Pondělí, 4. července, 2022

Bradáčová poslala kvůli Rathovi do teplické věznice kontrolu, přišel o zdravotní matraci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vrchní státní zastupitelství v Praze (VSZ) vykonalo v listopadu minulého roku kontrolu podmínek, za nichž vykonává trest odnětí svobody v teplické věznici David Rath. Kontrolu, která měla zjistit údajně závažné porušení zákona o výkonu trestu, potvrdili České justici advokát Ratha Adam Černý i ředitel Vazební věznice v Teplicích Petr Blažek.

„Mohu potvrdit, že u mého klienta proběhla ve věznici kontrola dvou státních zástupkyň, iniciovaná doktorkou Bradáčovou,“ sdělil na dotaz České justice advokát Černý. Státní zástupkyně měly věznici vytknout, že Rathovi povolila místo erární použít vlastní zdravotní matraci a že měl nosit místo standardního oblečení džíny. „Zdravotní matraci měl přitom doktor Rath na výslovné doporučení od lékaře specialisty,“ uvedl k tomu Černý.

„Mohu potvrdit, že státní zástupce pověřený touto agendou vykonal v teplické věznici prověrku ve smyslu toho, zda Vězeňská služba dodržuje právní předpisy i ve vztahu k odsouzenému doktoru Davidu Rathovi, a shledal tam pochybení,“ uvedla Lenka Bradáčová v neděli v OVM. Výsledky kontroly nechtěla komentovat, protože se přijímají další opatření.

Podle informací České justice měly státní zástupkyně dokonce vedení teplické věznice sdělit, že povolení Rathovi používat zdravotní matraci vyhodnotily jako možné trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí a zneužití pravomoci úřední osoby.

„Státní zástupci všech krajských státních zastupitelství provádějí pravidelné prověrky a potom prověrky ad hoc v případě, že se dozvědí, že ve věznici dochází k porušování právních předpisů,“ řekla dále Bradáčová. Netýká se to podle ní jen věznice v Teplicích. Pokud dozorový státní zástupce shledá pochybení, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu, ať už maření výkonu úředního rozhodnutí, nebo zneužití pravomoci úřední osoby, předá poznatek trestnímu specialistovi, který je situaci povinen prověřit, dodala vrchní státní zástupkyně.

Exhejtman David Rath Foto. archiv

Státní zastupitelství má podle zákona kompetenci vykonávat dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda. Toto ustanovení je ovšem koncipováno spíše pro předcházení situacím, kdy by taková osoba mohla být vystavena šikaně, ponižujícímu zacházení či jsou mu odpírána jeho práva.

Pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce i jeho metodika přitom stanoví, že předmětem dozoru státního zastupitelství není „vhodnost či účelnost postupu“ věznice či jiného zařízení podle tohoto zákona. Leda by státní zastupitelství vyhodnotilo použití zdravotní matrace na doporučení lékaře jako tzv. mimořádnou událost, pod kterou pokyn podřazuje i „závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců Vězeňské služby, jako například protekce, korupce nebo užití neoprávněného násilí nebo tělesných trestů“.

Ředitel teplické věznice Petr Blažek České justici pouze sdělil, že kontrola proběhla, ale s ohledem na to, že se týkala konkrétní osoby, odmítl sdělit podrobnosti. Uvedl pouze, že nebyl dosud seznámen s jejími závěry. Na ty dosud čeká i ministerstvo spravedlnosti.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) si chce o případu vyžádat zprávu od ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala. Podle informací Benešové byla ve věznici Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). „Vyžádám si přímo zprávu, protože já mám jiné informace, že tam vlítl GIBS, a ten tam začal zkoumat, jestli tam není vybourané okno dokonce v cele pana Ratha, jestli si z toho neudělal pokojíček,“ řekla dnes ČT ministryně. Dodala, že takové jednání jí přijde už trochu „za hranou.“

David Rath přitom není jediný český vězeň, na něhož se zaměřilo minulý rok přísné oko VSZ v Praze. Na jeho podnět měla být totiž podle informací České justice vykonána i poslední kontrola podmínek výkonu trestu Marka Dalíka ve znojemské věznici, o kterých pak některá média informovala jako o nadstandardních.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY