Poslanec Michálek demonstruje svou nenávist k ČAK, zlobí se advokáti

Pirát Jakub Michálek Foto: Facebook

Slova předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka, podle kterého je vyjádření České advokátní komory (ČAK) obsahující poznámku na České justici o diletantském návrhu zákona o archivnictví a občanského soudního řádu „pobavilo“, považuje ČAK za „zavádějící, nepřesné a zásadně nepravdivé“. Komora odmítla podporu oběma návrhům Pirátů. Jejich cílem má být zavedení standardu vedení spisu v elektronické podobě. Podle ČAK Michálek demonstruje svou nenávist vůči profesní organizaci advokátů.

Návrh Pirátů spočívá v tom, že by soudy umožnily advokátům nahlížet do spisu v agendě CEPR (Centrální platební rozkaz) na dálku online stejně, jako to už udělal u svých spisů Ústavní soud. Komora má k návrhu výhrady, které prezentovala v oficiální odpovědi. Podle Michálka ČAK svým jednáním škodí advokátům. „Z tohoto vyjádření se zdá, jako by ČAK nepodporovala bohulibé snahy o elektronizaci justice a označila pirátské návrhy arogantně a bez dalšího za diletantské a nepodpořila je. Abychom „pobavená“ prohlášení pana předsedy poslaneckého klubu uvedli věcně na pravou míru, byli jsme požádáni nikoliv o podporu, ale o vyjádření,“ vysvětluje člen představenstva a předseda IT sekce Martin Maisner, a dodává, že návrhem zákona se seriózně zabývalo několik členů představenstva osobně. Byla zpracována komplexní analýza celého návrhu a České pirátské straně v rámci tohoto stanoviska bylo podle Maisnera předloženo několik stránek zcela věcných výtek a zjevných nedostatků návrhu s odborným komentářem.

Legislativní gymnastika

Ze závěrů posouzení vyplynulo, že elektronizace justice a soudních spisů, jakožto i ostatních spisů v rámci státní správy je cíl žádoucí, nezbytný a Českou advokátní komorou všestranně podporovaný. ČAK tedy elektronizaci justice dlouhodobě podporuje a nikoli naopak. „Tedy ze strany pana poslance je tvrzení, že elektronizaci justice nepodpoříme, jasná lež. Nedoporučení se týká výslovně předložených návrhů, a to proto, že jsou prostě špatně připravené. Možná ale, že nejsou zcela zbytečné – určitě mají své místo v politické kampani pana poslance Michálka a v budování jeho image jako digitálního spasitele. Nicméně legislativní gymnastika a exhibice ve stylu „poručíme větru, dešti“ nefunguje ani v případě elektronizace justice,“ stojí v prohlášení, které Komora poskytla České justici.

S ohledem na to, že ČAK byla požádána oficiálně o stanovisko, požaduje, aby Piráti zároveň uvedli, že Komora přijetí těchto návrhů výslovně nedoporučila. „Možná se to tato žádost zdá čtenáři jako podivná, nicméně ČAK učinila smutnou zkušenost v relativně nedávné době, kdy byla rovněž požádána o své odborné stanovisko a poněkud naivně jej obratem poskytla. Následně byla konfrontována s tím, že její stanovisko vůbec nebylo bráno v úvahu, nicméně bylo všude výrazně uváděno, že legislativní návrh byl projednán s ČAK. Na těchto praktikách ČAK nebude participovat,“ upřesnil Maisner.

ČAK dodržuje etický kodex

Co se týče Michálkovy poznámky ohledně toho, že ČAK škodí advokátům svými poplatky a šikanózními kárnými žalobami, považuje ČAK toto prohlášení za mimořádně neslušné, nesolidní a principiálně nepravdivé. „Pokud má pan poslanec Michálek doklady či důkazy o tom, že kterákoliv z kárných žalob byla shledána šikanózní, nechť to konkrétně uvede, ale na podobné nekonkrétní zlomyslnosti nemůže ČAK ani nikdo jiný kvalifikovaně reagovat. Tedy předně – ČAK je samosprávnou komorou a je financována výhradně z příspěvků svých členů, na rozdíl od pana poslance, který je placen z veřejných prostředků. Které škodlivé poplatky má tedy na mysli? Příspěvek na činnost ČAK? Možná, že jedině správné je obyvatelstvo brutálně zdanit, s daněmi si poslanci, vláda a státní správa nějak poradí,“ nebere si Maisner servítky a zdůrazňuje, že ČAK je samosprávnou komorou s kárnou pravomocí, a proto je také jejím posláním stíhat prohřešky svých členů proti právním předpisům a etickému kodexu (který advokáti nejen mají, ale jeho dodržování i důsledně právně vymáhají). „Tento kodex byl vypracován podle požadavků CCBE a je zcela kompatibilní se všemi etickými kodexy advokátních komor a asociací v EU,“ dodává.

ČAK v prohlášení zdůrazňuje, že řeší stížnosti vůči advokátům a kárná provinění advokátů se vší odpovědností, přísně a spravedlivě. „Co tedy míní pan poslanec Michálek šikanózními kárnými žalobami? To, že ČAK trvá na dodržování etického kodexu? Dodržování právních předpisů ohledně advokátních úschov? Přísnost v oblasti dodržování pravidel poskytování a účtování právních služeb? Vymáhání a zajištění dodržování právních a zejména stavovských předpisů považuje poslanec Parlamentu České republiky za šikanózní? Takovýmto stanoviskem poslance Parlamentu ČR je ČAK šokována,“ uvádí advokáti s tím, že není jejich povinností konzultace politikům poskytovat, přesto tak Komora učinila. Znalosti i praktické zkušenosti těch, kteří se na zpracování stanoviska podíleli, vysoce podle Maisnera převyšují to, co o problému e-justice ví on. „Reakce pana poslance Michálka je demonstrací jeho představy o tom, jak má podle něho správně vypadat svoboda slova a právo šířit informace. Jeho reakce je ale také zřetelnou demonstrací nechuti či nenávisti k ČAK. Není nám známo, kde tuto antipatii získal, protože během své krátké a nepříliš úspěšné koncipientské kariéry k tomu zjevně neměl důvod. Byl advokátním koncipientem jedenáct měsíců, načež byl vyškrtnut na vlastní žádost, protože podle vlastního prohlášení nebyl schopen plnit povinnosti advokátního koncipienta,“ uzavírá Maisner.

Dušan Šrámek