Lídryně favorita eurovoleb Charanzová (ANO): definice malého a středního podniku by měla směřovat k větší právní jistotě pro firmy

Evropská komise připravuje změnu definice malého a středního podniku jako klíčového nástroje pro přístup podnikatelů k finanční podpoře ze strany EU i České republiky. Ekonomický deník se tomuto tématu v sérii článků věnoval nedávno a v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu se zeptal europoslanců, kteří znovu usilují o mandát, na jejich názor na toto téma.

Definice malého a středního podniku, zakotvená v české a především unijní legislativě, hraje zásadní roli v přístupu podnikatelů k finančním programům poskytovaným Českou republikou i Evropskou unií. Její současný výklad je však již tak složitý, že jistotu ohledně toho, zda jsou podmínky malého a středního podniku splněny, nemá podnikatel podávající žádost o podporu ani samotný poskytovatel dotace.  Ekonomický deník se tématu věnoval nedávno v sérii článků v návaznosti na konferenci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ekonomického deníku s názvem Definice malého a středního podniku, podnik v obtížích – šance a rizika pro podnikatele. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha při této příležitosti upozornil, že nejistota ohledně správného výkladu definice může vést i k tomu, že podnikatel nebude raději o dotaci žádat vůbec z obavy, aby mu nebyla následně zase odebrána.

Komplikací a nejasností spojených s výkladem definice malého a středního podniku si je vědoma i sama Evropská komise. V konzultaci s členskými státy EU i širokou veřejností proto připravuje změnu. I přes slib představit výsledný návrh úpravy definice do květnových eurovoleb se tak však doposud nestalo.

Zpřesnění definice je v zájmu všech

Pavel Poc, vedoucí kandidát ČSSD. Foto: EP

Úkol změnit definici malého a středního podniku tak připadne na nové komisaře, kteří se ujmou funkce na podzim po ustavujícím zasedání nového Evropského parlamentu a jmenování Evropské komise v novém složení. Ekonomický deník se proto zeptal europoslanců, kteří v aktuálních eurovolbách znovu usilují o zvolení, na jejich postoj k připravované revizi. Ta sice v současné době vychází z Doporučení Evropské komise, kdy Evropský parlament nemá legislativní roli, nicméně jak upozornil Pavel Poc, lídr kandidáty ČSSD, parlament bude mít zcela jistě na komisaře vliv, ať již formálně prostřednictvím svého usnesení nebo neformálně díky svému politickému vlivu. „Definice malých a středních podniků je důležitá a její zpřesnění je v zájmu všech,“ řekl Poc.

Pavel Svoboda, vedoucí kandidát KDU_ČSL. Foto: EP.

Podle lídra kandidátky KDU-ČSL Pavla Svobody a předsedy právního výboru současného europarlamentu patří podpora malých a středních podniků mezi hlavní priority Evropské lidové strany a revizí definice se bude v případě svého znovuzvolení rozhodně v rámci právního výboru zabývat. Také Dita Charanzová, vedoucí kandidátka ANO, a její stranická kolegyně Martina Dlabajová potvrzují, že se jedná o významné téma. „Je nutné, aby revize definice směřovala k větší právní jistotě pro dotčené podniky, což by mělo vést ke zjednodušení procedur a snížení administrativní zátěže pro malé firmy,“ uvedla Charanzová pro ED.

Snaha rozšířit dotace i na velké firmy?

Dita Charanzová, vedoucí kandidátka ANO. Foto:EP

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) však upozorňuje na možná úskalí připravované revize: „Znám názory členských států, ale nesouhlasím s nimi, vnímám to spíše jako účelovou snahu rozšířit možnosti čerpání pro velké firmy,“ řekl Zdechovský pro ED. Vyjádřil obavu, aby případné úpravy ve výkladu tzv. partnerských vztahů mezi podniky nevedly k tomu, že by se „z Agrofertu stalo společenství malých a středních podniků.“ Je třeba se zaměřit spíše na to, kam dotace směřují – cílem by měly být veřejné statky jako např. infrastruktura, aplikační věda či patenty. „Podpora robotizace a nejmodernějších technologí již vedly ke konci konkrétních malých firem, a to není dobře,“ prohlásil Zdechovský. Podle něj není ani třeba dotace navyšovat, ale účelně zacílit např. k firmám, které fungují v souladu s hodnotami EU.

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Foto: zdechovsky.eu

Své zkušenosti s řízením malého podniku je připraven využít v budoucí diskusi, jejíž výsledkem by měla být jednoduchá a srozumitelná definice, i Jaromír Kohlíček (KSČM). Ten by uvítal jednoduchý program na vyhodnocení definice, společný pro celou EU.

Jaromír Kohlíček (KSČM). Foto: EP.

Evropská komise představila svůj záměr upravit definici malého a středního podnikání v roce 2017 a v únoru 2018 dokonce vyhlásila veřejnou konzultaci formou dotazníku, na nějž během tří měsíců obdržela okolo 1000 odpovědí. Komise nedokázala výsledky konzultace  zpracovat ještě do letošních eurovoleb, nicméně informovala členské státy EU o svém prozatímním závěru, že tři stávající kritéria pro určení statutu malého a středního podniku (tj. počet zaměstnanců, finanční poměry a kritérium vlastnictví) nadále zůstávají relevantní a vhodná.

Helena Sedláčková