Ital Guido Raimondi byl opět zvolen předsedou Evropského soudu pro lidská práva

Guido Raimondi (vpravo) Foto: wikipedia

Italský soudce a od roku 2015 předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi byl opětovně zvolen předsedou tohoto mezinárodního tělesa. Jeho funkční období skončí v květnu 2019, kdy současně podle pravidel Soudu ukončí mandát soudce.

O volbě, která se konala minulý týden, informoval Evropský soud pro lidská práva. Předseda ESLP je volen každé tři roky plenárním zasedáním Soudu, tedy všemi 47 soudci Evropského soudu pro lidská práva, zvolenými za 47 členských zemí Rady Evropy.

Předseda ESLP Guido Raimondi navštívil v roce 2017 Českou republiku, kde se setkal s advokáty, soudci a byl přijat prezidentem Milošem Zemanem. O významné akci a programu předsedy ESLP v České republice Česká justice informovala.

Předseda Evropského soudu pro lidská práva Quido Raimondi navštívil
v roce 2017 Českou republiku. Na Hradě ho spolu s Pavlem Rychetským přijal prezident Miloš Zeman.

Soudce Raimondi se narodil v roce 1953 v Benátkách. Někdejší soudce italského kasačního soudu, poradce a odborník v pracovním právu u Mezinárodní organizace práce působil jako řadový soudce u ESLP od roku 2010 a v roce 2015 byl poprvé zvolen jeho předsedou.

Působí v první sekci Evropského soudu pro lidská práva. Sekce jsou administrativní jednotky Soudu, v nichž se dále ustavují senáty. Soud je rozdělen do pěti sekcí. V první sekci, kde je deset soudců,  soudu působí rovněž soudce zvolený za Českou republiku Aleš Pejchal.

Předseda Evropského soudu pro lidská práva podle jednacího řádu Soudu řídí úřad, práci a administrativu Soudu, jedná za Soud a reprezentuje ho navenek. Rovněž je zodpovědný za jednání s orgány Rady Evropy, neboť Soud je institucí Rady Evropy. Vede plenární zasedání Soudu, jednání Velkého senátu a jednání panelu pěti soudců, který například rozhoduje, zda případ postoupí Velkému senátu či nikoli.

(ire)