Neděle, 3. července, 2022

ČAK zveřejnila otázky pro nový systém advokátních zkoušek

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na webu České advokátní komory je již dostupných téměř dva tisíce otázek, které se mohou objevit v novém přístupovém testu. Jeho složení bude od července podmínkou pro podání přihlášky k dosavadní písemné a ústní části advokátních zkoušek. Novinka dopadne na všechny koncipienty, kteří se ke zkouškám přihlásí po 1. červenci.

Přístupový test se bude skládat ze stovky otázek, po dvaceti z každého z pěti zkušebních oborů (ústavní právo a správní právo; trestní právo; občanské, rodinné a pracovní právo; obchodní právo; předpisy upravující poskytování právních služeb), přičemž pro podání přihlášky k advokátní zkoušce  bude nutné správně odpovědět na 85 z nich. Test bude trvat 90 minut. Ke každé z otázek budou na výběr tři odpovědi. Správná bude vždy jen jedna. Podle vyjádření České advokátní komory lze skládání prvních přístupových testů očekávat v listopadu.

Zveřejněný seznam neobsahuje odpovědi. U každé z 1853 otázek je uveden právní předpis a jeho konkrétní ustanovení, kde teprve koncipienti najdou správnou odpověď.

Důvodem pro zavedení přístupového testu byl stoupající zájem o výkon advokacie na straně jedné, na straně druhé ale i údajná klesající úroveň základních znalostí uchazečů o výkon advokacie.

Advokátní zkouška se tak pro všechny koncipienty, kteří se k ní přihlásí po 1. červenci, bude fakticky skládat ze tří částí: přístupového testu, písemných klauzur ze tří předmětů a ústní zkoušky z pěti předmětů. Protože úspěšné vykonání přístupového testu bude podmínkou pro podání přihlášky k advokátní zkoušce, bude i dvoutisícikorunový poplatek za tento test vybírán zvlášť a nestane se součástí osmitisícikorunového poplatku za advokátní zkoušku.

(red)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY