Rok předsedy NSS Mazance: Žádná revoluce a mediální zdrženlivost

Předseda NSS Michal Mazanec Foto: Monika Píšková

Nástup Michala Mazance, který před rokem nahradil v čele Nejvyššího správního soudu (NSS) Josefa Baxu, nepřinesl žádnou revoluční změnu. Trvá „totální kontinuita“, uvedl profesor správního práva Richard Pomahač z Univerzity Karlovy. Také podle dalších oslovených odborníků Mazanec pokračuje v nastoleném kurzu a dělá spíše drobné změny k lepšímu. Těží při tom ze svých zkušeností.

Mazanec byl v letech 2003 až 2018 místopředsedou soudu, loni jej prezident Miloš Zeman jmenoval na místo předsedy. Baxa je nyní řadovým soudcem. Mazancovi je 68 let, v čele NSS může být do sedmdesátky. Nejvýraznější změnou patrnou navenek je zdrženlivost Mazance při vystupování v médiích. Neposkytuje rozhovory, jednu z mála výjimek udělal pro Českou justici. V něm řekl například to, že dobrý správní soudce se zdržuje vstupu do prostoru vyhrazeného správě, ale naopak střeží prostor, který je vyhrazen soudu. Mediální vyjádření za soud obvykle poskytuje jeho místopředsedkyně Barbara Pořízková.

„Nový předseda je v zásadě mužem na správném místě, který se snaží posouvat rozumné věci dopředu,“ uvedl brněnský právní pedagog a publicista Petr Kolman. Justice má být rozvážná, důsledná a přesná, což je poslání, které Mazanec jako předseda naplňuje, míní Kolman.

Předseda senátního ústavně-právního výboru Miroslav Antl (za ČSSD) se domnívá, že rok je příliš krátká doba na to, aby se dala posoudit judikatura či posun v rozhodování prakticky nezměněných senátů. „Pan předseda Michal Mazanec jako ‚otec správního soudnictví‘ je nepochybně erudovaným soudcem i předsedou, který se věnuje pouze práci v a pro NSS, bez jiných ambicí. Obecně předpokládám, že pokud k nějakým změnám došlo, určitě nikoliv k horšímu,“ uvedl Antl.

Podle Pomahače judikatura správních soudů trvale košatí, což činí rozhodování složitějším. „Tento trend však předseda soudu nemůže sám zvrátit. Posily jsou při přetíženosti soudu přirozeně vybírány především z řad kariérních soudců, případně bývalých asistentů,“ uvedl Pomahač. Letos nastoupil k NSS Viktor Kučera, další posilou by se mohla stát Sylva Šiškeová, sice advokátka, ale bývalá dlouholetá asistentka soudců NSS.

Kolman zmínil to, že se z odborných kruhů někdy ozývá nářek nad kvalitou – či nekvalitou – sjednocování judikatury a nad tím, že by NSS mohl být důslednější. „Nicméně v rámci fair-play nutno napsat, že tato kritická slova byla v širším odborném éteru i za předsedy Baxy,“ doplnil Kolman.

Jako o možném řešení přetíženosti NSS se před rokem hovořilo o novele zákona, která by mu umožnila některé stížnosti odmítat, aniž by se jimi musel do detailu zabývat. Případná legislativní změna je však pořád ještě na začátku.

„V Poslanecké sněmovně zůstává 15 měsíců zaparkován nešťastně formulovaný návrh týkající se nepřijatelnosti kasační stížnosti, který podpořili i někteří soudci. Stát se s tímto návrhem ještě může leccos, myslím si však, že dílčí změna příliš nepomůže,“ uvedl Pomahač.

Kolman poukázal také na to, že se v justici „hromadí“ šikovní, profesně zdatní a zkušení asistenti soudců NSS, kteří nemohou postoupit v dohledné době na místa nových soudců, jelikož ta skoro neexistují. Proto odcházejí jinam, hojně i do soukromého sektoru.

„Nicméně tento systémový problém logicky nejde za předsedou NSS Mazancem. Obecně bych si dovolil plédovat za navýšení počtu soudců ve věcech správních, zejména na krajských soudech,“ uvedl Kolman.

(čtk, epa)