Středa, 21. dubna, 2021

Vnitro hledá právníky pro pomoc s IT technologiemi. Dá až 15 milionů na dva roky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo vnitra vypsalo zakázku s předpokládanou hodnotou 15 milionů korun bez DPH na právní služby v ICT oblasti a zadávání veřejných zakázek. Kromě rad s tím, jak zakázky realizovat očekává od právníků také případné zastupování před soudy či správními orgány. Vyplývá to z informací zveřejněných v Národním elektronickém pro zadávání veřejných zakázek.

Na dva roky shání Ministerstvo vnitra právní kancelář, jejíž členové by mu pomohli s otázkami v ICT oblasti. Za tyto služby je ochotno zaplatit 15 milionů korun bez DPH.

Zástupci ministerstva vnitra avizují, že se očekávané specializované právní služby budou týkat zejména těchto oblastí:

  • kontroly a zpracovávání smluv a dalších listin,
  • zpracovávání analýz, právních rozborů a stanovisek,
  • poskytování právních porad a konzultací,
  • komplexního právního poradenství zadavateli při zadávání veřejných zakázek či v souvislosti se zadávanými veřejnými zakázkami,
  • zastupování zadavatele při jednáních, a to včetně jednání před soudy či správními orgány.

Zakázka jen pro ty s obratem na 20 milionů za rok

Očekává, že budoucí právní zástupce vnitra v této oblasti má roční obrat alespoň 20 milionů korun v předcházejících třech letech.

Ministerstvo vnitra požaduje také doložení realizovaných právních zastoupení a očekává, že uchazeč o tuto zakázku v posledních třech letech realizoval:

  1. alespoň tři významné služby, které spočívaly v přípravě nebo revizi smluv v oblasti ICT, přičemž hodnota předmětu těchto smluv činila alespoň 20 mil. Kč bez DPH a přičemž alespoň ve dvou (2) případech byl
  2. předmětem této smlouvy provoz složitých ICT systémů, tj. ICT systémů s alespoň 100 uživateli;
  3. alespoň tři významné služby, které spočívaly v přípravě právního stanoviska týkajícího se oblasti ICT;
  4. alespoň pět významných služeb, které spočívaly v komplexním právním poradenství zadavateli v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, zahrnující zpracování zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, přičemž alespoň ve třech případech předmět veřejné zakázky souvisel s oblastí ICT. Předpokládaná hodnota minimálně dvou z uvedených veřejných zakázek musela přesahovat 50 mil. Kč bez DPH, předpokládaná hodnota zbývajících veřejných zakázek musela přesahovat 10 mil. Kč bez DPH.

Nabídková cena má být stanovena hodinovou sazbou. Komplexní nabídky budou posuzovány podle těchto kritérií:

Dílčí hodnotící kritérium Váha
i) Nabídková cena bez DPH 60 %
ii) Zpracování modelových případů a vzorových právních dokumentů 25 %
iii) Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky 15 %

 

Lhůta pro podání nabídek prostřednictvím portálu NEN je 27. 2. do 9:00. Ve stejný den budou nabídky vyhodnoceny.

Jiří Reichl

Text vyšel na portále Ekonomický deník, který patří do stejného vydavatelství jako Česká justice.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY