Úterý, 9. března, 2021

Dörfl podal kárnou žalobu na bývalou šéfku libereckého soudu Šoljakovou

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem (KS) Luboš Dörfl podal na konci října kárnou žalobu na bývalou předsedkyni Okresního soudu v Liberci (OS) Ivanu Šoljakovou. Důvodem podání kárné žaloby je její postup coby předsedkyně soudu při zveřejňování interních informací soudu. Šoljaková se odmítla ke kárné žalobě pro Českou justici vyjádřit s tím, že její text ještě nemá k dispozici.

Předseda KS Dörfl informaci o podání kárné žaloby na Šoljakovou České justici potvrdil. Záměr podat kárnou žalobu avizoval Dörfl již na začátku září , přičemž místopředseda KS pro jeho libereckou pobočku Roman Buchal podal navíc ve stejné věci trestní oznámení.

Ivana Šoljaková se ještě coby předsedkyně libereckého soudu velmi negativně vyjádřila ke kandidatuře soudce Petra Hočka do čela libereckého soudu. Učinila tak jak před konáním výběrového řízení, v němž nakonec Hoček získal více bodů než místopředsedkyně soudu Dana Semirádová, tak i poté, a to ve stanovisku pro ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. V něm brojila proti jmenování Hočka do čela soudu poté, co jí vyprší předsednický mandát.

Předseda Petr Hoček Reprofoto: Seznam Zprávy

Potud by bylo vše v pořádku, jakkoliv jsou obě stanoviska velmi osobní, vyjadřují legitimní názor odcházející předsedkyně soudu na svého kolegu. Posléze však místopředsedkyně Semirádová požádala podle zákona o svobodném přístupu k informacím soud o poskytnutí podkladů k výběrovému řízení. Její žádosti bylo vyhověno a vedle obou zmíněných stanovisek obdržela Semirádová i interní komunikaci mezi soudci. Z ní mj. vyplývá, že mezi Šoljakovou a Hočkem, který byl po nějakou dobu také jejím místopředsedou i předsedou soudcovské rady, byly delší dobu neshody. Všechny tyto dokumenty (včetně interní emailové korespondence či např. šest let starého negativního stanoviska Šoljakové k Hočkovi ohledně jeho jmenování přísedícím kárného senátu) se pak ocitly i na webu libereckého soudu. Z něj byly odstraněny až na opakovanou výzvu předsedy KS Dörfla.

A právě tento postup při zveřejňování interních informací Dörfl kritizoval a již v září oznámil záměr, že provede ve věci šetření za účelem případného podání kárné žaloby. K některým interním informacím se mezitím dostala i média, například web Seznam Zprávy, v jehož reportáži pak Šoljaková a dva místopředsedové soudu, již zmíněná Dana Semirádová a Přemysl Pechlát, vystoupili s kritikou na adresu svého kolegy Hočka.

Dörfl podle informací České justice Šoljakové v kárné žalobě vytýká, že svým postupem při zveřejňování interních informací porušila jak povinnosti předsedkyně soudu, tak se zachovala neeticky coby soudkyně ke svému kolegovi.
Soudkyně Šoljaková pro Českou justici uvedla, že kárnou žalobu dosud nemá k dispozici, a proto se k ní nebude vyjadřovat. „Aniž bych měla možnost seznámit se se žalobou, považuji za nepřijatelné, aby po mně kdokoliv chtěl jakoukoliv reakci k něčemu, co nemám. Kromě toho hovoříme o probíhajícím řízení, tj. řízení má stanovený prostor, kde a před kým probíhá, a nejsou to webové stránky. Považovala bych i za neuctivé směrem ke kárnému senátu, aby mé stanovisko bylo směřováno kamkoliv jinam než k rukám jeho předsedy,“ uvedla Šoljaková.

Ta stane před kárným senátem v pozici kárně žalované již podruhé, přičemž už předchozí kárná žaloba souvisela s, řekněme specifickým, přístupem k výkonu funkce předsedkyně soudu. Šoljaková se totiž rozhodla krátit plat soudci, který neměl odpracován potřebný počet hodin podle docházky na pracoviště. Kárný senát tehdy konstatoval, že pochybila, pracovní doba soudce není odvislá od jeho působení na pracovišti, avšak nepřikročil k žádnému kárnému opatření.
V minulých letech pak Šoljaková často stála naopak na straně kárného žalobce, když poměrně úspěšně žalovala soudce libereckého soudu za průtahy. Na podkladě její kárné žaloby například skončil letos v lednu coby soudce Vladimír Maxa.

Šoljaková nadále zůstává řadovou soudkyní libereckého soudu. Místopředsedkyní pro civilní úsek je nadále i Dana Semirádová. Ve funkci místopředsedy pro trestní úsek skončí s novým rokem jen Přemysl Pechlát, který se mezitím neúspěšně ucházel o post předsedy OS v Prachaticích. „Z funkce místopředsedy Okresního soudu v Liberci pro trestní úsek jsem se rozhodl odstoupit, Mgr. Hočka jsem informoval o svém záměru skončit ke dni 30. 11. 2019, avšak k jeho žádosti jsem termín odchodu z funkce odložil o jeden měsíc, tedy na 31. 12. 2019,“ upřesnil Pechlát České justici.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY