Případ Postoloprty: Benešová zvažuje podání kárné žaloby na státní zástupkyni

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová Foto: MSP

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová velmi vážně zvažuje podání kárné žaloby na lounskou státní zástupkyni Radku Pavlišovou. Ta dozorovala případ, v němž byli letos v dubnu chomutovským soudem zproštěni po čtyřech letech trestního řízení zastupitelé města Postoloprty.

Ministryně má již k případu zpracovanou informaci. Jak ale ve čtvrtek odpověděla České justici sama Benešová, podklad od úředníků ještě neviděla. Nicméně poslancům, kteří se o případ zajímají, oznámila, že bude na schůzce s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem dnes vedle novely zákona o státním zastupitelství probírat i tento případ a možné selhání jednotlivých složek soustavy.

Čtěte také: Benešová je znepokojena počtem zproštěných obžaloby, předloží novelu zákona o státním zastupitelství

Podle zjištění České justice byl totiž nad postupem dozorové státní zástupkyně Radky Pavlišové proveden hned dvakrát dohled ze strany Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem (KSZ). Ten první proběhl na základě podnětu jednoho z obviněných, starosty města Postoloprty Zdeňka Pištory, v listopadu 2016. Tehdy provedený dohled neshledal žádné pochybení v postupu dozorové státní zástupkyně.

Následující rok se věc dostala na stůl ministrovi spravedlnosti a tehdejší šéf resortu Robert Pelikán dal zpracovat stanovisko odboru dohledu. Podle informací České justice od úředníků, kteří věc vyřizovali, došli tito k závěru o selhání dozorové státní zástupkyně a ve věci doporučili ministrovi obrátit se na státní zastupitelství s podnětem k výkonu dohledu.

Ministr Pelikán se opravdu 18. května 2017 obrátil na vedoucí Vrchního státního zastupitelství v Praze Lenku Bradáčovou s tímto podnětem. Ten vedoucí státní zástupkyně více než po měsíci, 28. června, předala příslušnému KSZ v Ústí nad Labem. To provedlo další dohledovou prověrku se závěrem, že „ačkoliv při zjišťování hodnoty předmětného majetku nebyl důsledně dodržen postup dle § 137 tr. zákoníku, k zahájení trestního stíhání došlo na podkladě takto vypracovaného znaleckého posudku a dalších ve věci shromážděných důkazů zcela důvodně“.
Toto pochybení dozorové státní zástupkyně měl podle sdělení ministerstva spravedlnosti nyní již obžalovaným odstranit výslechem znalce Okresní soud v Chomutově. K tomu pak došlo až další rok v červnu, kdy výpověď tohoto policií přizvaného znalce byla natolik nepřesvědčivá, že byl soudem nařízen revizní znalecký posudek. Ten došel k závěru, že znalecký posudek, na kterém stála obžaloba, nebyl vypracován pro účely zjištění ceny v místě a čase obvyklé a že dokonce obžalovaní město obohatili minimálně o 50 tisíc Kč.

Všichni dotčení již oznámili, že budou po státu požadovat odškodnění a k náhradě škody se přihlásí i město Postoloprty.

(epa)