Soud vyhověl Kapschi: Předběžné opatření ÚOHS platilo, smlouva se SkyToll neměla být uzavřena

Mýtná brána. Foto: archiv Ekonomického deníku

Krajský soud v Brně vyhověl stížnosti společnosti Kapsch a konstatoval, že předběžné opatření, kterým Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal Ministerstvu dopravy uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem tendru o tzv. „nové mýto“, platil. I přesto dnes již bývalý ministr dopravy Dan Ťok (ANO) a jeho podřízení uzavřeli smlouvu s koncorciem CzechToll. Soud vrátil celý případ Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k dalšímu projednání, ve kterém má ÚOHS respektovat právní názor soudu. O rozsudku informoval mediální zástupce Kapsche David Šimoník.

Další právní zásah, který nepřispívá k pochybnostem okolo tendru na provozovatele mýtného tendru po roce 2020. Tak by se dal označit čerstvý rozsudek Krajského soudu v Brně, který zrušil rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje, kterým zrušil návrh Kapsche na nařízení předběžného opatření spočívajícího v zákazu plnění Smlouvy „do doby pravomocného skončení správního řízení zahájeného na návrh Navrhovatele na nařízení zákazu plnění Smlouvy před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže“.

„Soud konstatoval, že mýtná smlouva mezi MD a vítězným konsorciem byla uzavřena protiprávně, v rozporu s platným předběžným opatřením. Antimonopolní úřad rovněž nesprávně zastavil správní řízení, aniž by se vypořádal s námitkami společnosti Kapsch proti mýtnému tendru,“ uvedl mediální zástupce Kapsche David Šimoník. Podle něj právníci společnosti nyní intenzivně analyzují celý rozsudek a jeho praktické dopady. „Jednou z možností samozřejmě může být i zneplatnění mýtné smlouvy z 20. září 2018,“ dodal Šimoník.

Mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda také uvedl, že právníci zkoumají rozsudek. Úřad podle něj podá kasační stížnost k Nejvyšší mu správnímu soudu ČR.

Zástupce konsorcia CzechToll, které má od ledna poplatky za využívání silnic vybírat, Miroslav Beneš, řekl, že firma se řídí platnou smlouvou. „Pracujeme na dodávce dle smlouvy, máme již první palubní jednotky, které, stejně jako celý systém úspěšně testujeme a jsme připraveni, v souladu s požadavky zadavatele náš systém spustit od prvního prosince,“  řekl Ekonomickému deníku Beneš.

Rozsudek Krajského soudu v Brně obsahuje několik zajímavých pasáží, kdy konstatuje, že právní rozbor Kapsche je správný. Zástupci Kaspche totiž napadali Ministerstvo dopravy kvůli tomu, že mýtnou smlouvu uzavřelo s odůvodněním, že z čistě procesních důvodů předběžné opatření antimonopolního úřadu přestalo platit. Úřad totiž rozhodl o zastavení jedné z části řízení, ke které bylo původně předběžné opatření navázáno.

Kamila Kulhánková z advokátní kanceláře Havel & Partners, která správní žalobu za Kapsch připravovala namítala, že nařízené předběžné opatření nikdy nezaniklo, a to zejména s odkazem na znění relevantních předpisů, jejich smysl a účel, na judikaturu vyšších soudů, povinnosti plynoucí z unijních závazků o ochraně účastníků řízení. Nyní ji dal Krajský soud v Brně za pravdu  „Bylo-li po spojení správních řízení rozhodováno souběžně dvěma výroky (výrokem I. ve vztahu k původnímu řízení pod sp. zn. S0406/2017/VZ a výrokem II. ve vztahu k původnímu řízení pod sp. zn. S0504/2017/VZ) o témže předmětu (pouze s tím rozdílem, že v prvním případě byl předmět dán podezřením žalovaného z porušení ZZVZ při předávání „dokumentace ESVZ“ a ve druhém případě bylo totéž podezření – mimo jiné – součástí návrhu žalobce na zahájení správního řízení), pak oba tyto výroky (I. a II. prvostupňového rozhodnutí žalovaného č.j. ÚOHS S0406,0429,0504/2017,0016,0092/2018/VZ-27589/2018/521/OPi ze dne 20.9.2018) tvoří jeden celek a tyto výroky nemohly samostatně nabýt právní moci. Nenabyl-li tedy výrok II. uvedeného rozhodnutí právní moci proto, že proti němu podal rozklad žalobce, nenabyl právní moci ani výrok I. uvedeného rozhodnutí, a tedy vzdáním se práva na podání rozkladu ze strany zadavatele dne 20.9.2018 nebylo správní řízení původně (v době vydání předběžného opatření zakazujícího uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky) vedené pod sp. zn. S0406/2017/VZ pravomocně skončeno. K uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky tudíž podle zdejšího soudu došlo v rozporu s předběžným opatření plynoucím z rozhodnutí žalovaného č.j. S0406/2017/VZ-34610/2017/521/OPi ze dne 23.11.2017,“ píše se v rozsudku Krajského soudu v Brně.

O námitkách proti postupu Ministerstva dopravy jsme v říjnu loňského roku detailně hovořili také s šéfem společnosti Kapsch Karlem Feixem.

Soud navíc konstatoval, že podmínky pro zastavení řízení ze strany ÚOHS nesplněné. „Soud dovozuje, že k uzavření smlouvy na plnění předmětu žalovaným přezkoumávané veřejné zakázky dne 20.9.2018 došlo v rozporu s předběžným opatřením vyplývajícím z rozhodnutí žalovaného č.j. S0406/2017/VZ-34610/2017/521/OPi ze dne 23.11.2017. Na takto uzavřenou smlouvu s ohledem na výše uvedené nelze podle zdejšího soudu pro účely řízení před žalovaným, jež směřuje kuložení nápravného opaření před uzavřením smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky, hledět jako na uzavřenou, a tedy nebyl dán důvod pro zastavení řízení podle § 257 písm. j) ZZVZ. Už proto byly podmínky pro zastavení řízení nesplněné. Proto je napadené rozhodnutí nezákonné a zdejší soud jej pro nezákonnost zrušil podle § 78 odst. 1 s.ř.s. a podle § 78 odst. 4 s.ř.s. věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V něm bude žalovaný respektovat shora podaný závazný právní názor zdejší soudu (§ 78 odst. 5 s.ř.s.); o rozkladové argumentaci žalobce tudíž předseda žalovaného rozhodne věcně,“ uvádí se v rozsudku.

Jiří Reichl