Pondělí, 15. srpna, 2022

Elektronický generátor přidělování věcí má stále závažné chyby, podle zhotovitele jde o testovací verzi

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Firma CCA ministerstvu spravedlnosti i přes opakované žádosti o nápravu předala Elektronický generátor přidělování věcí, který vykazuje kritické vady. „To představuje závažnou technickou závadu, díky níž nejsme schopni systém k 1. listopadu 2019 provozovat,“ řekl České justici mluvčí resortu Vladimír Řepka s tím, že firma CCA by měla být za zpoždění a chyby sankcionována. Ta namítá, že jde o testovací verzi a pracuje se na spuštění od ledna 2020.

Elektronický generátor rozdělování věcí měl zlepšit transparentnost přidělování případů a měl být náhradou za dosud fungující tzv. kolečko. Kvůli silnému odporu justice exministr spravedlnosti Robert Pelikán generátor prosadil pouze na rozdělování insolvenčních věcí. I v této oblasti ale projekt zatím skončil fiaskem. Odložení se nekoná poprvé. Ministerstvo už jednou termín pro spuštění generátoru posouvalo. „Máme velké problémy s IT, přiznávám se k tomu. Je nové řízení na šéfa IT, odchází pan Ladin. Máme problém s firmou, bude se dávat penále, budeme je honit,“ prohlásila ve svém projevu na sněmu Soudcovské unie ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Zákonná úprava nicméně pamatuje na situaci, kdy nebude možné generátor přidělování v důsledku jeho poruchy znemožňující přístup k datům potřebným k přidělování věcí použít. V takovém případě mají být insolvenční věci přidělovány podle jiného jasného a transparentního pravidla obsaženého v rozvrhu práce. „Soudy tedy mají možnost až do odstranění technické poruchy postupovat tak jako doposud. Ministerstvo zahájilo proces uplatňování smluvních sankcí vůči zhotoviteli,“ dodal Řepka.

Verze ze dne 25.9. byla podle zástupce společnosti CCA pouze jako první  testovací verze, která nikdy nebyla určena pro ostrý provoz systému. „Naopak měla odhalit případné nedostatky, které se v řádném termínu odstraní dle běžného postupu. Od této doby  bylo nasazeno několik dalších verzí k testování se zapracovanými připomínkami zákazníka,“ reagoval pro Českou justici.
V průběhu října se podle něj Ministerstvo spravedlnosti, po dohodě se zástupci soudců, rozhodlo zahájit ostrý provoz od nového kalendářního roku. „Aktuálně společně s Ministerstvem spravedlnosti pracujeme na testování a přípravě finální verze systému k ostrému nasazení k 1.1. 2020,“ dodal zástupce firmy.

Podle ustanovení § 41 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, rozvrh práce vydává na období kalendářního roku předseda soudu po projednání s příslušnou soudcovskou radou; rozvrh práce musí být vydán nejpozději do konce předchozího kalendářního roku. V průběhu kalendářního roku může předseda soudu po projednání s příslušnou soudcovskou radou rozvrh práce změnit, jen jestliže to vyžaduje potřeba nového rozdělení prací u soudu. „Nabytí účinnosti k 1.11.2019 části páté čl. VIII bodů 2 až 15 zákona č. 296/2017 Sb. a části třetí zákona č. 31/2019 Sb., jimiž se zavádí generátor přidělování insolvenčních věcí, nepředstavuje potřebu nového rozdělení prací u soudu, a proto se generátor přidělování použije až v rozvrhu práce pro kalendářní rok 2020,“ dodává místopředseda ústeckého krajského soudu pro insolvenční úsek Tomáš Zadražil.

Už na konci září ministerstvo rozeslalo předsedům soudů dopis, v němž přiznalo fatální vady. „Předané verze systému testuje tým ministerstva, který při posledním testování ke dni 25.9. identifikoval přes 30 vad kategorie A, což jsou zásadní vady znemožňující užívání systému“, stojí v dopise, který je podepsaný náměstky Klárou Cetlovou a Zbyňkem Spoustou.

Navrhovaná novinka spočívá v tom, že v konečné fázi výběru případ soudci přidělí počítačový systém. Podle exministra Pelikána je nynější způsob přidělování manipulovatelný, kauzu tedy může dostat ‚ten správný‘ soudce. Pravidla fungování generátoru upravuje vyhláška, o které Česká justice informovala.

(epa, sr)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY