Pondělí, 29. listopadu, 2021

Samková představila Unii advokátů, má zatím tři členy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ochranu zájmů advokátů si dává za cíl spolek Unie advokátů, který dnes na tiskové konferenci v Praze představili jeho zakladatelé Klára Samková, Zbyněk Kašpárek a Richard Novák. Prozatím jediní tři členové organizace upozornili, že Česká advokátní komora (ČAK), která advokáty jako samosprávná profesní organizace sdružuje, obranu advokátů za svůj cíl nemá. „Je nepochybně ústavním právem občanů zakládat dobrovolné spolky, a to pro jakýkoli obor činnosti. Se zaměřením na výkon advokacie již vznikla řada spolků, jinak řečeno, vznik Unie advokátů není nic výjimečného,“ reagoval předseda ČAK Vladimír Jirousek pro Českou justici.

Spolek byl zapsán do rejstříku před dvěma týdny. „Ačkoliv se to nezdá, tak ČAK nemá za svůj účel ochranu zájmů advokátů. Není to tedy ta klasická komora, jak ji známe třeba u lékařské komory, komory auditorů, znalců, které všechny mají ve svých stanovách, že obhajují zájmy svých členů. ČAK je v podstatě veřejnoprávní instituce, která se proti ostatním orgánům státní moci odlišuje jedním jediným způsobem a to tím, že si volí své zástupce z řad advokátů sama. Jinak jejím prakticky jediným úkolem je dohled nad řádným výkonem advokacie. Tzn., že v současné době neexistuje organizace, která by chránila a zajímala se o zájmy advokátů. A to jak soukromé, tak stavovské,“ uvedla zakladatelka Klára Samková. Ta vede kandidátku Alternativa pro ČR v letošních evropských volbách

Dále pak uvedla, že by v tomto směru Unie ráda ČAK pomocnou ruku, neboť komora podle ní má určitý ostych ochranu zájmu advokát vykonávat. „Nemůžeme přehlédnout, že se ČAK poněkud zacyklila sama do sebe. A to jak personálně, tak i názorově. A v některých oblastech ztratila zpětnou vazbu. Tuto zpětnou vazbu bychom rádi ČAK poskytli. A to tak, aby to bylo ku prospěchu všech advokátů a konec konců i ČAK samotné,“ řekla Samková, která Komoru kritizuje dlouhodobě. Vede s ní také několik sporů. ČAK ji například vyměřila pokutu 50.000 korun za výroky pronesené na adresu orgánů činných v trestním řízení. Kvůli výsledku kárného řízení se Samková soudí. Městský soud loni spor vrátil orgánům ČAK k dalšímu projednání. Samková nejnověji dostala od ČAK pokutu za veřejné prokletí tureckého velvyslance.

Podle jejího vyjádření se advokáti nacházejí v obtížném postavení, kdy je členství v ČAK povinné. Řada jejích kolegů advokátů se prý obává, že i členství v UA by jim mohlo přinést zásadní problémy. Z toho důvodu prý má nový spolek kromě adeptů na řádné členy i řadu příznivců, kteří jsou ochotni a připraveni spolupracovat, ale zároveň chtějí zůstat v anonymitě. „Už to je velmi špatná vizitka ČAK, aby se jí její členové báli. A doufám, že to je jedna z věcí, kterou se nám podaří napravit,“ dodala advokátka.

K organizační struktuře uvedl Zbyněk Kašpárek, že orgány spolku jsou klasické, kdy nejvyšším orgánem je členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku, statutárním orgánem je předsednictvo, které bude pracovat v tříčlenném složení předsedy a dvou místopředsedů (Klára Samková, Zbyněk Kašpárek a Richard Novák), dále pak kontrolní komise, která bude pracovat jako nezávislý orgán a bude tříčlenná. Funkční období orgánů spolku bude šestileté. „Členství ve spolku bude buď řádné, anebo čestné. Řádný člen může být advokát, nebo advokátní koncipient. Čestným členem se pak může stát každá fyzická, nebo právnická osoba, které budou razit cíle našeho uskupení. Co se týče příspěvků, ty budou minimální a budou pro řádné členy 1.000,- Kč a pro čestné členy 500,-Kč,“ uvedl.

ČAK je největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České republice. Vykonává veřejnou správu na úseku advokacie a chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty. Pro advokáty mimo jiné pořádá školení, organizuje zkoušky a vede veřejně dostupný seznam advokátů a koncipientů. Nad členy má také kárnou pravomoc.

(chys, čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY