Neděle, 16. května, 2021

Usnesení: Soudce Elischer byl vzat do vazby, protože poučoval svědka o jeho právech

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Senát Městského soudu v Praze (MS) v čele s předsedkyní Veronikou Cukerovou po dvou týdnech vyhotovil a rozeslal stranám usnesení, kterým zdůvodnil své rozhodnutí uvalit na soudce Vrchního soudu v Praze (VS) Ivana Elischera opětovně vazbu. Z textu vyplývá obava soudu z toho, že by soudce ovlivňoval své rodinné příslušníky, nevyslechnuté znalce, a také že by mohl padělat nebo ničit listinné důkazy.

Soud rozhodl o uvalení vazby poté, co před ním vystoupila právní zástupkyně jedné ze svědkyň vietnamské národnosti, advokátka z Varnsdorfu Michaela Pretschová. Té měl totiž Elischer volat několik dní před výpovědí její klientky a upozornit jí na možnost odepřít výpověď. Pretschová na druhý den ráno kontaktovala dozorového státního zástupce Vladimíra Pazourka, kterého o tomto telefonátu informovala. „JUDr. Pretschová uvedla, že předchozího dne byla kontaktována obžalovaným JUDr. Elischerem, a to v souvislosti se svědeckou výpovědí její klientky, která má proběhnout u Městského soudu v Praze dne 16.9. 2019 v tr. věci vedené pod spisovou značkou (…) JUDr. Pretschová dále sdělila, že JUDr. Elischer se zřejmě snažil, aby její klientka, která žádala o výpověď u soudu podle § 55 odst. 2 tr. řádu, nevypovídala, kdy JUDr. Pretschovou upozorňoval, že její výpověď bezprostředně nesouvisí s předmětem řízení a dále se jí zmiňoval o tom, že soud svědky nesprávně poučuje (odepření výpovědi – nebezpečí trestního stíhání svědka),“ popsal státní zástupce Pazourek ještě ten den v záznamu, který následně vložil k události do spisu.

Advokátku Pretschovou pak soud vyslechl bezprostředně po výpovědi její klientky, Nguyen Thi Thanh Loan, která tak učinila z jiné místnosti přes video přenos, aniž by ovšem byla její identita jakkoliv utajena. Ve výpovědi Pretschová zopakovala to, co uvedl ve svém záznamu státní zástupce. Soudce Elischer jí měl volat, protože ze spisu zjistil, že její klientka žádá o výslech v utajení. Elischer se zajímal, zda vůbec bude vypovídat, neboť ve spise nebyl záznam o tom, že žádosti bylo vyhověno.

Příslušníci NCOZ odvážejí Elischera do vazby

Následně uvedl, že ve věci její klientky měl jako soudce rozhodovat, aniž by si jí ovšem pamatoval. „Dále jí řekl, že si na její kazu z KS Ústí nad Labem – pobočka Liberec, již nepamatuje a upozornil jí, že její výpověď se této kauzy vůbec netýká, že tato není předmětem obžaloby a že by bylo dobré, aby to věděla. Dále obžalovaný poukázal na skutečnost, že má svědkyně právo odepřít výpověď. Svůj telefonát obžalovaný vysvětlil tím, že kdyby se svědkyně JUDr. Pretschová se svou klientkou Nguyen Thi Thanh Loan před jejím výslechem ještě spojila, aby jí to vysvětlila“, stojí v usnesení soudu o vzetí soudce Elischera do vazby, které má Česká justice k dispozici.

„Tím, že zdůraznil možnost, aby svědkyně využila svého práva a nevypovídala vůbec v trestní věci, kde je jedním z obžalovaných, ovlivňoval její osobu k podání svědecké výpovědi,“ uvádí jako hlavní argument senát soudkyně Cukerové, proč akceptoval návrh státního zástupce, aby na soudce Elischera opět uvalil vazbu. Soud neakceptoval Elischerovo vysvětlení, že tak činil proto, že soud nedostatečně poučuje účastníky o svých právech. Podle soudu měl Elischer vznést námitku před výslechem svědka, a nikoliv kontaktovat jeho advokáta.

Čtěte také: Státní zástupce navrhl zkoumat Elischerovy majetkové poměry rozvodovým spisem a výslechem exmanželky

“V daném případě, kdy obžalovaný vynaložil aktivní činnost směřující k ovlivňování v té době ještě nevyslechnuté svědkyně, byť prostřednictvím její advokátky, nicméně se zcela totožným úmyslem, jako by kontaktoval přímo svědkyni, kde by byl navíc limitován jazykovou bariérou, má soud za to, že nadále hrozí obava, že by obžalovaný při pobytu na svobodě mohl i nadále ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky (Mgr. Emila Doseděla, dále navrhované svědky z řad rodinných příslušníků obžalovaného) a dále pak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, jako například působení na znalce soudem dosud nevyslechnuté, dále padělání, pozměňování a ničení nebo ukrývání listinných nebo věcných důkazů“, uzavírá senát v čele s předsedkyní Veronikou Cukerovou své rozhodnutí, kterým vzal Elischera opět do vazby. Do ní Elischera eskortovali přímo z jednání na chodbě čekající příslušníci elitního útvaru Národní centrály organizovaného zločinu (NCOZ) v čele s vyšetřujícím případu někdejším kapitánem, dnes již čerstvým podplukovníkem Štrojsou.

Proti rozhodnutí o vazbě podala Elischerova advokátka Lucie Kýčková stížnost, o níž bude nyní rozhodovat Vrchní soud v Olomouci.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY