Neděle, 24. října, 2021

Soudce Sotolář čelí za údajnou manipulaci s protokoly v případu Opencard kárné žalobě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Soudce Městského soudu v Praze (MS) Alexandr Sotolář čelí kárné žalobě, kterou na něj podal předseda Libor Vávra. Kárná žaloba souvisí se Sotolářovým postupem v případu Opencard, v němž rozhodoval jako předseda senátu. Předseda MS Vávra České justici podání kárné žaloby potvrdil.

Soudce Sotolář předsedal senátu, který v roce 2016, a po vrácení odvolacím Vrchním soudem v Praze (VS) z části znovu v roce 2018, uznal vinnými bývalé pražské primátory Tomáše Hudečka a Bohuslava Svobodu, radní Evu Vorlíčkovou a Josefa Noska a někdejšího ředitele magistrátního odboru informatiky Jana Tesku. Případ se týkal údajně nevýhodných smluv s firmou Haguess, tehdejším vlastníkem práv ke kartě Opencard. Podle rozsudku zvýhodnili Haguess, čímž porušili předpisy o pravidlech hospodářské soutěže a povinnost při správě cizího majetku.

Podle informací České justice jde v kárné žalobě konkrétně o to, že soudce Sotolář coby předseda senátu měl zasahovat do některých částí protokolů z hlavního líčení a upravovat je tak, že neodpovídala průběhu hlavního líčení.
Na to upozornili ve svém odvolání sami obžalovaní a opakovaně to konstatoval i VS, když rušil rozhodnutí Sotolářova senátu. „Nejzásadnější vady napadeného rozsudku, v jejichž důsledku není možné přijmout jeho následné skutkové ani právní závěry, spočívají v tom, že soud prvního stupně dezinterpretoval obsah některých, pro skutkové i právní závěry významných důkazů,“ uvedl v rozhodnutí z listopadu 2018 VS.

Sotolářem vedený senát však v prosinci 2018 své rozhodnutí o vině všech obžalovaných (vyjma exprimátora Svobody, jehož trestní řízení bylo mezitím přerušeno v důsledku rozhodnutí Poslanecké sněmovny, která jej nevydala k trestnímu stíhání) potvrdil. Sotolář odmítl námitky podjatosti i to, že by manipuloval s protokoly z hlavního líčení. „Vylučuji, že by bylo cíleně manipulováno s obsahem protokolů o hlavních líčeních,“ uvedl tehdy soudce Sotolář.

VS toto rozhodnutí zrušil v červnu letošního roku a zároveň rozhodl i o změně senátu. „Vrchní soud dospěl k závěru, že předseda senátu Sotolář nereflektoval pokyny odvolacího soudu směřující k důslednému odstranění vad v interpretaci provedených důkazů, vytčená pochybení v novém rozhodnutí bagatelizoval a vyslovený pokyn neakceptoval,“ uvedla k rozhodnutí VS mluvčí MS Markéta Puci.

Podle informací České justice je soudci Sotolářovi v kárné žalobě vytýkáno, že nepřesně upravoval protokoly z hlavního líčení, a navíc tímto způsobem způsobil průtahy, když tak činil až po několika měsících. Jako kárné opatření je navržena ztráta funkce předsedy senátu. Zkušený soudce Sotolář tak v případě, že kárný senát shledá kárné provinění, bude působit jako řadový soudce v senátu, aniž by měl organizační pravomoci. O podání kárné žaloby usiloval vedle předsedy MS i předseda VS v Praze Jaroslav Bureš, a o věc se zajímalo podle informací České justice i ministerstvo spravedlnosti.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY