Prokrastinující státní zástupce se nepolepšil, čelí návrhu na odvolání

Někteří předsedové KS už dnes upozorňují, že je potřeba se připravovat na následky nouzového stavu archiv Foto: archiv

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ostravě (OSZ) Martin Pavelka čelí kárné žalobě za opakované a rozsáhlé průtahy. Vedoucí OSZ Ladislav Hradil požaduje trest odvolání z funkce státního zástupce. Pavelka byl minulý rok na podzim kárně potrestán za průtahy snížením platu.

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čele se soudcem Petrem Mikešem bude 18. prosince projednávat hned dvě kárné žaloby, které byly na Pavelku podány s odstupem jen několika měsíců.
První kárný návrh podal na Pavelku vedoucí OSZ v červenci. Vytýkal mu v něm průtahy v 29 věcech, přičemž v některých z nich mělo k průtahům docházet opakovaně. Jako kárné opatření bylo navrženo maximální možné snížení platu při recidivě, což je 30 % na dobu 2 let.

Pavelka byl totiž již jednou za průtahy kárně postižen, a to poměrně nedávno, v říjnu minulého roku. Tehdy kárný senát přihlédl k tomu, že Pavelka byl po odborné stránce pozitivně hodnocen svými nadřízenými a projevil sebereflexi. Plat mu tak kárný senát snížil pouze o 10% na půl roku, místo navržených 30% na rok. 

Na svoji obhajobu před rokem Pavelka uvedl, že s přechodem na hospodářskou kriminalitu v roce 2017 se změnil i styl práce, který jej, zjednodušeně řečeno svedl k odkládání složitých úkolů. Přiznal, že má problém s prokrastinací a s tímto problémem také navštěvuje odbornou pomoc. „Nicméně ze svých pochybení, která jsou projednávána v tomto kárném řízení, si vzal velké ponaučení. Nyní si je vědom, že věci nemůže odkládat a musí v nich v přiměřené době rozhodnout navzdory riziku, že se v nich dopustí nějaké chyby. Myslí si, že se již ničeho podobného nedopustí,“ shrnuje se v rozhodnutí kárného senátu NSS z října minulého roku.

Po kárném návrhu z letošního července, který dával Pavelkovi ještě šanci ve funkci setrvat byl však podán další, ve kterém mu byly vytýkány pokračující průtahy ve 4 věcech, které již byly předmětem červencového kárného návrhu, a nově průtahy v dalších 9 věcech. Podle vedoucího OSZ Hradila se sliby ze strany kárně obviněného o tom, že se již bude snažit lépe si práci organizovat, ukázaly jako plané, navíc Pavelka už nereaguje ani na pokyny vedoucího státního zástupce. Proto Hradil požaduje, aby kárný senát NSS rozhodl o zániku funkce státního zástupce. Pavelka na dotazy České justice nereagoval.

(pd)