Insolvenční správkyně HMS Hýsková obhájila funkci, soud označil praktiky protistrany za návrat do divokých 90. let

Zásah policie v areálu lounské vagonky Reprofoto ČT

Insolvenční správkyně Petra Hýsková bude dále správcovat konkurz zkrachovalé firmy Heavy Machinery Services (HMS). Soudce Zdeněk Strnad z Krajského soudu v Českých Budějovicích zamítl návrh dlužníka na její odvolání. Podle Strnada jsou sdělení insolvenční správkyně o poměrech v areálu vagonky „šokující“ a soudu v této souvislosti přišly „na mysl spíše některé nechvalně proslulé praktiky „divokých“ let devadesátých“, uvádí se v usnesení, které má Česká justice k dispozici.

Až varovný výstřel a zásah policie ukončil na začátku července velmi vypjatou situaci v areálu zkrachovalé lounské firmy HMS. Insolvenční správkyně Hýsková tehdy chtěla pokračovat inventarizaci majetku, ozbrojená skupina zastupující HMS jí v tom ale podle očitých svědků i videozáznamu bránila.

Návrh na odvolání Hýskové dlužník odůvodnil činností insolvenční správkyně po prohlášení konkursu na jeho majetek, kdy se „již druhého dne po prohlášení konkursu v brzkých
ranních hodinách dostavila k místnímu šetření v areálu dlužníka v doprovodu početné
skupiny sestávající ze členů ostrahy, bývalých zaměstnanců dlužníka a soudního exekutora
Davida Koncze“. Hýsková také omezila pohyb osob i věcí z a do areálu restriktivními opatřeními. Podle dlužníka tak nájemci Legios Loco znemožnila řádné užívání areálu, kde začalo mezi oběma skupinami docházet ke konfliktům.

Firma HMS shrnula, že i další jednání insolvenční správkyně je nejen v rozporu s jejím oprávněním, ale i s usnesením o prohlášení konkursu, ve kterém insolvenční soud deklaroval, že provoz dlužníkova závodu prohlášením konkursu nekončí, avšak správkyně činí pravý opak a další provoz podniku znemožňuje.
Podle soudu ale správkyně svou funkci naopak vykonává „svědomitě, odpovědně, řádně a ve společném zájmu věřitelů (nadto v dlužníkem i společností Legios Loco a.s. značně ztížených podmínkách!) a žádná z dlužníkem uváděných skutečností není způsobilá sama o sobě ani ve svém souhrnu přivodit její zproštění“.

Žádoucí a nutná opatření

Okamžité konání správkyně označil soud v usnesení za „žádoucí“ a „nutné“. „Naopak by je soud mohl vzhledem k šokujícím sdělením insolvenční správkyně o poměrech a aktivitě v areálu dlužníka krátce před jejím příjezdem na místo samé po prohlášení konkursu na majetek dlužníka hodnotit (byť notně expresivně) z hlediska běhu času spíše jako „minutu po dvanácté“, aniž by jí to soud kladl jakkoliv za vinu, neboť některé následně identifikované praktiky a zjištění v jednání dlužníka či společnosti Legios Loco a.s. si zřejmě nechtěla (a nutno dodat objektivně ani nemohla) pro jejich intenzitu a nepředstavitelnost v realitě dnešní doby raději ani připouštět,“ uvádí soudce Strnad s odkazem na praktiky tuzemského byznysu v 90. letech, „jejichž ozvěny se ale jako temné stíny minulosti k překvapení všech zúčastněných opět vynořily z hlubin opovržení a připomněly nám, že pokušení rezignovat na férové a poctivé jednání je i dnes všudypřítomné“. Cíle soupisu majetku by správkyně podle soudu bez určitých restriktivních opatření dosáhla jen stěží. O tom, že HMS z pozice dlužníka odmítá poskytovat součinnost, nemá soud dle usnesení pochyb a odkazuje k rozhodnutí o zahájení konkurzu.

Správkyně zdůraznila, že vyzvala společnost Legios Loco k poskytování součinnosti a avizovala připravenost za transparentních podmínek uzavřít nové smlouvy a pokračovat
ve vzájemné spolupráci. Ještě před jednáním ale podle jejího vyjádření vnikla do areálu dlužníka „skupina cca třiceti osob vyzbrojených tyčemi a samurajským mečem, jež se prokázaly jako společnost RESISTANCE s.r.o. pověřená společností Legios Loco a.s. k zajištění bezpečnosti v areálu“. K tvrzením dlužníka správkyně uvedla, že provoz vagónky byl výjimkou pohybu na vlečce zcela neomezen, ale snaha správkyně byla zmařena postupem zástupce společnosti Legios Loco, jenž zaměstnancům zakázal poskytování součinnosti.

Budějovický krajský soud zamítl reorganizaci HMS už v lednu. V dubnu jeho rozhodnutí zrušil Vrchní soud v Praze a věc mu vrátil. V novém rozhodnutí budějovický soud zopakoval, že jednání HMS a plnění povinností, které soud firmě uložil, vzbuzuje pochybnosti o poctivosti jejích skutečných úmyslů.

Podle soudu se řídicí struktura HMS prolíná s vedením společnosti Legios Loco a fungování obou firem je úzce spjaté – Legios Loco pronajímá výrobní areál a dodává HMS pracovní sílu, veškerý obchod jde přes Legios Loco. Firma Legios Loco patří podle údajů v Obchodním rejstříku kyperské společnosti Kirosium Limited. Jediným akcionářem HMS je od letošního března litoměřická firma Trinites CZ. HMS se proti verdiktu odvolala k Vrchnímu soudu v Praze. Vagonka v Lounech dluží věřitelům téměř 3,3 miliardy korun a od roku 2014 je v úpadku.
Areál nyní využívá firma firma DAKO-CZ, která je jediným českým výrobcem brzdových systémů pro kolejová vozidla.

Eva Paseková