Úterý, 9. března, 2021

ČAK nepodpoří pirátský návrh na elektronizaci soudních spisů, podle Michálka škodí advokátům

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká advokátní komora (ČAK) nepodporuje návrhy Pirátské strany ohledně novely zákona o archivnictví a občanského soudního řádu, jejichž cílem má být zavedení standardu vedení spisu v elektronické podobě, a které mají umožnit účastníkům řízení dálkové nahlížení do soudního spisu. Vyplývá to z odpovědi předsedy ČAK Vladimír Jirouska předsedovi poslaneckého klubu Jakubovi Michálkovi, který se na ČAK obrátil žádostí o podporu obou návrhů. Podle vyjádření Michálka odmítnutím návrhů vedení Komory škodí advokátům.

Návrh Pirátů spočívá v tom, že by soudy umožnily advokátům nahlížet do spisu v agendě CEPR (Centrální platební rozkaz) na dálku online stejně, jako to už udělal u svých spisů Ústavní soud. „Podle Františka Korbela, bývalého náměstka na MSp, to systém již dnes umožňuje, jen se to používá pouze uvnitř soudu a nikoliv ve prospěch občanů online,“ vysvětluje podstatu obou návrhů Michálek s tím, že by to mělo být možné už dávno, ale nikdy nedošlo k dokončení.
Pirátský návrh zákona by také zavedl standard elektronického spisu. Podle poslance to znamená, že firmy svoje produkty upraví, aby se spis obdržený z jednoho úřadu mohl načíst v systému jiného výrobce a data by se už nemusela přepisovat ručně. „Tohle chceme výhledově v celé justici včetně oběhu spisu v trestním řízení,“ dodává Michálek.

Předpis podle ČAK nic neřeší

Existence elektronického spisu, který by byl veden v jednotném standardu a byl i přístupný oprávněným subjektům (např. stranám sporu a jejich právním zástupcům) dálkově, je již druhé desetiletí v popředí zájmu advokátní komory, protože by podle odborného názoru ČAK jeho zavedení výrazně zlepšilo možnosti občanů domáhat se svých práv a oprávněných nároků, konstatuje úvodem. „Na druhé straně je zjevné, že se nejedná o problém legislativní, tedy o zoufalou nedostatečnost chybějící právní úpravy, ale o problém technologický, tedy racionální využití vhodné a v rámci státní správy kompatibilní a administrativní – tedy jak implementovat koordinovaně ve státní správě technologie, které již léta bezpečně fungují například v internetovém bankovnictví a v zahraničí samozřejmě i v rámci justice a správních řízení,“ uvádí Jirousek v dopise Michálkovi. Česká justice má jeho znění k dispozici.

Předkládané legislativní návrhy zavedení elektronického soudního spisu podle ČAK ale ani nezajistí ani neurychlí a navíc z nich podle Komory nijak nevyplývá, jak by se mělo naložit s mnohaletým, byť zatím neukončeným úsilím řady týmů ve státní správě, které usilují o totéž. „Elektronizace spisové agendy obecně a soudní spisové agendy zvláště je nejen žádoucí, ale již realizovaný záměr. Ovšem každý pokus o právní regulaci jakékoliv technologie musí především vyjít z definice této technologie a definování toho, co je pro její realizaci nezbytné regulovat právem. Představa, že konstrukci uvedené technologie nařídím právním předpisem a pak už to technici nějak vyřeší, je nereálná a nezodpovědná,“ stojí v odpovědi Michálkovi.

V návrhu dle Komory chybí zmínka o tom, že by autoři návrhu zjišťovali stav prací na dalších návrzích, které s problematikou souvisejí. „Není pochyb o tom, že v budoucnu by veškeré dokumenty spravované v rámci veřejné správy, a tedy i soudní spisy, měly být primárně vedeny v elektronické podobě a jedním z důsledků tohoto faktu bude možnost dálkového přístupu do těchto spisů. Na takovémto projektu či spíše projektech se již pracuje řadu let a v některých oblastech již jsou plně funkční. Typicky například pokud jde o přístup do katastru nemovitostí. V jiných oblastech není dálkový přístup veřejnosti možný, ale existují centrální registry, k nimž je možný dálkový přístup vybraným subjektům,“ uvádí předseda ČAK.

Návrh představí Piráti na podzim

Návrh podle Jirouska budí dojem, že jde „o velmi diletantský přístup“ k velmi složitému systému, který by měl být měněn poněkud nesrozumitelnými úpravami. „Prakticky to samé, avšak pokud možno ještě důrazněji, lze podle dokumentu říci na adresu pirátského návrhu novely o.s.ř. Návrh především zakládá povinnost konverze části soudních spisů a, stanoví povinnost umožnit k nim dálkový přístup a speciálně upravuje vedení elektronického soudního spisu. S ohledem na to, že ČAK byla požádána oficiálně o stanovisko, dovolujeme si požádat, aby – pokud strana Pirátů bude uvádět, že návrhy konzultovala s ČAK nebo že si vyžádala stanovisko, aby zároveň uvedla, že ČAK přijetí těchto návrhů výslovně nedoporučila,“ uzavírá svůj dopis Jirousek.

Michálek připomíná, že jako předseda podvýboru ve sněmovně, který má digitalizaci justice na starosti, se snaží elektronizaci posouvat kupředu, když je ministerstvo pasivní a například zakázku na elektronicky spis v insolvencích bez náhrady zrušilo. Poznámka o „diletantském“ návrhu Michálka pobavila. „Myslím, že vedení advokátní komory opět zaškodilo advokátům tak, jako škodí svými poplatky a některými šikanózními kárnými žalobami. Takže od těchto institucí podporu nečekáme, protože zájmy občanů a advokátů, kteří musí za spisy jezdit a náklady státu, které jsou cca 500 Kč za převoz spisu, je netrápí,“ naráží na Jirouskovu odpověď. Návrh chtějí Piráti předložit na podzim.

 Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY