Nová kandidátka na soudkyni NSS: Ekonomka a právnička Baroňová působí na KS Brně

Baroňovou předběžně vybral předseda NSS Michal Mazanec, její jméno oznámil na webu soudu. Koláž: ČJ

Kandidátkou na novou soudkyni Nejvyššího správního soudu (NSS) je Veronika Baroňová. Navrhl ji předseda soudu Michal Mazanec. Baroňová absolvovala práva a ekonomii. Poté má praxi čtrnáct let ve správním soudnictví jako asistentka a soudkyně. S ohledem na místní příslušnost Krajského soudu v Brně, kam byla přidělena, se podílí na rozhodování agendy hospodářské soutěže a veřejných zakázek, na přezkumu rozhodnutí ÚOHS a rovněž agendy přezkumu rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Kandidátka na funkci soudkyně Nejvyššího správního soudu se plénu soudu veřejně představí 11. března 2020 a uvede soudcům své motivace, pohled na soud a svoji možnou roli. Naposledy soud oznámil, že řady soudců rozšíří Jitka Zavřelová.

Pro Nejvyšší správní soud jsou cenné její dvě specializace na právo a ekonomii: Veronika Baroňová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2005 ukončila magisterské studium v programu Právo a právní věda, obor Právo. Dále je absolventkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, uvádí se v její charakteristice.

Právní praxi zahájila jako advokátní koncipientka. Následně v roce 2006 nastoupila jako asistentka soudkyně na Nejvyšší správní soud, kde působila až do svého jmenování soudkyní v roce 2012. Po jmenování byla přidělena k výkonu funkce na úsek správního soudnictví Krajského soudu v Plzni. V listopadu 2015 byla přeložena ke Krajskému soudu v Brně, kde nadále působí na specializovaném úseku správního soudnictví. V období od července 2019 do prosince 2019 byla dočasně přidělena k výkonu funkce soudkyně k Nejvyššímu správnímu soudu. „Mgr. Ing. Veronika Baroňová má jako asistentka i jako soudkyně téměř čtrnáctiletou praxi v oblasti správního soudnictví,“ uvádí Nejvyšší správní soud k její praxi.

„Její široký odborný rozhled akceleruje a obohacuje diskuse provázející práci senátu a jí vypracovaná rozhodnutí mají permanentně vysokou odbornou úroveň. Komunikativnost, empatie, svědomitost a obětavost Veroniky Baroňové jsou přínosem nejen pro činnost senátu, jehož je členkou, ale rovněž celého úseku správního soudnictví krajského soudu. O jeho činnost, organizaci a fungování se aktivně zajímá,“ uvedl o ní v hodnocení místopředseda správního úseku Krajského soudu v Brně.

Podle zveřejněné charakteristiky se příležitostně se Veronika Baroňová věnuje odborné přednáškové činnosti pracovníkům daňové správy na téma aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu a správních soudů v oblasti daňové a také pro Justiční akademii. „V této činnosti je ovšem limitována mimořádně vysokým zatížením spojeným s výkonem soudcovského povolání na úseku správního soudnictví Krajského soudu v Brně, který z hlediska počtu nově přicházejících věcí a jejich struktury figuruje na předních pozicích v rámci České republiky,“ uvádí se v charakteristice.

Celá charakteristika Veroniky Baroňové je zde.

(ire)