Pondělí, 29. listopadu, 2021

Předseda krajského soudu může pověřovat funkcí předsedy, soudkyně neuspěla s žalobou

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Předseda krajského soudu má právo pověřovat soudce okresních soudů výkonem funkce předsedy či místopředsedy soudu. K takovému závěru dnes došel senát Krajského soudu v Ústí nad Labem v čele s Markétou Lehkou, který rozhodoval o žalobě soudkyně Okresního soudu v Děčíně (OS) Radky Mazurkové, která se domáhala zrušení výtky udělené jí pověřenou předsedkyní soudu před třemi lety.

Soudkyně Mazurková dnes před soudem zopakovala své námitky, které směřovaly jak vůči podle ní nezákonnému aktu pověření výkonem funkce předsedkyně ze strany předsedy KS v Ústí nad Labem Luboše Dörfla, tak proti důvodům a způsobu udělení výtky samotné. Její právní zástupce Ludvík Matoušek upozornil, že v zákoně o soudech a soudcích chybí úprava dočasného pověření výkonem funkce.
Zákon navíc svěřuje předsedovi krajského soudu toliko návrhovou pravomoc, jmenování je na ministru spravedlnosti. Pokud taková pravomoc v zákoně není, tak při správním aktu konstitutivní povahy byl postup předsedy Dörfla nezákonný a nicotný. O žalobě Česká justice informovala.

Námitky současné předsedkyně OS v Děčíně Diany Fujdiak, že se v justici jedná o obvyklý a zaužívaný způsob, je sice pravdivý, ale není možné z takové praxe vyvodit legálnost takového aktu. Argument, že tak předsedové činí proto, aby předešli nebezpečí z prodlení a zajistili řádný výkon státní správy u okresních soudů, Matoušek odmítl, neboť je v silách každého předsedy soudu, aby tuto situaci odstranil.
Předseda Dörfl navíc věděl dopředu o rezignaci předsedkyně, a přesto výběrové řízení vypsal až s odstupem 9 měsíců, což je podle Matouška i v rozporu s praxí u KS v Ústí nad Labem, kdy se vypisovala výběrová řízení maximálně v řádu týdnů. Vrchnostenskou moc vůči žalobkyni tak podle Matouška vykonával někdo, kdo byl do funkce jmenován nezákonně a kdo by mohl být ze dne na den odvolán a nahrazen někým jiným. Matoušek odkázal na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) Agrokomplex proti Ukrajině z 16.10. 2011 (23465/03), podle něhož soudci musí být chráněni proti tlakům i ze strany jejich kolegů a soudní funkcionáři musí být jmenováni na základě jasného znění zákona.

Vakuum několika měsíců

Naopak podle předsedkyně OS v Děčíně Diany Fujdiak předsedové krajských soudů tuto pověřovací kompetenci mají. Pokud by jí totiž neměli, mohlo by to podle ní vést k ochromení činnosti okresních soudů a znamenalo by to porušení povinnosti předsedů zajistit řádný výkon státní správy soudu.
V praxi totiž dochází k tomu, že od návrhu ministrovi na jmenování soudce funkcionářem ke jmenování samotnému uplyne i několik měsíců. V této souvislosti uvedla konkrétní příklad, kdy návrh na jmenování místopředsedy soudu v Děčíně byl podán v dubnu tohoto roku, přičemž ke jmenování došlo až v září.

Senát Markéty Lehké při zamítnutí žaloby v podstatě přisvědčil argumentaci děčínské předsedkyně, neboť své rozhodnutí zdůvodnil právě odkazem na § 126 zákona o soudech a soudcích. Ten předsedům krajských soudů ukládá podle Lehké dbát o řádný výkon státní správy soudů a dojde-li k uvolnění funkce, jsou tito oprávněni pověřit příslušného soudce výkonem funkce. A takto pověřený předseda je také oprávněn ukládat výtky.

Soud si také negativně odpověděl na otázky, zda uložená výtka byla šikanózní, zda byla úzce zaměřena vůči žalobkyni a jestli byla ohledně pracovní zátěže a podmínek mezi soudci soudkyně Mazurková výjimkou. Soudci neshledali ani pochybení na straně vedení soudu co se postupu při udělení výtky týče.
Kontroly byly standardní, probíhaly u všech soudců a jejich frekvence odpovídala tomu, že děčínský soud se nenacházel v dobré kondici. U soudkyně Mazurkové soudci také přihlédli k tomu, že v její práci byly shledány opakované problémy, po kontrolách se s ní vždy pracovalo a bylo legitimní, pokud byl tento proces završen uložením výtky. Nebyla shledána pochybení ani v procesu udělení výtky, neboť její výsledky byly řádně projednány.

Podle vyjádření soudkyně Mazurkové i jejího právního zástupce bude proti dnešnímu rozhodnutí podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Jeho kárný senát bude přitom příští týden projednávat návrh na obnovu řízení, kdy se soudce děčínského soudu Radomil Bajer domáhá obnovy z téhož důvodu, pro jaký Mazurková napadla udělení výtky.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY