Daňoví poradci se ohradili proti nařčení o častém zapojení do podvodů

Komora daňových poradců na konferenci na NSS Foto: archiv

Komora daňových poradců se ohradila proti závěrům výroční zprávy Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), v níž se píše, že se daňoví poradci často zapojují do daňové trestné činnosti. Podle KDP je tvrzení nepřípustné, bez dalšího vysvětlení, a negativně se tak paušalizuje úloha daňových poradců. Zástupci Komory se kvůli tomu již sešli s vedením Policie ČR.

Zmiňovaná informace pod bodem 3.4.1. Zprávy 2018 (Problematika daňové kriminality) spadající do Sekce finanční kriminality uvádí, že u „daňové trestné činnosti, spadající do příslušnosti NCOZ SKPV, je patrné časté zapojení advokátů a daňových poradců jako řídících článků organizovaných skupin“. Stejné sdělení pak odeznělo na tiskové konferenci prezentované zprávou ČTK. S kritikou zmíněné pasáže přišla i Česká advokátní komora, se kterou KDP koordinuje společný postup. O reakci ČAK Česká justice již informovala.

Jednotky stíhaných

Komora daňových poradců ČR sdružuje všechny daňové poradce v České republice a v současné době eviduje v seznamu 4814 daňových poradců. „Mimo jiné má ze zákona povinnost dohlížet na řádný výkon daňového poradenství. V případě zahájení trestního stíhání daňového poradce pro trestný čin související s předmětem daňového poradenství nebo pro jiný úmyslný trestný čin může Komora daňovému poradci v souladu s § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 523/1992 Sb. pozastavit výkon činnosti. Dále pak má Komora při splnění zákonných podmínek povinnost v případě pravomocného odsouzení daňového poradce za takové trestné činy vyškrtnout jej ze seznamu,“ vysvětluje člen prezídia KDP Jiří Nesrovnal.

Jak dále uvádí, v roce 2017 byli podle informací, které má Komora k dispozici, stíháni dva daňoví poradci, stíhání jednoho z nich bylo zastaveno, u druhého poradce Komora čeká na rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. V roce 2018 Komora vedla řízení se dvěma trestně stíhanými daňovými poradci, kdy jedno z těchto trestních stíhání bylo zastaveno, ve druhém případě Komora daňových poradců ČR pozastavila na základě této skutečnosti daňovému poradci výkon daňového poradenství. Ani v tomto případě se nejednalo o účast poradce na organizované zločinné skupině. V loňském (ani v letošním) roce Komora nevyškrtla žádného daňového poradce pro pravomocné odsouzení daňového poradce pro trestný čin. V letošním roce je pak nyní vedeno aktuálně řízení s jedním trestně stíhaným daňovým poradcem. V tomto období se Komora nedozvěděla o pravomocném odsouzení některého z daňových poradců.

Podle Nesrovnala nicméně tyto údaje však nemusí být konečné, protože dnes nemá Komora žádnou možnost, jak si tyto údaje ověřit. V zásadě záleží na tom, zda dotčení daňový poradci dané údaje Komoře sdělí. Proto se vedení KDP v této věci obrátilo s dotazem na Policejní prezidium, aby se údaje o případné trestné činnosti mohly porovnat.  V této souvislosti Nesrovnal rovněž připomíná, že v roce 2015 bylo v legislativním procesu v rámci návrhu novely zákona o státním zastupitelství navrženo v § 160 odst. 2 písm. a), že opis usnesení o zahájení trestního stíhání je doručován bez odkladu také předsedovi příslušné (profesní) komory, jde-li o trestní stíhání člena profesní samosprávné komory, může-li komora pozastavit z důvodu zahájení trestního stíhání výkon činnosti. „Komora toto doplnění v zákoně o státním zastupitelstvím legislativním procesu plně podporovala, protože o takové nastavení dlouhodobě usilovala, kdy již v roce 2012 žádala o tuto součinnost orgánů činných v trestním řízení Nejvyšší státní zastupitelství, Ministerstvo spravedlnosti a také Policejního prezidenta a to přestože má stanovenu povinnost oznámit zahájení trestního stíhání nebo pravomocného odsouzení přímo samotný daňový poradce. Z těchto institucí nám bylo tehdy sděleno, že takové žádosti nemohou podle tehdejší právní úpravy vyhovět z důvodu mlčenlivosti.“

Situace by se už neměla opakovat

Na základě jednání s NCOZ a následné korespondence Komora pozitivně hodnotí příslib, že v příštích zprávách budou voleny takové formulace, které nebudou svádět k nepřípustné a nepodložené paušalizaci, jako se to stalo v části naznačující zapojení daňových poradců v roli řídících článků organizovaných skupin. Dle informace ze strany Policejního prezidia ČR jsou počty stíhaných či odsouzených daňových poradců v řádech jednotek. Vyjádření ve zprávě bylo v tomto směru značně rozšiřující a obdobná vyjádření se v budoucnu nebudou opakovat.
Daňoví poradci naopak podle nezávislých průzkumů mezi podnikateli sehrávají v oblasti daňové kriminality jednoznačně preventivní úlohu. Současně Komora nabízí spolupráci v oblasti vzdělávání a výměny odborných článků, které by měly pomoci k vyjasnění úlohy obou institucí a podpořit věcnou odbornou diskusi. Komoře byla rovněž přislíbena podpora případnému legislativnímu návrhu, který by jí umožnil získat informace o stíhaných daňových poradcích. Projednána byla také možná spolupráce v oblasti vzdělávání.

Dušan Šrámek