Pondělí, 25. října, 2021

Přepracované insolvenční formuláře uvedlo ministerstvo novou verzí návrhu na povolení oddlužení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti nechalo přepracovat kritizované formuláře používané v insolvenčním řízením. Jako první zveřejnilo novou podobu interaktivního formuláře návrhu na povolení oddlužení s tím, že další novinky mají v brzké době následovat. Měnit se bude zpráva pro oddlužení, seznam přihlášených pohledávek i formulář přihlášky pohledávky.

Insolvenční formuláře byly odborníky kritizovány dlouhodobě, přítěží byly nejen pro insolvenční správce, ale i pro věřitele, dlužníky či soudy. Technické chyby sice ministerstvo opravovalo průběžně vydáváním nových verzí formulářů, těm však jejich kritici vytýkali také značnou nepřehlednost, příliš velký rozsah a opakování již dříve uvedených údajů ve více formulářích.

K částečné úpravě došlo s účinností tzv. oddlužovací novely na počátku června letošního roku. Mimo jiné byl zjednodušen formulář návrhu na povolení oddlužení. Od 1. června 2019 již není nutné přikládat k návrhu na povolení oddlužení kompletní seznam závazků s uvedením výše a data splatnosti. Toto opatření mělo vést ke zjednodušení administrativy spojené s oddlužením. Sepisovatelé návrhů však absenci přílohy často nezohlednili při osvědčování úpadku dlužníka v příslušném oddílu formuláře návrhu na povolení oddlužení, což vedlo po účinnosti oddlužovací novely paradoxně k vyššímu počtu odmítnutých návrhů na povolení oddlužení.

Revizi formulářů měla připravit pracovní skupina při ministerstvu spravedlnosti. Jejím úkolem bylo zavést formuláře bez chyb, které budou zároveň praktické a uživatelsky přívětivé. V květnu letošního roku vypsalo Ministerstvo spravedlnosti na aktualizaci formulářů veřejnou zakázku a v červnu podepsalo smlouvu se společností AddSign. Za aktualizaci a související technickou podporu zaplatí resort spravedlnosti 1,97 milionu korun bez DPH.

Zadáním bylo mimo jiné zajištění komunikace interaktivních formulářů se státními registry, systémy E-podatelny justice, ISIR, ISDS a pro vybrané formuláře také zajištění dalších způsobů elektronické komunikace, která se může dotýkat například procesních subjektů bez datových schránek. Od tohoto automatického provázání si ministerstvo slibuje snížení administrativy i úsporu nákladů na tisk dokumentů.

První vlaštovkou projektu „Aktualizace interaktivních PDF formulářů pro insolvenční řízení“ je nová verze návrhu na povolení oddlužení. Ministerstvo uvedlo, že s vědomím, že formuláře budou v praxi používat především odborní sepisovatelé návrhů na povolení oddlužení,  tyto odborníky při vytváření nového formuláře konzultovalo. Nový návrh na povolení oddlužení má již za sebou testovací provoz. V tiskové zprávě Ministerstvo spravedlnosti též uvádí, že návrhy na povolení oddlužení předpřipravené na starých formulářích bude možné použít i po zavedení přepracované verze.

Nové elektronické formuláře pro insolvenční řízení bude resort spravedlnosti zveřejňovat postupně. Největší změny mají být provedeny ve zprávě pro oddlužení, v jejímž rámci budou nově sjednoceny tři formuláře. Změn dozná i seznam přihlášených pohledávek, přičemž přihlášku pohledávky představí ministerstvo ve zcela nové podobě.

Podle zjištění České justice také resort obnovil přípravu zakázky na nový insolvenční rejstřík. Předchozí tendr za 200 milionů korun resort zrušil letos v dubnu. „V současnosti finišujeme s přípravou podkladů nové veřejné zakázky na projekt eISIR formou soutěžního dialogu. Pokud se nevyskytnou nějaké neočekávané potíže, měli bychom uveřejnit veřejnou zakázku na eISIR v systému NEN během února 2020,“ sdělila zástupkyně tiskového oddělení Lucie Machálková.

Veronika Hejná

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY