Databázi soudců a žalobců spustí ministerstvo koncem léta, fotografie budou dobrovolné

Soud začal projednávat kárné žaloby na mělnického soudce Veselého Foto: archiv

Nová databáze soudců a státních zástupců by měla být spuštěna koncem léta. „Nyní je po migraci dat. Z tohoto důvodu je tedy aktuálně ve fázi čištění těchto dat,“ sdělil České justici mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Jak již Česká justice jako první informovala, registr bude mít interní a externí část. První bude sloužit pro potřeby ministerstva, ve druhé si informace o justičních činitelích budou moci vyhledat občané. V externí části by mělo být uvedeno jméno a příjmení, titul, funkce, na jakém soudě či státním zastupitelství působí a v případě soudců i jakou agendou se zabývají. Rovněž má být uvedeno případné předlistopadové členství v KSČ.

Resort původně avizoval, že součástí databáze budou i fotografie, nakonec však tuto položku ponechá jako dobrovolnou. „Bude záležet na rozhodnutí konkrétního soudce či státního zástupce, zda bude s jejím publikováním souhlasit,“ uvedl Řepka již dříve.

Změna je to poměrně revoluční. Dosud detailnější informace o soudcích dobrovolně poskytují pouze nejvyšší soudy a Ústavní soud. Informací by v databázi mohlo postupně přibývat. „Ministerstvo jsem požádal, aby do veřejně přístupné části registru ještě doplnilo údaje o roku narození justičního činitele, jeho pohlaví (to pro účely statistického zpracování), datu jmenování a historie působení na soudech či státních zastupitelstvích a rovněž historie působení v roli funkcionáře. Zároveň jsem požádal, aby registr obsahoval strojově čitelná data pro jednodušší práci s databází,“ uvedl pro Českou justici předseda Podvýboru pro digitalizaci justice a e-Sbírku Jakub Michálek (Piráti), který vznik novinky inicioval.

Předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek také předsedá podvýboru pro elektronizaci justice Foto: Piráti

Soudci nejsou zveřejňování osobních informací příliš nakloněni. „Reakce kolegů zejména na umisťování fotografií byly rozpačité, zvláště kolegové z trestního úseku si nebyli jisti, zda je to neohrozí v soukromém životě. Otázkou tedy je, zda umístění fotografie by nemělo být dobrovolné,“ reagoval například šéf ústeckého krajského soudu Luboš Dörfl. Českou justicí oslovení funkcionáři se shodují, že lepší funkčnosti justice nová databáze nijak nepomůže. „Domnívám se, že by veřejnost měla mít více informací o soudcích i veřejných žalobcích a že mnou navržený rozsah je v rámci současných schopností vlády dostatečný. Zároveň se nejedná o tak osobní údaje, aby nemohly být z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněny,“ uvedl Michálek, který také připravuje projekt tzv. karty soudce. V ní by si lidé mohli prohlédnout jak významné rozsudky soudce, tak například porovnat výkonnost s ostatními soudci na konkrétním soudu.

Eva Paseková