Pátek, 7. května, 2021

Zmínka o advokátech zprávě NCOZ byla nešťastná, shodli se předseda ČAK a policejní prezident

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vyjádření ve výroční zprávě Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) tom, že advokáti se často zapojují do daňové organizované trestné činnosti, bylo nešťastné a neodpovídající skutečnému stavu. Shodli se na tom policejní prezident Jan Švejdar a vedení České advokátní komory (ČAK) na schůzce, kterou inicioval předseda ČAK Vladimír Jirousek. 

Na počátku září se obě strany sešly v sídle Policejního prezidia. Primárním předmětem jednání byla reakce na část Výroční zprávy NCOZ, jež se zcela obecně a podle ČAK bez odpovídajících podkladů nelichotivě dotkla advokátního stavu. „Je třeba vyzdvihnout, že přístup policejního prezidenta k dané problematice byl od samotného počátku vstřícný, což potvrdil i vlastní průběh zmíněného společného jednání. Věc byla uzavřena s tím, že text obsažený ve Výroční zprávě a mj. prezentovaný na tiskové konferenci vedení NCOZ byl formulován nešťastně a způsobem zcela neodpovídajícím skutečnému stavu na úseku daňové kriminality,“ uvedl po schůzce předseda Komory Vladimír Jirousek.

Zmiňovaná zpráva pod bodem 3.4.1. Zprávy 2018 (Problematika daňové kriminality) spadající do Sekce finanční kriminality uvádí, že u „daňové trestné činnosti, spadající do příslušnosti NCOZ SKPV, je patrné časté zapojení advokátů a daňových poradců jako řídících článků organizovaných skupin“.
V reakci na to zmíněnou informaci v dopise adresovaném policejnímu prezidentovi označil předseda ČAK za lživou, a vůči drtivé většině advokátního stavu, který svou činnost vykonává v souladu s Etickým kodexem, za urážlivou. Dokládal to tím, že v roce 2018 bylo ohledně daňové trestné činnosti zahájeno stíhání tří advokátů a jednoho koncipienta a pouze v jedné věci byla součástí kvalifikace uvedena účast na organizované zločinecké skupině. O vyškrtnutí ze seznamu Komora v roce 2018 rozhodovala, a rozhodla v jednom případě daňové trestné činnosti, což v procentuálním vyjádření činí pouze cca 0,03 % advokátního stavu.

Nad rámec výše uvedené otázky se vedení obou institucí podle Jirouska shodlo na tom, že by bylo vhodné, aby se do budoucna uvažovalo o organizaci společných diskusních akcí, jež by se jednak věnovaly aktuálním tématům dotýkajících se obou stavů, jednak posilovaly vzájemné pochopení a vzájemný respekt. „V té souvislosti byla například zmíněna problematika navozená novým ustanovením trestního řádu (§ 7b), které dle advokátů umožňuje zneužití ve směru nepřijatelného zásahu do lidských práv, a to bez souhlasu a fakticky i vědomí soudu. Policejní prezident vzal na vědomí, že akce daného typu každoročně pořádá např. Unie obhájců,“ dodal předseda.

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY