Pátek, 7. května, 2021

Přísedící v Rathově kauze nadávala komunistům, Vrchní soud v Praze to označil za vzpomínku na oběti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vrchní soud v Praze definitivně zamítl stížnost exhejtmana Davida Ratha na podjatost přísedící Gabriely Nardelli. David Rath a dalších šestnáct obžalovaných si stěžovali na porušení presumpce neviny a na předsudečnou nenávist, kterou měla Nardelli šířit na Twitteru oznámením: „Pro jistotu si připomeňme: Komunisti jsou svině“ nebo „Chyťte Bureše“ s kresbou premiéra. Chyťte Bureše je úniková hra a oznámení, že „komunisté jsou svině“, je připomínka jejich obětí, vzkazuje Vrchní soud v Praze.

O stížnosti na podjatost přísedící Nardelli letos v říjnu rozhodoval jako předseda senátu i soudce Michal Hodoušek, který byl Vrchním soudem v Praze před pěti lety vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v Rathově věci kvůli podjatosti.
Vyloučen byl tehdy spolu se soudcem Martinem Zelenkou a soudkyní Jaroslavou Maternovou na základě Rathovy stížnosti na jejich podjatost. Tehdy k tomu Vrchní soud v Praze napsal: „Předseda senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. Martin Zelenka stejně jako další členové senátu JUDr. Jaroslava Maternová a JUDr. Michal Hodoušek jako zákonní soudci podle článku 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod sice nemají k projednávané věci ani k osobě obžalovaného MUDr. Davida Ratha žádný osobní poměr, a subjektivně se tak necítí být v posuzovaném případě podjatí, nicméně objektivně nahlíženo oprávněné pochybnosti o jejich nestrannosti nejsou vyloučeny.“

O pět let později ovšem rozhodoval soudce Hodoušek další Rathovu stížnost. Tentokrát jde o stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta  námitka podjatosti přísedící Gabrieli Nardelli, přičemž dne 13. září 2019 v neveřejném čtyřicet minut trvajícím jednání o podjatosti přísedící Nardelli rozhodovala jako přísedící Gabriela Nardelli. Jde ovšem o zákonný postup, protože o námitce podjatosti rozhoduje poprvé ten orgán, proti kterému byla vznesena. Odvolací senát pod vedením dříve podjatého soudce Hodouška Rathovu stížnost na podjatost Nardelli dne 22. října 2019 definitivně zamítl.

Rovněž důvody, proč si David Rath na přísedící Nardelli stěžoval a jak se s tím senát pod vedením soudce Michala Hodouška vypořádal, jsou zajímavé. David Rath má za to, že přísedící šířila na Twitteru projevy, které jsou porušením presumpce neviny, práva na spravedlnost a právní stát a ohrožují důvěru v celu justici.

K jejímu výroku o komunistech David Rath poznamenal: „Šíření takovéto vyjádření naplňuje znaky předsudečné nenávisti, když paní Nardelli považuje paušálně a dogmaticky ,komunisty za svině´ bez ohledu na konkrétní případy a při ignorování skutečnosti, že KSČM je parlamentní stranou. Takovéto vyjádření je naprosto nepřijatelné u členky senátu trestního soudu. I přísedící v trestním senátu, by měla být v zásadě apolitická, tedy nerozhodovat na základě svých politických preferencí, opačný postup působí naprosto destruktivně na důvěru v justici,“ uvedl ve své stížnosti David Rath, který z prohlášení Nardelli vyvozuje předsudečnou nenávist k jeho osobě, neboť i „on byl za svého působení ve Středočeském kraji v koalici s komunisty“.

Dále v odůvodnění stížnosti David Rath například poukazuje na fakt, že Gabriela Nardelli na svém twitterovém účtu šířila slova „Chyťte Bureše“ s kresbou  předsedy vlády Andreje Babiše jako vězně, což je v rozporu se zásadou presumpce neviny.

