Předsedou Evropského soudu pro lidská práva byl zvolen Řek Linos-Alexandr Sicilianos

Předseda ESLP Linos-Alexandr Sicilianos Reprofoto: ESLP

Plénum soudců Evropského soudu pro lidská práva zvolilo nového předsedu a místopředsedu Soudu. Stali se jím Linos-Alexandr Sicilianos z Řecka a Robert Spano z Islandu. Sicilianos je profesor práva, soudce, editor a spoluautor čtrnácti knih a někdejší místopředseda Soudu. Spano mimo jiné předsedal komisi pro vyšetřování podezření ze sexuálního zneužívání islandským biskupem.

Volba se konala v pondělí 1. dubna 2019. Linos-Alexandr Sicilianos vystřídá Itala Guido Raimondiho. Současný předseda Soudu Guido Raimondi byl loni zvolen podruhé předsedou, avšak na období pouhého roku, neboť vzhledem k pravidlům Soudu mu v květnu 2019 skončí mandát soudce. Během svého předsednictví navštívil Raimondi rovněž Českou republiku a přijal ho prezident Miloš Zeman.

Řecký právník, funkcionář a autor

Linos-Alexandr Sicilianos se úřadu ujme 5. května 2019. Řecký právník se narodil 9. května 1960 v Athénách, kde vystudoval právo. Doktorát získal na Univerzitě Roberta Schumana ve Štrasburku v roce 1990, byl právníkem u Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, je profesorem právnické fakulty Univerzity v Athénách.

Od devadesátých let zastával různé funkce v institucích s agendou lidských práv: V letech 1997 – 2007 byl postupně členem a předsedou Výboru expertů Rady Evropy pro proces ochrany lidských práv, viceprezidentem a zpravodajem Výboru pro eliminaci rasové diskriminace u OSN, viceprezidentem řecké národní komise pro lidská práva, členem evropské sítě nezávislých expertů na poli lidských práv a členem představenstva Agentury pro základní lidská práva Evropské unie.

Soudcem Evropského soudu pro lidská práva byl zvolen 18. května  2011. Od roku 2017 byl předsedou sekce Soudu a místopředsedou Evropského soudu pro lidská práva.

Linos-Alexandr Sicilianos je autorem pěti monografií, editorem a spoluautorem čtrnácti knih a přibližně stovky článku a analýz o mezinárodní ochraně lidských práv v řečtině, francouzštině a angličtině.

Dvě komise pro porušování lidských práv na Islandu

Místopředsedou Soudu byl 1. dubna 2019 zvolen islandský soudce Robert Spano. Úřadu se ujme rovněž 5. května 2019. Robert Spano se narodil 27. srpna 1972 v Reykjaviku, právo vystudoval na islandské univerzitě. Na Islandu působil jako zástupce soudce a posléze jako soudce krajského soudu, právní poradce parlamentního ombudsmana, zástupce ombudsmana, člen představenstva Institutu pro lidská práva při Univerzitě Island, kde se stal na fakultě práva rovněž profesorem veřejného práva a práva trestního procesního.

V letech 2007 – 2012 předsedal komisi expertů zřízené předsedou vlády Islandu za účelem vyšetření porušování lidských práv v letech 1947 – 1992 v institucích péče o dítě provozovaných státem a obcemi.

V letech 2010 – 2011 byl zvoleným předsedou komise expertů založené Shromážděním národní církve Island kvůli vyšetřování podezření ze sexuálního zneužívání islandským biskupem.

Soudcem Evropského soudu pro lidská práva byl zvolen 1. listopadu 2013, od května 2017 je předsedou sekce Soudu.

Evropský soud pro lidská práva je institucí Rady Evropy, založen byl v roce 1959 na základě Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách z roku 1950. Soud se skládá ze 47 soudců zvolených za 47 členských zemí Rady Evropy. Má pět sekcí po sedmi soudcích. Ve Velkém senátu rozhoduje 17 soudců. Předseda a místopředseda jsou voleni na období tří let.

Irena Válová