Soudce Strnad „přehodil zavčas výhybku“ a poslal bývalou vagónku Legios do konkursu

Zaměstnanci společnosti Heavy Machinery Services (bývalý Legios) se obrátili na soud

Krajský soud v Českých Budějovicích poslal bývalou vagónku Legios, dnes Heavy Machinery Services, do konkurzu a zamítl tak její reorganizaci. Vyplývá to z usnesení samosoudce Zdeňka Strnada, které má Česká justice k dispozici. Ten uvádí, že rozhodnutím soud „přehodil zavčas výhybku“. Soud zároveň na 21. srpna svolal schůzi věřitelů. HMS v dnešním tiskovém vyjádření označila verdikt za porušení práva a chce se proti rozhodnutí odvolat.

Vagonka v Lounech, která se dříve jmenovala Legios, dluží věřitelům téměř 3,3 miliardy korun a od roku 2014 je v úpadku. „Soud tak tímto svým rozhodnutím – hodlá-li se přidržet terminologie užívané dlužníkem – naopak (s posvěcením odvolacího soudu) přehodil ještě zavčas výhybku a nasměroval věřitele k onomu světlu na konci tunelu, jakmile zjistil, že trať proponovaná dlužníkem vede po slepé koleji směrem k úplnému vyčerpání majetkové podstaty v zájmu koncernově spřízněné společnosti Legios Loco a.s., resp. jejích konečných vlastníků, a to vše na úkor a za bezmocného přihlížení dlužníkových věřitelů,“ uvádí se v usnesení z 26. června, které má Česká justice k dispozici.

Konkurs Strnad zdůvodnil mimo jiné tím, že úmysly dlužníka nemusí být vždy poctivé, což vyšlo najevo v řízení. „V insolvenčním řízení totiž vyšla najevo řada pochybení či postupů dlužníka, na která insolvenční soud stále ještě ve snaze poskytnout dlužníku prostor pro to, aby nejen jeho, ale rovněž věřitele přesvědčil o poctivosti svých úmyslů, reagoval zejména vydáním tří (již pravomocných a stále účinných) předběžných opatření. S ohledem na to, že v nich uvedené skutečnosti jsou zásadní i z hlediska tohoto rozhodnutí (neboť řada v nich popisovaných nedostatků v chování a činnosti dlužníka přetrvává do dneška, popř. se dokonce ještě zintenzivňuje) shrne soud níže jejich podstatný obsah, přičemž při svém dalším rozhodování z nich bude vycházet a pro úplnost na ně odkazuje,“ uvedl Strnad. Takový přístup je podle něj dlouhodobě nemožný.

Ten upozorňuje i na to, že vagonka nespolupracuje s insolvenční správkyní Petrou Hýskovou. „V tom, že dlužník usilující o povolení reorganizace a opakovaně deklarující své poctivé úmysly, neposkytuje součinnost policii, spatřuje soud jednak vzorový příklad jednání, kterého by se dlužník v této pozici dopouštět neměl, zároveň tato skutečnost věrně dokládá, že dlužník, ač opakovaně obviňuje insolvenční správkyni z nepravdivých tvrzení o jeho nesoučinnosti, nevychází zjevně vstříc ani jiným subjektům,“ uvádí se v usnesení.

Právě z tohoto důvodu již českobudějovický soud firmě již dříve zamítl reorganizaci, byť Heavy Machinery Services ji považovala za nejrozumnější a nejméně rizikové řešení, nejvýhodnější pro věřitele i zaměstnance. Vrchní soud však letos rozhodnutí zvrátil. Společnost osobu Strnada dlouhodobě kritizuje. V minulosti tvrdila, že insolvenční soudce se snaží všemi prostředky, podle ní zřejmě i nezákonnými, zabránit věřitelům, aby vyjádřili svůj názor na případnou reorganizaci firmy.

HMS: Jde o svévoli soudce

HMS se proti verdiktu odvolá k Vrchnímu soudu v Praze. „(Verdikt) Je projevem naprosté svévole soudce Zdeňka Strnada, který zcela pošlapal práva nejen společnosti HMS, ale především všech věřitelů,“ uvedla mediální konzultantka HMS Iva Šachová. „Soudce Strnad zjevně a nepochopitelně ignoroval rozhodnutí nadřízeného Vrchního soudu v Praze, který jasně ve svém předchozím rozhodnutí určil, jak má krajský soud postupovat. Soudce tak zasáhl do procesních práv HMS a jejích věřitelů mimo svoji pravomoc opakovaně,“ doplnila.

Podle firmy také českobudějovický soud rozhodl navzdory vznesené námitce na jeho věcnou příslušnost. „Podle ustálené judikatury vyšších soudů nemůže tuto námitku posoudit sám, ale musí ji nejprve postoupit k rozhodnutí nadřízenému soudu,“ uvedla Šachová.

Vagonka se do problémů dostala na podzim 2013, kdy na ni podala návrh na insolvenci slovenská Všeobecná úvěrová banka (VÚB) kvůli původně více než dvousetmilionové pohledávce. Společnost se během půl roku několikrát přejmenovala a na jaře 2014 soud vyhlásil její úpadek.

Celkové pohledávky za 3,285 miliardy korun přihlásilo 322 věřitelů. V červenci 2014 soud povolil reorganizaci na návrh HMS, příslušný návrh byl ale předložen až v únoru 2015.

Všeobecná úvěrová banka usilovala o to, aby soud reorganizaci podniku nahradil konkurzem. V dubnu 2017 banka informovala o tom, že už není věřitelem HMS, pohledávku postoupila švýcarské firmě Mitteleuropa Kredit & Immobilien AG.

Banka tvrdila, že insolvenční proces je zmanipulovaný tím, že jej ovládli věřitelé s fiktivními pohledávkami s vazbou na podnikatele Františka Savova. Z jednání u soudu již dříve vyplynulo, že Savov  může být majitelem vagonky. I nevyjasněné vlastnické vztahy ve vagonce usnesení soudce Strnada opakovaně zmiňuje. Firma Legios Loco patří podle údajů v Obchodním rejstříku kyperské společnosti Kirosium Limited. Jediným akcionářem HMS je od letošního března litoměřická firma Trinites CZ.

(epa)