A do třetice šířila Gabriela Nardelli podobiznu Davida Ratha na billboardu s nápisem „Boj s korupcí nikdy nevzdám. MUDr. David Rath kandidát do senátu.“ Je zřejmé, že naplňují znaky předsudečné nenávisti ve vztahu k MUDr. Davidu Rathovi a je jimi porušena presumpce nevinny, protože datování těchto výroků a komentářů je z doby, kdy ještě nebylo pravomocně rozhodnuto o jeho vině ani paní Nardelli neznala žádné informace ze soudního spisu. Existuje vážná pochybnost o nestrannosti přísedící Gabriely Nardelli ve vztahu k MUDr. Davidu Rathovi a projednávané věci. U paní Nardelli naprosto absentuje nezávislost, není zde nestrannost, neboť se jednalo o hanlivé, jízlivé komentáře, které zasahovaly do osobnostních práv MUDr. Davida Ratha a vyloženě byly vůči MUDr. Davidu Rathovi jednostranné, negativní a nepřátelské,“ uvádí exhejtman.

Připomínka obětí režimu

Jak se s tím vypořádal senát pod vedením Michala Hodouška? Převzatý tweet o tom, že komunisti jsou svině doslova smetl: „Pokud jde o příspěvek ze dne 10. září 2019, je zcela evidentní, že jeho obsahem byla pouhá připomínka obětí komunistického režimu a obhajobou vykonstruovaný myšlenkový řetězec působí přinejmenším účelově a nelogicky, a jako takový nemůže obstát,“ uvedl Soud.

„Nad rámec výše uvedeného je namístě připomenout, že je sice pravda, že soudce a potažmo tedy i přísedící se svém životě musí zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost vykonávané funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů, není ovšem pravdou, že by soudce, či v tomto případě přísedící, nemohl být členem politické strany, neboť zákon tuto možnost s výjimkou soudců Ústavního soudu nikterak nevylučuje, ergo argumentum a contrario je i námitka týkající se domnělé politické zaujatosti paní Nardelli zcela lichá,“ napsal senát Vrchního soudu v Praze.

Ani druhá Rathova námitka neobstála: „Pakliže obžalovaný MUDr. Rath tvrdí, že přísedící paní Nardelli ,šířila vyjádření „,Chyťte Bureše´ a jednala tudíž v rozporu se zásadou presumpce neviny, neboť součástí sdíleného příspěvku bylo vyobrazení premiéra Andreje Babiše jako vězně, nelze než takové tvrzení označit za nepravdivé a zavádějící. Obsahem inkriminovaného tweetu, jehož autorem je irský novinář působící v České republice Ian Willoughby, bylo prosté sdělení, že se v Praze na Vinohradech nachází tzv. úniková hra s názvem ,Chyťte Bureše´, doprovázené reálnou fotografií místa. Snaha obžalovaného MUDr. Ratha dovodit na podkladě této skutečnosti, že přísedící paní Nardelli jedná v rozporu se zásadou presumpce neviny, když veřejně šíří vyobrazení pravomocně neodsouzené osoby jako vězně, nenalézá sebemenší opodstatnění…Úvaha obžalovaného MUDr. Ratha, že Andrej Babiš je předsedou hnutí ANO, jehož členkou je i hejtmanka Středočeského kraje, kterýžto v projednávané věci vystupuje v procesním postavení poškozeného, je zcela absurdní a postrádá jakoukoli logiku.“

„Zcela účelově působí rovněž námitka obžalovaného MUDr. Ratha, že retweetovaný příspěvek, jehož obsahem byla fotografie billboardu s vyobrazením osoby obžalovaného MUDr. Ratha a zde uvedeného sloganu: „Boj s korupcí nikdy nevzdám. MUDr. David Rath kandidát do Senátu.“, jednoznačně dokládá oprávněnost vznesené námitky podjatosti vůči přísedící paní Nardelli. Z vyjádření obžalovaného MUDr. Ratha totiž nikterak nevyplývá, v čem konkrétně je spatřována závadovost dotčeného příspěvku a z jakého důvodu by tedy přísedící paní Nardelli měla být z projednávání předmětné trestní věci vyloučena,“ uvádí ve svém usnesení senát Vrchního soudu v Praze, kterým se stížnost Davida Ratha pravomocně zamítá.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY