Úterý, 28. června, 2022

Soudce Bajer byl kousek od odvolání z funkce, přijde skoro o tři čtvrtě milionu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čele se Radovanem Havelcem dnes potrestal soudce trestního úseku Okresního soudu v Děčíně (OS) Radomila Bajera nejpřísnějším finančním postihem, když mu uložil srážku z platu ve výši 30% po dobu dvou let. Kárný žalobce přitom požadoval, aby byl soudce Bajer zproštěn funkce soudce.

Na soudce Okresního soudu v Děčíně (OS) Radomila Bajera byla podána kárná žaloba pro dva skutky. Jeden měl spočívat v jednání narušujícím důstojnost soudcovské profese, druhý pak v podvodu s vyhotovováním rozhodnutí, s čímž byly spojeny i průtahy. O případu Česká justice podrobně informovala po prvním jednání.

Zatímco k druhému skutku se soudce přiznal, první popíral v tom smyslu, že se sice jednání dopustil, avšak jinak, než jak bylo popsáno v kárné žalobě. Soudce Bajer měl podle žaloby vtrhnout do třídy plné malých dětí a v emocích a násilím odvést svoji nezletilou dceru, o níž vede opatrovnický spor se svojí ženou. K závěru, že se událost opravdu odehrála jinak, dospěl dnes i kárný senát, a proto soudce Bajera v této části kárné žaloby obvinění zprostil.

Naopak ohledně jednání, kdy soudce Bajer vydával za vyhotovené rozsudky nehotové koncepty, do nichž vkládal rozsudky z jiných případů, konstatoval kárný senát jednoznačnou vinu. Senát sice uznal, že soudce Bajer vykazuje v posledním roce nadprůměrnou výkonnost, avšak ani to nijak nesnižuje míru jeho provinění. Tu zmírnily jen ty skutečnosti, že jednak nedošlo k negativnímu následku, rozsudky se nedostaly do rukou účastníků, a pak to, že se soudce Bajer k jednání přiznal.

Soudce toto své jednání v závěrečné řeči označil opakovaně za velkou hloupost. Na svoji obhajobu uvedl velkou vytíženost a také domněnku, že se jeho osobní problémy promítly do vztahu vedení okresního a krajského soudu vůči jeho osobě. Měl například v minulosti žádat o personální výpomoc předsedkyni soudu, avšak nebylo mu vyhověno. Kombinace přetíženosti a tlaku ze strany nadřízených pak vedla k tomu, že sáhl ke zkratkovitému řešení a nevyhotovená rozhodnutí vydával za hotová. Že jsou k němu nadřízení přísnější ilustruje podle něj i to, jak bylo postupováno při podání aktuální kárné žaloby v případě údajného neetického chování při návštěvě školy a přebírání dcery. Místo toho, aby bylo provedeno předběžné šetření, které by dle jeho názoru rozptýlilo pochybnosti, byla rovnou podána kárná žaloba. Rozporoval i v minulosti udělené výtky a nadstandardní kontrolní činnost ze strany vedení soudu vůči jeho osobě. Ohledně kárného provinění z roku 2017 senátu oznámil, že podal žádost o obnovu řízení. Pokud by podle jeho názoru vůči němu bylo ze strany vedení soudu přistupováno stejně, jako vůči ostatním, neučinil by chybné rozhodnutí a ke kárnému deliktu by podle něj nedošlo.

Kárný senát k jeho obhajobě přihlédl jen zčásti a spíše se s důrazným varováním předsedy senátu Havelce obrátil na soudce Bajera s tím, že k odvolání z funkce nebylo dnes opravdu daleko. Tomu odpovídal i trest, který v případě Bajera může znamenat, že přijde na platu za dva roky o tři čtvrtě milionu korun.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY