stejně tak ČAK zásadně odmítá rozhodnutí ohledně uvedeného trestu, který považuje v 21. století za zcela nepřípustný. Považuje jej za urážku lidské důstojnosti a narušení lidských práv paní Sotúdeové.  Česká advokátní komora tímto žádá zástupce Íránu, aby propustili Nasrín Sotúdeovou na svobodu,“ píše předseda českých a moravských advokátů.

V dopise rovněž předseda České advokátní komory zmiňuje, že Nasrín Sotúdeová obhajující od roku 2010 nezletilé osoby čelící trestu smrti, ženy, aktivisty za lidská práva a děti, které se staly obětmi zneužívání, hájila několik žen stíhaných za pokojné protesty proti povinnému nošení závoje v Íránu a je dle všeho odsouzená za: „ohrožování národní bezpečnosti, protistátní propagandu, členství v různých lidskoprávních skupinách, podněcování korupce a prostituce, nenošení hidžábu během soudního řízení, narušování veřejného pořádku a publikování nepravdivých informací za účelem zkreslení veřejného mínění“.

Česká advokátní komora vyzývá zástupce íránské vlády k přijetí veškerých nezbytných opatření k tomu, aby všichni advokáti v Íránu mohli svobodně plnit své profesní povinnosti bez obav z odvetných opatření, překážek, zastrašování nebo obtěžování a aby byla zachována nezávislost a právní stát.

Sotúdeová je souzena za urážku nejvyššího vůdce

Závěrem dopisu Jirousek konstatuje, že Česká advokátní komora se tak tímto svým prohlášením připojuje k dalším advokátním komorám, evropským institucím a mezinárodním organizacím, jmenovitě k Francouzské národní advokátní komoře, Milánské advokátní komoře, Advokátní komoře Ontario, Americké advokátní komoře – ABA, Evropskému parlamentu, Vysokému komisaři pro lidská práva OSN, Evropské asociaci právniček – EWLA a k celé řadě dalších institucí, které veřejně podpořily Nasrín Sotúdeovou.

Podle svého právního zástupce je Sotúdeová souzená za šíření informací, které jdou proti íránskému státnímu zájmu, špionáž a urážky nejvyššího vůdce Sajjida Alí Chameneího, píše server BBC. Celkově čelila údajně devíti obviněním, jejichž výsledkem je velmi přísný trest. Zároveň je jednou z nejméně sedmi lidskoprávních právníků, kteří byli za poslední rok v Íránu zatčeni.

Sotúdeová byla už dříve politickým vězněm, a to od roku 2010, kdy byla odsouzena na 11 let vězení. Byla však propuštěna už po třech letech. Evropský parlament jí v roce 2012 udělil Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. V červnu loňského roku obhajovala u soudu ženy, které vyšly na ulici bez hidžábu, což je v Íránu považováno za trestný čin. Případ Nasrín Sotúdeové zdvihl vlnu advokátní solidarity z celého světa. Francouzská národní advokátní komora zveřejnila na své domovské internetové stránce jako hlavní zprávu informaci o odsouzení Nasrín Sotúdeové a prostřednictvím on-line petice, kterou může kdokoliv podepsat, vyzývá k jejímu propuštění.

Dušan Šrámek